Rýchlotest je vhodný najmä na decentralizované použitie v mobilných testovacích centrách, má senzitivitu 98 % a špecificitu 100 %.

Bosch vyvinul nový rýchlotest pre svoj analyzátor Vivalytic na detekciu patogénu SARS-CoV-2. Výsledok testu je tak spoľahlivo určený za 39 minút. V súčasnej dobe na svete neexistuje žiadny rýchlejší test založený na polymerázovej reťazovej reakcii (PCR). Nový rýchlotest od spoločnosti Bosch je okrem iného určený na decentralizované použitie v mobilných testovacích centrách na diaľničných čerpacích staniciach alebo na letiskách.

Testované osoby môžu získať spoľahlivý výsledok priamo na mieste odberu vzorky. Test s označením CE je teraz k dispozícii v Európe a pomáha eliminovať karanténu, uľavuje laboratóriám a zvyšuje bezpečnosť práce a cestovania.

Svetová novinka: súčasné vyhodnotenie až piatich vzoriek

Na konci marca, iba po šiestich dňoch vývoja, prišla spoločnosť Bosch s prvým rýchlotestom pre svoj analyzátor Vivalytic. Šlo o multiplexný test, ktorý otestuje vzorky za dve a pol hodiny, a to ako na vírus SARS-CoV-2, tak na deväť ďalších respiračných ochorení zároveň. Nový zrýchlený test je teraz zameraný výhradne na SARS-CoV-2.

Vyšetrenie na Covid-19

Vyšetrenie na Covid-19

A vývoj v spoločnosti Bosch pokračuje veľmi rýchlo: Od začiatku októbra 2020 by malo byť možné v jednej testovacej kazete vyhodnotiť až päť vzoriek súčasne a s porovnateľnou rýchlosťou, čo je svetovou novinkou. Spoločnosť Bosch tak zvyšuje testovacie kapacity zariadenia na viac ako 160 vzoriek denne, ktoré je možné pomocou Vivalytic spracovať úplne automaticky. Okrem toho sa má v budúcich niekoľkých týždňoch pomocou optimalizovaného softvéru ďalej skrátiť doba spracovania testu SARS-CoV-2 pre pozitívne vzorky.

Analyzátor Vivalytic: ľahké použitie na mieste odberu vzoriek

Výhodami rýchlotestov Bosch nie je len krátka doba analýzy, ale aj ľahká manipulácia: Pomocou tampónu sa odoberie vzorka z nosu alebo hrdla pacienta a vloží sa do testovacej kazety. Testovacia kazeta, ktorá už obsahuje všetky činidlá potrebné na test, sa následne vloží do analyzátoru Vivalytic. Ovládanie analyzátora Vivalytic je navrhnuté tak, aby bolo používateľsky prívetivé a vyžaduje len krátke zaškolenie odborného zdravotníckeho personálu. Vývoj systému Vivalytic, ktorý sa skladá z analyzátora a testovacích kaziet, je výsledkom mnohoročnej spolupráce medzi spoločnosťami Bosch Research and Advance Development a Bosch Healthcare Solutions.

Bosch chce do konca roka dosiahnuť kapacitu jeden milión testov. Vzhľadom na to, že dopyt po analyzátore a rýchlotestoch je trvalo vysoký, spoločnosť intenzívne spolupracuje so svojimi dodávateľmi na vybudovaní maximálnej kapacity a na ďalšom zvýšení schopnosti dodávok.

Značky: