Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Činnosť informačno-poradenských centier (IPC), ktoré pomáhajú záujemcom o eurofondy s prípravou žiadostí, sa stále zlepšuje a ich efektívnosť stúpa. Dokazuje to percento úspešnosti projektov žiadateľov, pri ktorých im pomáhali práve IPC. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v spolupráci s IPC robí maximum pre to, aby boli žiadosti záujemcov úspešné. Bezplatné poradenstvo, ktoré centrá poskytujú, má zmysel – v druhom polroku 2018 bolo úspešných takmer 70 percent projektov.

Informačno-poradenské centrá svoje služby poskytujú v siedmich krajoch Slovenska. Ich úlohou je bezplatne pomáhať žiadateľom o európske peniaze so všetkými dôležitými podkladmi.

„Slovensko je prepojené sieťou informačno-poradenských centier, ktoré fungujú tak dobre, že postupne predlžujeme ich činnosť na ďalšie roky. V posledných mesiacoch sa tak stalo v Nitre, Banskej Bystrici i v Prešove. Tu budú centrá fungovať a pomáhať záujemcov o európske peniaze ďalšie tri roky,“ vysvetlil vicepremiér Richard Raši s tým, že robíme maximum pre bezplatné poradenstvo, ako získavať eurofondy pre ľudí, podnikateľov, mestá a obce.

Sekcia Centrálny koordinačný orgán (CKO) Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorá ma v gescii eurofondy, sa s pracovníkmi IPC pravidelne stretáva a vyhodnocuje ich činnosť. Posledné stretnutie  okrem iného ukázalo aj to, že počet záujemcov o informácie o eurofondoch neustále stúpa a úspešnosť pripravených projektov sa zvyšuje.

Na národnej úrovni sa v rámci projektu IPC do 31. decembra 2018 uskutočnilo 3 677 konzultácií a 228 seminárov pre viac ako 10 200 účastníkov. Za druhý polrok minulého roku vzdelávali pracovníci IPC na 71 seminároch 2 335 záujemcov. Klienti informačno-poradenských centier podali 2 085 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Väčšina klientov si činnosť IPC pochvaľuje – viac ako 70 percent ľudí bolo s poskytnutými službami spokojných.

„Hlavným cieľom informačno-poradenských centier, ktoré sú naprieč celým Slovenskom, je bezplatne pomáhať žiadateľom o eurofondy. Poskytujú konzultácie či informácie, ale tiež pomáhajú potenciálnym žiadateľom, ktorí majú záujem o čerpanie európskych zdrojov, aby si pri príprave všetkých potrebných podkladov nemuseli hľadať drahých konzultantov,“ uviedol podpredseda vlády R. Raši. Ako dodal, výborne vyškolení pracovníci poskytujú komplexné informácie úplne zdarma a potenciálni žiadatelia sa nemusia zaväzovať akýmikoľvek zmluvami a už vôbec nie platiť nejaké percentá, ak je ich žiadosť úspešná.

Značky: