Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ďalších 31 miest na Slovensku sme rozšírili o vlastnú 3G sieť.

Pokrývame tak už 70 % populácie a tento rok sme prekročili hranicu 1,7 milióna zákazníkov. Zároveň sme investovali do budovania vlastnej 4G LTE siete na Slovensku. Dali sme si záväzok, že do konca roka 2015 budú v 4G surfovať v 13tich najväčších mestách na Slovensku.

Medzi miestami rozšírenými o 3G sieť sú aj menšie obce, ako Kľačany, Sasinkovo, Lúka, Horná Streda, Rakoľuby, Kočovce, Klátova Nová Ves, Turčianky, Chtelnica, Dolný Lopašov, Veľké Kostoľany, Veselé, Rakovice, Kovarce, Čeľadince, Krnča, Baštín, Kuzmice, Jacovce, Prašice, Nemečky, Duchonka, Radošina, Nitrianska Blatnica, Veľké Ripňany a Malé Ripňany, Timoradza, Krásna Ves, Rybany, Dolné Naštice, Malé Ostratice.

3G pokrytie nových lokalít

Nové pokrytieOkres
Kľačany, SasinkovoHlohovec
Lúka, Horná StredaNové Mesto nad Váhom
Rakoľuby, KočovceNové Mesto nad Váhom
Klátova Nová Ves, TurčiankyPartizánske
Chtelnica, Dolný LopašovPiešťany
Veľké KostoľanyPiešťany
Veselé, RakovicePiešťany
Kovarce, ČeľadinceTopoľčany
Krnča, BaštínTopoľčany
Kuzmice, JacovceTopoľčany
Prašice, Nemečky, DuchonkaTopoľčany
Radošina, Nitrianska BlatnicaTopoľčany
Veľké Ripňany, Malé RipňanyTopoľčany
Timoradza, Krásna VesBánovce nad Bebravou
Rybany, Dolné Naštice, Malé OstraticeBánovce nad Bebravou

Značky: