Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V minulom týždni sa operátor O2 pridal k internetovej Výzve k ľudskosti. Stal sa tak prvou firmou, ktorá oficiálne podporila výzvu volajúcu po ľudskosti a solidarite. Keďže dodržať slovo je fér, prichádza O2 s plánom konkrétnych krokov materiálnej aj finančnej podpory. Do aktivít sa zapoja aj zamestnanci operátora.

„Uvedomujeme si, že férovú spoločnosť tvoríme my a naše činy. Preto považujeme za morálnu povinnosť podporiť výzvu k ľudskosti. Aby neostalo len pri slovách, pripravili sme konkrétny program pomoci. Chceme pomôcť tým, čo pomáhajú,“ vysvetľuje Peter Gažík, generálny riaditeľ O2.

O2 sa rozhodlo materiálne aj finančne pomôcť tým, čo to najviac potrebujú cez aktivity občianskeho združenia Človek v ohrození. Združenie úzko spolupracuje aj s tvorcami výzvy.

Materiálna podpora je možná zbierkou potrebných vecí akými sú ošatenie, prikrývky, deky, hygienické potreby a pod. Zákazníci O2 majú možnosť veci odniesť na niekoľko miest v rámci Slovenska, O2 zamestnanci môžu pomôcť zbierkou v bratislavskej centrále a tiež Banskej Bystrici. Občianske združenie Človek v ohrození zabezpečuje distribúciu vecí tak, aby sa dostali priamo do rúk ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú. Konkrétne informácie sa môžu záujemcovia dozvedieť na www.vyzvakludskosti.sk a www.clovekvohrozeni.sk.

Finančná podpora cez o.z. Človek v ohrození je možná dvomi spôsobmi. Zaslaním sumy na účet zbierky SK1711000000002621182213, text: „Ludia na uteku“. Odoslaním DMS v hodnote 2€ na číslo 877 s textom DMS CLOVEK. Vyzbierané peniaze budú určené na nákup základných potravín, hygienických potrieb a spacích vakov. Každá zaslaná DMS počas mesiaca september od zákazníka O2 bude operátorom podporená ďalším eurom, ktoré operátor pošle zo svojich zdrojov združeniu.

Značky: