Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V súvislosti so stále prebiehajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine O2 uľahčuje prvé chvíle Ukrajincov a Ukrajiniek hneď po ich príchode na slovenské územie.

Ukrajinským občanom ponúka nielen možnosť využitia bezplatnej SIM karty, ale svoje služby v zákazníckej starostlivosti systematicky rozširuje aj o možnosť obslúžiť ich v materinskom ukrajinskom jazyku na novovytvorenej špeciálnej zákazníckej linke. Ako zodpovedná a hodnotovo orientovaná firma si uvedomuje, že odídencom z Ukrajiny okrem zabezpečenia základných životných potrieb veľmi pomôže aj ponuka kvalifikovaného zamestnania, preto začína s náborom prvých záujemcov a záujemkýň o prácu.

Nová bezplatná zákaznícka linka 0949 949 938

Od 1. 4. bude pre utečencov z Ukrajiny na čísle 0949 949 938 (alebo skrátenom čísle 938 v prípade už existujúceho O2 čísla) k dispozícii priama zákaznícka linka, na ktorej ich obslúžia v ukrajinskom alebo ruskom jazyku. O2 pri tejto linke spolupracuje s ukrajinskými študentmi z Banskej Bystrice, ktorí hovoria aj po slovensky. Tí budú k dispozícii aj v prípade, ak na akúkoľvek predajňu príde ukrajinsky hovoriaci zákazník alebo zákazníčka a bude potrebná asistencia prekladateľa.

„Naším cieľom je poskytnúť ukrajinským občanom komplexnú a systematickú starostlivosť tak, aby sme im čo najviac uľahčili komunikáciu a prekonávanie jazykových bariér po príchode na Slovensko. Som hrdý na to, že sme v O2 v tak krátkom čase prišli s ponukou, ktorá je v súlade s našimi hodnotami a prozákazníckym prístupom a budeme schopní obslúžiť ľudí z Ukrajiny s vyškoleným personálom na zákazníckej linke a postupne aj v predajniach v ich rodnom jazyku,“ hovorí Milan Morávek, riaditeľ komerčného úseku O2.

Nábor ukrajinsky hovoriacich konzultantov pre predajnú sieť vrátane bezplatného trojmesačného intenzívneho kurzu slovenského jazyka

V rámci predajnej siete O2 pripravuje komplexný program nástupu a adaptácie pre ukrajinsky hovoriacich konzultantov a konzultantky, ktorí neovládajú slovenský jazyk.

„Musíme si uvedomiť, že práca v telekomunikačnom sektore a špeciálne v oblasti poskytovania služieb zákazníkom kladie okrem klasických pracovných zručností aj vyššie nároky na úroveň a spôsob komunikácie“, hovorí Jana Sekerová, riaditeľka ľudských zdrojov O2.  „Som rada, že sa v tomto segmente zaraďujeme k prvým firmám na Slovensku, ktoré začínajú poskytovať prácu aj ukrajinsky hovoriacim občanom a občiankam. Okrem toho, že im ponúkame rovnaké platové podmienky a benefity, navyše im ponúkame aj bezplatný trojmesačný intenzívny kurz slovenského jazyka, keďže naším cieľom je pripraviť plnohodnotných konzultantov, schopných kvalitne obsluhovať zákazníkov aj v slovenskom, nielen ukrajinskom jazyku,“ dodáva Jana Sekerová.

Nábor na konzultačné pozície v Bratislave je otvorený cez portál Profesia.sk. Potenciálnych záujemcov osloví ukrajinsky hovoriaci zamestnanec Úseku ľudských zdrojov, ktorý im bude za účelom minimalizácie jazykovej bariéry aj tlmočiť. Úspešní kandidáti prejdú komplexným adaptačným programom vrátane intenzívnejšej podpory zo strany ukrajinsky hovoriaceho zamestnanca či opory tzv. „Buddyho“ na predajni, keďže sa očakáva väčšia potreba pri zaúčaní. Ukrajinským zamestnancom bude k dispozícii aj psychologická pomoc v ukrajinskom jazyku. Noví zamestnanci prejdú rôznymi typmi školení a workshopov, aby sa vedeli čo najrýchlejšie zaradiť do pracovného procesu po stránke vedomostnej aj kolegiálnej. Stanú sa tak súčasťou firemnej kultúry O2, ktorá sa vyznačuje otvorenosťou, nediskrimináciou, diverzitou a inklúziou pre všetkých.

O2 spolu so svojimi zákazníkmi a zamestnancami pokračuje aj v ďalších aktivitách určených na pomoc Ukrajine a ľuďom utekajúcich pred vojnou.

Volania a roaming

O2 už v prvý deň vojnového konfliktu zaradilo Ukrajinu medzi krajiny európskej zóny. Pre zákazníkov to znamená, že do sietí ukrajinských operátorov telefonujú a posielajú správy za ceny ako na Slovensku. Rovnako sa táto zmena dotkla aj zákazníkov O2, ktorí sa práve nachádzajú na území Ukrajiny a využívajú roaming od O2. Volania, posielanie správ, ako aj využívanie dát sú pre nich rovnaké, ako keby sa nachádzali na území krajín EÚ, teda za domáce slovenské ceny pri uplatnení pravidiel EÚ roamingu. O2 predĺžilo túto ponuku predbežne do konca apríla.

Bezplatné SIM karty a podpora na mieste

O2 už od 27.2. podporuje prichádzajúcich občanov Ukrajiny darovaním bezplatnej SIM karty O2 Voľnosť, ktorú získa občan Ukrajiny zadarmo s úvodným kreditom 5 EUR a bezplatný balík 15 GB dát na mesiac. Miesta sa aktualizujú podľa potreby, po úvodných týždňoch na hraničných prechodoch vo Vyšnom Nemeckom, Ubli a Veľkých Slemenciach, možno dnes O2 stánky nájsť aj na Hlavnej stanici a v novootvorenom Asistenčnom centre pomoci na Bottovej v Bratislave, ako aj Veľkokapacitnom centre v Nitre a v Michalovciach. Ako jediný operátor má O2 vo veľkokapacitných centrách aj ukrajinsky hovoriacich brigádnikov. SIM karty sú zároveň dostupné aj v akejkoľvek predajni O2 na Slovensku. V spolupráci s O2 Business Services zároveň zabezpečuje na týchto miestach WIFI hotspoty, čím reaguje na väčšiu potrebu internetového pripojenia pre utečencov.

MAGNA – Liečime na Ukrajine a Človek v ohrození

O2 tiež iniciovalo pomoc humanitárnej organizácii MAGNA s bezplatnou distribúciou SMS správ a rozoslalo takúto výzvu na svojich zákazníkov a zamestnancov, čím im umožnilo zapojiť sa do pomoci tým najohrozenejším, a vyzbierať tak sumu viac ako 310 000 EUR. Ďalších viac ako 25 000 EUR poslali zákazníci a zamestnanci O2 neziskovej organizácii Človek v ohrození.

Ďalšie informácie nájdete na: https://www.o2.sk/pomoc-ukrajine

Značky: