Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nový celosvetový prieskum spoločnosti Kaspersky poukazuje na výzvy spojené s internetovou bezpečnosťou, ako aj na nedostatočnú komunikáciu medzi deťmi a rodičmi.

Podľa aktuálneho prieskumu sa až 84 % rodičov obáva o bezpečnosť svojho dieťaťa, keď je online. Veľmi znepokojivým zistením je, že v priebehu ich celého detstva sa s nimi o téme online bezpečnosti rozprávajú v priemere len neuveriteľných 46 minút. Viac než polovica opýtaných (58 %) sa dokonca tejto téme venuje menej než pol hodinu. Globálny prieskum[1] realizovala pre spoločnosť Kaspersky prieskumná agentúra Savanta.

Téma ochrany súkromia a bezpečnosti detí v online priestore sa stáva jednou z najväčších obáv rodičov. Niet sa čomu čudovať. Podľa prieskumu spoločnosti Kaspersky má vyše 9 z 10 detí vo veku 7 až 12 rokov na svete k dispozícii smartfón či tablet, resp. iné zariadenie s pripojením na internet.

A najmä, dvaja z troch rodičov (64 %) súhlasí s tvrdením, že ich deti trávia v online prostredí príliš veľa času. Čo znamená nielen to, že svoje detstvo presedia pred obrazovkou namiesto toho, aby zažívali iné radostné momenty patriace k detstvu, ale aj to, že sú neustále vystavované rôznym potenciálnym rizikám.

Podľa rodičov predstavuje pre deti najväčšie nebezpečenstvo škodlivý obsah násilného alebo sexuálneho charakteru (27 %), závislosť na internete (26 %) a prijímanie anonymných správ alebo obsahu, ktorý ich môže podnecovať k nevhodnej, či násilnej činnosti (14 %).

S cieľom znížiť potenciálne riziká a vysvetliť deťom nástrahy, ktoré na ne číhajú pri surfovaní na internete si 81 % rodičov myslí, že učiť deti o online bezpečnosti je spoločnou zodpovednosťou ako ich, tak aj škôl. No až 86 % rodičov súhlasí s tvrdením, že táto zodpovednosť by mala byť skôr na pleciach rodičov, nakoľko im deti vo všeobecnosti dôverujú viac.

Rodičia si síce uvedomujú, že na nich leží bremeno usmerňovania svojich detí, no takémuto podstatnému rozhovoru či diskusii na tému online bezpečnosti dokopy nevenujú ani len hodinu času. Z prieskumu spoločnosti Kaspersky jasne vyplýva, že je pre nich takýto rozhovor zložitý.

Najväčšie výzvy pre rodičov:

  • Vysvetliť online hrozby spôsobom, ktorému deti porozumejú a budú sa s ním vedieť stotožniť (60 %)
  • Primäť deti k tomu, aby tieto hrozby brali vážne (51 %)
  • Vysvetliť, resp. odradiť deti od toho, aby nepodľahli tlaku rovesníkov (42 %)

„Aj keď je úplne pochopiteľné, že rodičia nechcú, aby sa ich deti báli existovať v online prostredí, je nevyhnutné, aby to neznamenalo, že k bezpečnosti na internete pristupujú nedbanlivo. Kľúčom je nájdenie tej správnej rovnováhy, pretože len informované dieťa je chránené dieťa. Odstránením komunikačných bariér týkajúcich sa online bezpečnosti a správania na internete rodičia zabezpečia, že deti zo svojho kybernetického života vyťažia maximum, zatiaľ čo oni budú vedieť, že ich dieťa je v online prostredí v bezpečí. Deti musia byť chránené, a to rodičia najlepšie dosiahnu tak, že najprv zistia, aké stránky ich dieťa navštevuje, budú s nimi tráviť čas počas surfovania na internete a zároveň zabezpečia, aby ich dieťa malo účinný prostriedok na ochranu pred nevhodným či urážlivým obsahom,“ komentuje výsledky prieskumu popredná psychologička Emma Kenny, ktorá spolupracuje so spoločnosťou Kaspersky.

Je zrejmé, že rodičia musia zvoliť osobnejšie postupy na vytvorenie bezpečnejšieho internetového prostredia pre svoje deti a robiť to dostupnými prostriedkami a spôsobmi, ktoré im túto debatu pomôžu začať.

„Je nutné si v prvom rade uvedomiť, že internet umožňuje deťom stretnúť sa s obsahom, ktorý nechceme, aby videli. Starosť o súkromie a bezpečnosť detí je pre rodičov prvoradá a aj my sami vieme, aké ťažké je niekedy s deťmi hovoriť o týchto obavách spôsobom, ktorý ich neodradí. Z toho dôvodu sa spoločnosť Kaspersky zaviazala k zavádzaniu riešení a odporúčaní pre celú rodinu, ktoré rodičom aj deťom pomôžu rozplynúť ich obavy,“ súhlasí s Emmou Kenny aj Marina Titova, vedúca marketingu spotrebiteľských produktov Kaspersky.

Na ochranu detí pred internetovými hrozbami spoločnosť Kaspersky rodičom odporúča:

  • Pokiaľ viete, čo chce vaše dieťa vyhľadať online, môžete mu ponúknuť pomoc a podporu, no pristupujte k týmto informáciám citlivo
  • Diskutujte so svojím dieťaťom o tom, koľko času môže tráviť na sociálnych sieťach. Pokúste sa s ním dohodnúť, aby tam netrávilo čas počas vyučovacích hodín alebo v noci
  • Snažte sa neobmedzovať jeho sociálne okolie, ale povedzte mu, aby si priateľov a známych vyberalo dôsledne a zodpovedne
  • Dôležitý je aj výber bezpečnostného riešenia, napríklad rodinnej edície Kaspersky Security Cloud, ktoré zahŕňa program Kaspersky Safe Kids – pomáha chrániť vaše rodinné aj súkromné údaje a chráni vaše dieťa v online svete

Celá správa, ktorá sa venuje obavám, najčastejším hrozbám, skúsenostiam a postupom pokiaľ ide o bezpečnosť detí, je k dispozícii tu.

Rady renomovanej psychologičky Emmy Kenny o tom, ako zaistiť bezpečnosť svojich detí na internete, ako viesť debaty o online bezpečnosti s deťmi a pod., nájdete tu.

[1] Spoločnosť Kaspersky realizovala medzinárodnú štúdiu, do ktorej boli zapojení rodičia 7 až 12 ročných detí, s cieľom preskúmať trendy, postupy a výzvy, ako udržať svoje deti v bezpečí v online prostredí. Pokrývajúc takmer 20 krajín po celom svete bolo do štúdie zapojených takmer 9-tisíc rodičov. Štúdia v rámci prieskumu skúmala, ako sa zariadenia s internetovým pripojením používajú v domácnostiach, aké sú najväčšie obavy rodičov týkajúce sa online bezpečnosti a ako ich rodičia riešia.