Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Aj napriek náročnej makroekonomickej situácii sa spoločnosti Bosch, dodávateľovi technológií a služieb, podarilo v obchodnom roku 2022 zvýšiť obrat aj zisk.

Podľa predbežných údajov(1) dosiahol Bosch celkový obrat vo výške 88,4 miliárd – ten sa tak v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili približne o 12 %, respektíve o približne 10 % po zohľadnení kurzových vplyvov. Prevádzkový zisk EBIT (zisk pred zúročením a zdanením) z prevádzkovej činnosti dosiahol 3,7 miliardy eur. Očakáva sa, že finálna marža EBIT z prevádzkovej činnosti bude približne 4 %. „Náročný obchodný rok 2022 opäť ukázal, že spoločnosť Bosch je odolná voči krízam a zároveň disponuje obrovskou inovačnou silou,“ povedal Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, pri príležitosti prezentácie predbežných ekonomických výsledkov spoločnosti. „V stále náročnom období zabezpečujeme pomocou cielených investícií naše rastové príležitosti po celom svete a rozširujeme našu medzinárodnú prítomnosť. Chceme ľuďom na celom svete ponúkať technológie „Stvorené pre život“, a tak významne prispievať k rozvoju spoločnosti – od klimaticky šetrného vykurovania a energetických úspor až po udržateľnú mobilitu.“ Nedávno spoločnosť Bosch oznámila, že v priebehu desiatich rokov plánuje investovať približne 950 miliónov eur do inžinierskeho a výrobného centra v čínskom meste Su-čou. Toto centrum bude zamerané na nové riešenia v oblasti mobility a produkty v oblasti elektrifikácie a automatizácie, ktoré budú špeciálne navrhnuté tak, aby uspokojovali dopyt na miestnom trhu. Zároveň spoločnosť prispeje k posilneniu statusu Európy ako kontinentu s vyspelými technológiami: „Najlepším príkladom je rozšírenie našich závodov na výrobu waferov v Drážďanoch a Reutlingene,“ povedal Hartung. „Do roku 2026 plánujeme investovať ďalšie 3 miliardy eur do podnikania v oblasti polovodičov – a to aj ako príspevok k riešeniu nedostatku čipov v sektore mobility.“ Bosch sa tiež plánuje viac zamerať na rozšírenie svojho podnikania do celého sveta – napr. do Egyptu, Indie, Mexika, Spojených štátov alebo Vietnamu.

(1) Na základe interného vykazovania; môže sa líšiť od neskôr zverejnených údajov vo výročnej správe.

Medzinárodný obchod: Spolupráca je nevyhnutná pre prosperitu a opatrenia v oblasti ochrany klímy

Pre spoločnosť Bosch budú zmeny na trhu a v technologickom prostredí, ktoré prináša najmä konektivita, automatizácia a elektrifikácia, spolu s rastúcim významom udržateľnosti, v nasledujúcich rokoch hnacou silou jej rozvoja. Vďaka rastúcemu dopytu v rozvíjajúcich sa regiónoch, ako sú napríklad krajiny ASEAN, sa otvorí priestor pre ďalší rast na trhu. V tejto súvislosti sa Hartung domnieva, že spoločnosť je vzhľadom na aktuálnu hospodársku a energetickú situáciu vo veľmi dobrom postavení. Nedostatok energie spôsobujúci zvyšujúcu sa infláciu však môže mať z dlhodobého hľadiska negatívny vplyv na spotrebu, a tým aj na menovú stabilitu. Z tohto dôvodu privítal zavedenie reštriktívnej menovej politiky zo strany centrálnej banky. Zároveň varoval pred vytváraním globálnych obchodných blokov. „Fragmentácia ekonomických systémov ohrozuje inovačnú silu a prosperitu pre všetkých,“ povedal Hartung. „V oblasti ochrany klímy je najdôležitejšia medzinárodná spolupráca.“

Predseda predstavenstva považuje ďalší rozvoj obnoviteľných zdrojov energie za spôsob, ako vyriešiť protichodné ciele environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti. „Transformácia energetických systémov musí zostať cenovo dostupná, nesmie viesť k výpadkom dodávok energie v podnikoch alebo domácnostiach a mala by podľa možnosti upustiť od fosílnych palív.“ Bosch podľa neho zohráva v tomto smere dôležitú úlohu a zvyšuje tempo v oblasti rozvoja palivových článkov a vodíkových technológií. „Pokiaľ ide o elektromobilitu, neustále zaznamenávame vysoký príjem objednávok,“ tvrdí Hartung. Vďaka tomu spoločnosť očakáva, že už v roku 2026 zaznamená v tejto oblasti obrat vo výške až 6 miliárd eur. Predpokladá sa, že obchod s elektrickými nápravami a motormi v Číne bude ziskový už tento rok.

Klimaticky neutrálne technológie: Energetická kríza je hnacou silou dopytu

Napriek všetkým výzvam, ktoré predstavuje energetická a klimatická kríza, celosvetový dopyt po klimaticky neutrálnych technológiách neustále rastie. To otvára celú radu nových možností aj spoločnosti Bosch: S produktami do domácnosti dosahuje spoločnosť už teraz obrat viac ako 20 miliárd eur. „Naše portfólio výrobkov môže pozitívne ovplyvniť približne 90 % spotreby energie v domácnosti,“ povedal Dr. Christian Fischer, podpredseda predstavenstva spoločnosti Bosch, ktorý je zároveň zodpovedný za oblasť technológií pre domácnosti a budovy. „85 % z toho sa týka vykurovania a teplej vody a zvyšných 15 % domácich spotrebičov.“ V Nemecku spoločnosť Bosch zvýšila svoj jednotkový predaj tepelných čerpadiel o 50 % už v roku 2022. Očakáva sa, že európsky trh s tepelnými čerpadlami porastie do roku 2025 o 25 až 35 % ročne a v spoločnosti Bosch o takmer 40 %, čo jej umožní získať časť tržného podielu. Aj na základe týchto údajov rozširuje Bosch svoje výrobné kapacity pre tepelné čerpadlá v Európe: od začiatku roka sa v nemeckom Eibelshausene rozbieha ďalší výrobný závod. Bosch vidí ďalší potenciál rastu v transformácii energetických systémov. „Táto transformácia však musí byť cenovo dostupná,“ povedal Fischer. „V prípade budov by sa nemalo zabúdať na náklady spojené s renováciou a modernizáciou.“ To vysvetľuje, prečo sa Bosch zameriava na hybridné vykurovacie systémy pozostávajúce z tepelného čerpadla a plynového kotla. Do budúcnosti vidí podpredseda predstavenstva spoločnosti Bosch ďalší potenciál v kombinovanej optimalizácii energetických tokov vo vozidlách a budovách: „Elektrifikujeme všetko, od bicyklov až po hydrauliku – a v budovách sa vyznáme rovnako dobre ako v autách.“

Atraktívny zamestnávateľ: Udržateľnosť priťahuje kvalifikovaných pracovníkov

Spoločnosť Bosch dosiahla v predošlom roku pokrok aj pri plnení svojich vlastných cieľov v oblasti udržateľnosti a ochrany klímy. V priebehu roka spoločnosť zvýšila podiel obnoviteľných zdrojov na svojej spotrebe elektrickej energie z 89 na 94 %. „V priebehu roku 2022 sme splnili takmer polovicu cielenej úspory energie vo výške 1,7 terawatthodín, ktorú sme si stanovili do roku 2030,“ povedala Filiz Albrecht, personálna šéfka spoločnosti Bosch, ktorá je zároveň zodpovedná za udržateľnosť. „Náš záväzok k udržateľnosti z nás zároveň robí atraktívnejšieho zamestnávateľa.“ Podľa Albrecht je stratégia udržateľnosti spoločnosti pre uchádzačov čoraz dôležitejším faktorom. V čase, keď je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, je podľa nej čoraz ťažšie nájsť talentovaných uchádzačov. Poukázala na to, že v súťaži o softvérových expertov je stále viac významnejšia India. Bosch tam má v tomto obore približne 17 000 zamestnancov a celosvetovo ich počet vzrástol z 38 000 na 44 000. Potreba softvérových vývojárov je naďalej vysoká a spoločnosť očakáva, že do polovice desaťročia ich pribudne viac ako 10 000. „Spoločnosť Bosch bude čoskoro zamestnávať viac ako 50 000 ľudí v oblasti softvérového vývoja,“ tvrdí Albrecht. Skupina Bosch taktiež rozvíja digitálne zručnosti svojich zamestnancov na montážnych linkách: Tento rok bude napríklad spustená nová iniciatíva „LernWerk“ v rámci oblasti Mobility Solutions. Jej prvotným cieľom bude zlepšiť zručnosti, ktoré budú už čoskoro potrebné na prácu v „továrni budúcnosti“ vo všetkých nemeckých prevádzkach.

Obchodný vývoj v roku 2022: Najvyšší nárast obratu v oblasti mobility

„Napriek nedostatku polovodičov a slabej ekonomike sa všetkým obchodným odvetviam podarilo zvýšiť predaj,“ povedal Dr. Markus Forschner, člen predstavenstva a finančný riaditeľ spoločnosti Bosch. Najväčšia obchodná oblasť, Mobility Solutions, dosiahla v roku 2022 opäť najväčší obrat, a to vo výške 52,6 miliardy eur. Po očistení od vplyvov výmenných kurzov sa pôvodný 17-percentný nárast obratu dostal na 12 %. „Dobrou správou je, že náš obrad tým pádom rástol rýchlejšie než automobilová výroba,“ povedal Forschner. Napriek tomu však Bosch naďalej zostáva nespokojný so svojou ziskovosťou: Marže boli podľa slov Forschnera zaťažené rastom nákladov v celom dodávateľskom reťazci, ako aj počiatočnými investíciami do transformácie podnikania spoločnosti v oblasti mobility. Obchodná oblasť Priemyselná technika dosiahla 14-percentný nárast obratu na 6,9 miliardy eur. Po očistení o vplyvy výmenných kurzov predstavoval rast obratu 11 %. Forschner ďalej tvrdí, že kúpa spoločnosti HydraForce a akvizícia spoločnosti Elmo sú dôležitými míľnikmi pre podnikanie spoločnosti Bosch v oblasti priemyselných technológií. V obchodnej oblasti Spotrebného tovaru sa podarilo mierne zvýšiť obrat aj napriek zníženému záujmu spotrebiteľov o domáce spotrebiče a elektrické náradie, uviedol Forschner. Obrat vzrástol o 2 % na 21,5 miliardy eur. Po zohľadnení vplyvov výmenných kurzov sa tento údaj zvýšil na 3 %. Na druhej strane, v obchodnej oblasti Energetika a technika budov sa v raste odzrkadlil neustále vysoký dopyt po energeticky úsporných domoch a stavebných technológiách. Forschner oznámil, že obrat sa zvýšil na 7 miliárd eur. Po zohľadnení vplyvov výmenných kurzov predstavuje 15-percentný nárast 13 %.

Obchodný vývoj v roku 2022: Výraznejší rast v druhom polroku

„Povzbudivé je, že všetky regióny zvýšili svoj obrat o dvojciferné čísla,“ povedal Forschner. „Obzvlášť silný rast sme zaznamenali v druhej polovici roka 2022.“ V Európe dosiahol obrat celkovo 44,8 miliardy eur. Tento osempercentný nárast predstavuje po očistení od kurzových vplyvov 10 %. „Rast v Európe bol v porovnaní s inými regiónmi výraznejšie zasiahnutý vojnou na Ukrajine,“ uviedol Forschner. V Severnej Amerike vzrástol obrat o 25 % na 14,3 miliardy eur, čo predstavuje druhý najväčší nárast obratu v rámci všetkých regiónov skupiny Bosch. Po očistení o kurzové vplyvy predstavoval tento nárast 11 %. Forschner uviedol, že rozvoj podnikania spoločnosti Bosch v oblasti riešení pre vykurovanie a klimatizáciu bol obzvlášť povzbudivý. V Južnej Amerike dosiahol obrat 1,8 miliardy eur. Obrat tam teda rástol rýchlejšie ako v ktoromkoľvek inom regióne – o 30 %, resp. o 21 % po zohľadnení kurzových vplyvov. Ako zdôraznil Forschner: „Kľúčovým faktorom tohto rastu bola silná ekonomika.“ V Ázii a Tichomorí dosiahol rast obratu 12 %, čo vo výsledku predstavuje 8-percentný nárast po očistení o kurzové vplyvy, a obrat tak činil 27,5 miliardy eur. Podľa Forschnera tento región ťažil najmä zo silného rastu v Indii. V Číne sa naopak dôsledkom zmien v koronavírusovej politike koncom roka utlmil tamojší obchodný vývoj.

Počet zamestnancov 2022: Približne 18 000 nových tvárí

K 31. decembru 2022 pracovalo v skupine Bosch na celom svete približne 420 300 ľudí. To je takmer o 18 400 ľudí viac ako v predchádzajúcom roku, čo predstavuje nárast o približne 4 %. Počet zamestnancov v Nemecku sa zvýšil o 2 600 na aktuálnych 133 400. „Takmer polovica z celkového počtu nových zamestnancov pripadá do oblasti výskumu a vývoja,“ uviedol Forschner. Počet zamestnancov v tejto oblasti bol 84 800 – z toho 44 000 tvorili softvéroví vývojári.

Výhľad na rok 2023: Celosvetové oživenie ekonomiky stráca na sile

Spoločnosť Bosch očakáva spomalenie ekonomického rastu a predpokladá, že celosvetová hospodárska činnosť v tomto roku vzrastie o menej než 2 %. „Globálne podnikateľské prostredie už reflektuje aktuálnu ekonomickú záťaž,“ povedal Forschner. „Rastúce úrokové sadzby zaťažujú investície, najmä čo sa týka stavebných činností a súkromnej spotreby.“ V Európe to ovplyvňuje aj výrazný rast nákladov na energie, a to aj po ich nedávnom poklese. Naopak v Číne sa po upustení od „zero-covid“ politiky pravdepodobne začne proces oživovania, a to hneď ako ustúpia masívne infekčné vlny. Podľa Forschnera spoločnosť Bosch pociťuje spomalenie ekonomiky v dôležitých odvetviach a očakáva pokračujúci tlak na náklady v hodnotových reťazcoch. Zároveň je potrebné vynaložiť značné množstvo kapitálu na financovanie rastu technológií budúcnosti. „Inovatívna spoločnosť, akou je Bosch, musí uskutočňovať veľké počiatočné investície,“ povedal. V priebehu roka 2023 chce preto spoločnosť Bosch zvýšiť svoj obrat a ďalej zlepšovať svoju ziskovosť. „Sme na najlepšej ceste dosiahnuť našu dlhodobú cieľovú maržu EBIT 7 a viac percent,“ povedal Forschner. „V týchto ekonomicky neľahkých časoch budeme udržiavať rovnováhu – medzi zabezpečením našej ziskovosti a finančnej sily na jednej strane a investíciami a prípadnými akvizíciami na strane druhej.“

Značky: