Občianske preukazy by mali povinne obsahovať aj odtlačky prstov. Vyplýva to z predbežnej informácie k novele zákona o občianskych preukazoch z dielne Ministerstva vnútra SR.

Pripravovanou novelou zákona bude občan povinný pri vybavovaní dokladu podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov (okrem doterajšieho fotografovania a podpisovania) a zmení sa aj spôsob ako požiadať o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu MV SR. Teda už nebude možné požiadať o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu rezortu vnútra bez osobnej prítomnosti.

Nový občiansky preukaz by mal mať aj NFC čip podobne ako je tomu v prípade pasu. Informácie zaznamenané na občianskom preukaze sa teda budú dať načítať aj bezkontaktne. Doterajšia možnosť prečítania informácií pomocou posunu spodnej časti občianskeho preukazu v čítačke by mala byť naďalej zachovaná.

Čítačka pre nový občiansky preukazZdroj: Ministerstvo vnútra SR
Čítačka pre nový občiansky preukaz

Tento krok vyplýva z nariadenia EK pre členské štáty EÚ, ktoré stanovuje povinnosť obsahu čipu s dvojitým rozhraním v občianskom preukaze. Ide o presnejšie stotožnenie osoby s preukazom, ktorý predkladá pri kontrole.

Občiansky preukaz bez podoby tváre

Občiansky preukaz sa pritom bude od januára používať aj pri vašej návšteve u lekára. Pomocou neho sa bude dať pristúpiť k vašej zdravotnej dokumentácii v elektronickej podobe a bude to jediná cesta ako sa k nej dostať. Ide o projekt elektronického zdravotníctva. Občiansky preukaz s čipom bude slúžiť aj na výber lieku v lekárni. Od 1. januára 2022 potrebujete na takéto úkony elektronický prihlasovací doklad, teda nebude postačovať klasická kartička poistenca zo zdravotnej poisťovne.

Pre ľudí, ktoré ešte nemajú vystavený občiansky preukaz s čipom sa pripraví tzv. občiansky preukaz bez podoby tváre. Ide napr. o osoby staršie ako 65 rokov alebo mladšie ako 15 rokov. Títo ľudia by ho mali dostať automaticky poštou na svoju adresu. O vystavenie takéhoto preukazu treba nebude treba žiadať. Do začiatku budúceho roka by takúto zásielku malo dostať 1.3 milióna ľudí, z toho okolo 900 000 je mladých ľudí pod 15 rokov života. Podľa hovorkyne Slovenskej pošty pôjde o doporučné zásielky. Ak si ju v stanovenej lehote nevyzdvihnete, nájdete svoj doklad na oddelení vydávania dokladov v mieste trvalého bydliska.

Občiansky preukaz bez fotky je takmer totožný s občianskym preukazom s fotkou, má všetky ostatné identifikačné prvky okrem spomenutej fotky a tiež nemá podpis. Platiť bude 15 rokov, resp. do vydania štandardného občianskeho preukazu. Dá sa použiť len na projekt elektronického zdravia.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.