Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Klienti na Slovensku mali v závere minulého roka požičaných od bánk prostredníctvom spotrebných úverov 4,56 miliardy eur. Vyplýva to z najnovších údajov Národnej banky Slovenska (NBS). Úroky na nich sa stále držia na historicky najnižších úrovniach. Aj preto sa oplatí refinancovať už existujúce finančné záväzky, hoci nemusí ísť o úvery „staré“ niekoľko rokov. Náklady na splácanie nových spotrebných úverov* sa za uplynulé tri roky znížili z 12,92% v januári 2015 na 9,11 % decembri 2017. 

Vyšší záujem o refinancovanie už existujúcich finančných záväzkov sme vlani zaznamenali aj v ČSOB. V porovnaní s rokom 2016 sa zvýšil o takmer desatinu. V priemere klienti čerpali na tento účel úver v priemernej výške 9500 eur. „Vývoj úrokov v minulom roku prial tak nielen tým, ktorí si potrebovali požičať, ale aj tým, ktorí sa rozhodli refinancovať svoje existujúce finančné záväzky. Pre porovnanie, na konci minulého roka bola priemerná ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) na slovenskom bankovom trhu pri nových spotrebných úveroch o 3,8 percentuálneho bodu nižšia ako pred tromi rokmi,“ hovorí Andrea Lazar, riaditeľka Odboru retailového segmentu ČSOB.

Klienti môžu využiť úver na refinancovanie nielen pri spotrebnom úvere, ale môžu si tak skonsolidovať aj kreditné karty, ktoré čerpajú, povolené prečerpania na účte, lízing či nákupy na splátky.

Refinancovanie si môže klient prispôsobiť aj podľa súčasnej finančnej situácie. Po dohode s bankou si totiž môže výšku svojich mesačných splátok aj zvýšiť a nový úver tak splatiť rýchlejšie, alebo naopak, znížiť a predĺžiť obdobie splácania. „Kľúčové však je, aby sa klient nedostal do omeškania so splácaním. Zhoršená platobná disciplína totiž môže výrazne skomplikovať cestu k refinancovaniu,“ upozorňuje Andrea Lazar.

Samozrejme platí, že klient, ktorý chce refinancovať, by si mal vopred overiť podmienky a celkové náklady spojené so splácaním a vybavením úveru. RPMN by mala byť nižšia ako pri existujúcich úveroch. „V opačnom prípade pre neho refinancovanie nemá zmysel, pretože reálne neušetrí. Klient by si mal okrem nižšej splátky overiť aj ďalšie poplatky, napríklad poplatok za spracovanie, poistenie úveru a podobne. Tie totiž môžu úver predražiť aj napriek nižšej úrokovej sadzbe,“ zdôrazňuje Andrea Lazar.

ČSOB aktuálne ponúka úver na refinancovanie s úrokovou sadzbou od 5,5% p.a. Platí pritom, že klienti, ktorí si do ČSOB prenesú úvery z iných bánk, “nebankoviek“, kreditné karty alebo povolené prečerpania účtov, majú možnosť zníženia úrokovej sadzby na začiatku splácania až o 3 %. Klient zo zákona má možnosť mimoriadnych splátok a predčasného splatenia. ČSOB poskytuje úver so 100-% zľavou z poplatku za spracovanie.

Koľko sa dá refinancovaním ušetriť?

Úspora pri správne nastavenom refinancovaní sa môže pohybovať od desiatok po stovky eur.

 Príklad: Klient si v roku 2016 zobral v banke spotrebný úver vo výške 7 500 € na 7 rokov a úrokom 10,9%. Výška mesačnej splátky je v tomto prípade 128,02 € a aktuálny zostatok úveru potrebný splatiť, je 6 744 €. Klient bude úver splácať ešte 6 rokov. Ak by si refinancoval svoj úver so zostatkom 6 750 €, s úrokovou sadzbou 5,5% pri dobe splatnosti 6 rokov, jeho mesačná splátka by bola 110,28 €. To znamená, že vďaka refinancovaniu ušetrí každý mesiac na splátke takmer 18 eur  a celková úspora môže presiahnuť až 1 200 €.

Značky: