Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award predstavuje finalistov svojho druhého ročníka. Vo finálovej pätnástke sú vedecké a pedagogické osobnosti, ktoré Slovensko výrazne reprezentujú v medzinárodnej vedeckej komunite, inovujú vysokoškolský vzdelávací proces, popularizujú svoje odbory alebo predstavujú mladé talenty. O laureátoch v kategóriách Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov rozhodne medzinárodná komisia, na čele ktorej bude stáť držiteľ Nobelovej ceny a zároveň legenda spomedzi osobností svetovej vedy. O laureátovi v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodne hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov slovenských univerzít. Vyhlásenie laureátov môže verejnosť sledovať v stredu 14. októbra prostredníctvom livestreamu na Facebook profile ESET Science Award.

ESET Science Award už druhýkrát ocení výnimočných vedcov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov za ich vedeckú a pedagogickú prácu, ale aj za prínos do ďalších oblastí života, napríklad sociálny a spoločenský dopad. Ocenenie prichádza v čase, keď si nielen slovenská verejnosť uvedomuje dôležitosť vedy a výskumu. „Rok 2020 nám naplno ukázal, ako veľmi svet potrebuje vedu, sme preto radi, že vďaka oceneniu môžeme verejnosti predstaviť pätnásť inšpiratívnych vedcov a vysokoškolských pedagógov, ktorých každodenná práca robí Slovensko a svet lepším miestom pre život,“ hovorí Richard Marko, CEO spoločnosti ESET.

Medzinárodnú komisiu, ktorá rozhodne o laureátoch dvoch vedeckých kategórií aj tento rok tvoria uznávaní vedci a predsedá jej významný držiteľ Nobelovej ceny. Komisia posudzuje množstvo ukazovateľov, ktorými sú: merateľné scientometrické údaje, zapojenie do medzinárodných vedeckých projektov, komunikáciu a popularizáciu, spoluprácu s inými vedeckými odbormi, princípy vedeckej etiky, potenciálny dopad vedeckej práce na ďalšie oblasti života a aj ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov. O laureátovi v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodnú zástupcovia významných slovenských univerzít, ktorí hodnotia okrem vedeckých kritérií aj spôsob, akým kandidát vedie svojich študentov, inovuje výuku a propaguje vedný odbor za bránami fakulty.

Finalisti sú vedcami či pedagógmi, ktorých odborný aj životný profil sú potrebným dôkazom, že na Slovensku aj napriek zložitej situácii stále pôsobia špičkové osobnosti,“ vysvetľuje Paulína Böhmerová, ktorá vedie ocenenie ESET Science Award.   

Laureátov ocenenia spozná verejnosť v stredu 14. októbra 2020. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa ocenenie nebude odovzdávať na plánovanom slávnostnom galavečere, ale prostredníctvom online podujatia. Verejnosť ho môže sledovať na Facebook profile ESET Science Award.

K ambasádorom ocenenia, významným vedeckým osobnostiam Ruzene Bajcsy a Pavlovi Chebenovi, pribudli tri ďalšie inšpiratívne osobnosti. Sú nimi manželia Hana a Dalimil Dvořákoví, uznávaní českí chemici a filantropi, zakladatelia Nadace Experientia, ktorá cielene podporuje mladých chemikov a Michal Valko, slovenský odborník na strojové učenie pôsobiaci vo Francúzsku.

Finalisti v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy (v abecednom poradí)

 • Michal Fečkan – pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa nelineárnou funkcionálnou analýzou, dynamickými systémami a ich aplikáciami. Patrí medzi svetovú špičku matematikov.
 • Pavol Jakubec – pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa organickej syntéze a výskumu nových antibiotík.
 • Boris Klempa – pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Je virológ a venuje sa evolúcii a ekológii zoonotických vírusov a od marca 2020 aj vírusu SARS-CoV-2.
 • Mária Omastová – pôsobí na Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa oblasti materiálového výskumu polymérnych kompozitov a nanokompozitov a vedie tím na výskum plastového odpadu v Dunaji.
 • Fedor Šimkovic – pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa jadrovej a subjadrovej fyzike. Skúma fundamentálne vlastnosti a interakcie neutrín teoreticky, ako aj experimentálne v rámci medzinárodných kolaborácií.

Finalisti v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov (v abecednom poradí)

 • Tomáš Bertók – pôsobí na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave
 • Tamás Csanádi – pôsobí na Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach
 • Svetlana Miklíková – pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied v Bratislave
 • Tatiana Sedláčková – pôsobí vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave
 • Libor Trško – pôsobí vo Výskumnom centre Žilinskej univerzity v Žiline


Finalisti v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg
(v abecednom poradí)  

 • Jozef Gnap – pôsobí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline
 • František Kundracik – pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
 • Jaroslav Porubän – pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
 • Ivan Varga – pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • Vladimír Zeleňák – pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Viac informácií nájdete na www.esetscienceaward.sk

Značky: