Spoločnosť O2 Slovakia dosiahla v treťom štvrťroku 2015 výnosy vo výške 62,1 mil. €, čo oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka predstavuje 7,4% nárast. K 30. septembru vzrástla zákaznícka báza spoločnosti medziročne o 8,2 % na takmer 1,773 mil. Spoločnosť zároveň zvýšila v mesiacoch január až september prevádzkový zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) medziročne o viac ako 24,5% na 63,8 mil. €.

„V treťom kvartáli tohto roka sme zaznamenali výrazný nárast v prevádzkových aj finančných ukazovateľoch. Najobľúbenejšou ponukou našich zákazníkov v letných mesiacoch boli odchádzajúce hovory zo všetkých krajín EÚ v cene domácej tarify príslušného programu. Zároveň sa letné obdobie nieslo v znamení prípravných prác na skoré pokrytie 13 najväčších miest vlastnou 4G sieťou. Už v budúcom roku chceme priniesť rýchly 4G internet pre takmer 60 % populácie SR,“ uviedol Peter Gažík, generálny riaditeľ spoločnosti O2.

Celkové výnosy O2 v troch kvartáloch roka 2015 dosiahli 179,4 mil. € čo predstavuje medziročný 11,7% nárast. V samotnom treťom štvrťroku zvýšilo O2 svoje výnosy medziročne o 7,4% na 62,1 mil. €. Priemerný mesačný výnos na zákazníka (ARPU) predplatených služieb predstavoval v sledovanom období 6 €, ARPU pri zákazníkoch platiacich na základe faktúry dosiahol 13,2 €.

K 30. septembru 2015 vzrástol medziročne počet aktívnych zákazníkov o 8,2 % na takmer 1,773 mil. Od začiatku roka 2015 zaznamenalo O2 čistý nárast zákazníckej bázy o takmer 89 tisíc SIM kariet. Za týmto nárastom stál najmä 11,4% medziročný nárast zákazníkov fakturovaných služieb na 936 tisíc, zatiaľ čo počet zákazníkov predplatených služieb vzrástol medziročne o 4,9 % na vyše 837 tisíc. Podiel zákazníkov fakturovaných služieb na celkovej zákazníckej báze vzrástol už na 52,8%, čo predstavuje medziročný nárast o 1,5 p.b.

Od 1. januára 2015 do 30. septembra 2015 si zákazníci do siete O2 preniesli 62 tisíc telefónnych čísel.

Na základe prieskumu nezávislej agentúry Ipsos Tambor a spoločnosti O2 Slovakia dosiahlo O2 opäť najvyššiu úroveň spokojnosti zákazníkov spomedzi všetkých slovenských mobilných operátorov.

Značky: