Bosch pokračuje vo využívaní umelej inteligencie (AI): Za posledných päť rokov spoločnosť podala patentové prihlášky na viac ako 1 000 vynálezov v oblasti umelej inteligencie, čím sa stala jedným z popredných žiadateľov o patenty v oblasti umelej inteligencie v Európe.

Nedávny technologický vývoj v oblasti generatívnej AI a tzv. základných modelov, ktoré sú schopné generovať obsah, ako je softvérový kód, text, obrázky alebo hudba (napr. ChatGPT), ponúka firme Bosch aj úplne nové možnosti.

V porovnaní s predchádzajúcimi modelmi AI sú tieto modely mimoriadne výkonné, pretože sa trénujú na veľmi veľkom množstve údajov. Tento rozsah a množstvo informácií umožňuje základným modelom napríklad prekladať jazyky a štruktúrovane spracovávať úlohy.

Odborníci na umelú inteligenciu z výskumných aj obchodných oddelení spoločnosti Bosch preto v súčasnosti skúmajú možnosti využitia týchto nových modelov umelej inteligencie pre spoločnosť. Jedným z príkladov môže byť vlastná databáza ďalších spoločnosti, ktorá ukladá záznamy podľa vyhľadávaných výrazov. Čím menej presné je kľúčové slovo, tým menej presný je výsledok vyhľadávania a naopak.

Riešenie založené na generatívnej AI by vyhľadávalo oveľa rýchlejšie a hlavne rozsiahlejšie. Existujúce znalosti spoločnosti by tak boli ľahšie a komplexnejšie dostupné a použiteľné. Vyhľadávanie na báze umelej inteligencie je jedným z celkovo približne 60 možných prípadov použitia v oblasti základných modelov, ktoré sa v súčasnosti testujú a ktoré spoločnosť plánuje zaviesť, ak budú výsledky úspešné.

Bosch rýchlo zavádza umelú inteligenciu do aplikácií

Do konca tohto roka by AI mala byť súčasťou všetkých produktov a riešení Bosch alebo sa podieľať na ich vývoji či výrobe. Spoločnosť si tento cieľ pôvodne stanovila na rok 2025 a teraz ho dosiahne o dva roky skôr. Zásluhu na tom má viac ako 300 výskumníkov v oblasti umelej inteligencie, ktorí v súčasnosti pracujú na vývoji nových metód umelej inteligencie v spoločnosti Bosch.

Spolupráca medzi výskumom a obchodnými oblasťami je úzka. Okrem toho spoločnosť uplatňuje cielenú politiku v oblasti ľudských zdrojov a vzdelávania: V roku 2019 bol pod vedením výskumného oddelenia Bosch zahájený program školenia v oblasti umelej inteligencie, ktorý k 13. júnu 2023 absolvovalo už 26 500 zamestnancov. Program zahŕňa formáty školení pre manažérov, vývojových inžinierov a užívateľov AI na troch rôznych úrovniach. Spoločnosť tiež nadviazala významné partnerstvá s poprednými svetovými inštitúciami, ako je napríklad Carnegie Mellon University v USA, a v priebehu rokov neustále rozširuje svoje patentové portfólio v oblasti umelej inteligencie.

Miliardový obrat vďaka umelej inteligencii

Umelá inteligencia je už nejaký čas považovaná za hnaciu silu pokroku a rastu. Podľa spoločnosti PwC by sa HDP v Nemecku mohol do roku 2030 zvýšiť o 11 %. Na rok 2025 spoločnosť Tractica predpovedá celosvetový obrat spoločnosti vo výške približne 31 miliárd amerických dolárov. Hlavnými dôvodmi sú vyššia produktivita a efektivita, ktorú umožňujú riešenie AI. Bosch chce tiež v najbližších niekoľkých rokoch s produktmi s umelou inteligenciou dosiahnuť miliardový obrat.

Bosch sa zameriava na priemyselnú umelú inteligenciu, t. j. inteligentné algoritmy kombinované so znalosťami z oblasti dopravy, priemyslu a budov. Spoločnosť pritom využíva svoje vlastné sily vo výrobe zložitých produktov a kombinuje ich s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti umelej inteligencie.

To je v kontraste s americkými a čínskymi IT spoločnosťami, ktoré umelú inteligenciu využívajú hlavne na vytváranie modelu človeka a jeho správanie. Možnosti využitia riešení založených na umelej inteligencii sú rozmanité: Napríklad pri výrobe čipov pomáha umelá inteligencia odhaľovať anomálie. Spracovanie obrazu na báze umelej inteligencie umožňuje automatizovanú optickú kontrolu waferov. Súčasne je riadený tok materiálu tak, aby boli optimálne využité stroje na výrobu waferov. Technológie umelej inteligencie sú tiež kľúčom k tomu, aby sa nová továreň na čipy v Drážďanoch stala najefektívnejšou továrňou na polovodiče na svete. Inteligentné kamery a senzory pomáhajú včas odhaliť požiare a inteligentné asistenčné systémy v automobiloch pomáhajú predchádzať nehodám.

Značky: