Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pod vedením jeho odchádzajúceho predsedu Vladimíra Kešjara vytvoril podmienky pre vstup a udržanie sa štvrtého mobilného operátora na trhu a odstránil prekážku pri zmene telefónneho operátora, keď na základe jeho verejnej výzvy operátori prestali spoplatňovať prenos telefónneho čísla ku konkurencii.

Vstup štvrtého operátora na trh spôsobil dátovú revolúciu. RÚ umožnil viacerým operátorom, aby mohli poskytovať služby prostredníctvom sietí LTE a neskôr aj prostredníctvom sietí 5G v pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz. Slovenská republika, ako prvá krajina EÚ, kompletne pridelila frekvencie z týchto pásiem.

RÚ ďalej úspešne vyriešil niekoľko vecí, ktoré trápili občanov, napr. otázku nechcených volaní na čísla so zvýšenou tarifou a následného šoku z vysokého účtu, keď pred spojením volania sa ozve hlasové upozornenie a telefonujúci môže hovor bezplatne ukončiť. Okrem toho umožnil bezplatné blokovanie volaní a krátkych správ na takéto čísla. Na základe skúseností zo snahy operátorov vykladať si svoje povinnosti v neprospech užívateľov služieb RÚ spresnil povinnosť operátorov poskytovať bez poplatku faktúru v papierovej alebo elektronickej forme podľa výberu účastníka a povinnosť operátorov pri každej podstatnej zmene zmluvy informovať účastníka o jeho práve odstúpiť od zmluvy bez sankcií, pokiaľ so zmenami nesúhlasí.

RÚ myslel na to, aby sa občan dozvedel o možnostiach internetového pripojenia v jeho lokalite a v spolupráci s neziskovou organizáciou vytvoril potrebnú aplikáciu. Možnosti pevného internetového pripojenia pre domácnosť sú k dispozícii na webovej stránke www.porovnavacinternetu.sk, ktorá vyhľadá všetky dostupné ponuky na zadanej adrese. Keď už občan má internetové pripojenie, tak si môže jednoducho otestovať jeho kvalitu. Komplexné testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia umožňuje aplikácia MobilTest, ktorú spustil do prevádzky RÚ v spolupráci s rakúskou spoločnosťou. K aplikácii je k dispozícii aj webové rozhranie www.meracinternetu.sk, ktoré umožňuje testovanie pevného pripojenia a uľahčuje stiahnutie mobilnej aplikácie z internetových obchodov. Operátori, štátne orgány a ďalší záujemcovia si môžu stiahnuť anonymizované dáta s výsledkami meraní a následne ich podľa potreby vyhodnocovať. Toto prináša cennú spätnú väzbu aj pre operátorov a umožní mapovanie kvality internetového pripojenia v Slovenskej republike.

Vladimír Kešjar vykonával funkciu predsedu RÚ nestranne a nezávisle. Pred nástupom do funkcie predsedu RÚ (v roku 2014) mal desaťročnú prax v oblasti elektronických komunikácií, z toho viac ako dve tretiny v riadiacej funkcii. Okrem toho má bohaté manažérske skúsenosti. Nespornou výhodou bolo, že prácu predchodcu RÚ a jeho zamestnancov dobre poznal. Pred nastúpením do funkcie predsedu bol v čase 24.5.2013 – 31.12.2013 podpredsedom Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), ktorý bol spolu s Poštovým regulačným úradom predchodcom regulačného úradu.