Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

1.1 Koordinované vyhlásenie holdingu do septembra 2016
Neustále hodnotíme možnosti spolupráce s vybranými partnermi pre zriadenie medzinárodnej siete v oblasti balíkovej prepravy a zavedenie atraktívnych obchodných modelov. V tejto chvíli nebudeme komentovať žiadne konkrétne možnosti spolupráce.
1.2 Hlavné vyhlásenia spoločnosti DHL Parcel
 Rozšírením európskej siete balíkovej prepravy do dvoch krajín, do Maďarska a Slovinska rozširujeme základňu medzinárodného e-commerce obchodu v Európe.
 Realizujeme ďalší krok pre rozšírenie našej siete v oblasti balíkovej prepravy, ktorý je špeciálne upravený podľa potrieb on-line obchodu a posilňujeme svoju pozíciu prvého poskytovateľa služieb so špecializovanou B2C infraštruktúrou.
1.3 Hlavné vyhlásenia pre všetkých partnerov
 Spolu so všetkými partnermi ponúkame najlepšiu doručovateľskú sieť pre klientov v oblasti ecommerce v Maďarsku a v Slovinsku a poskytujeme najvyšší možný komfort.

  • Vďaka ďalším 2600 poštám a ParcelShopom v Maďarsku (najväčšia sieť v Maďarsku) a 544 poštám a 138 ParcelShopom (114 čerpacích staníc a 24 balíkomatov) v Slovinsku rozširujeme svoju európsku sieť výdajných a podajných miest na viac ako 19 000.
  • Zákazníci budú môcť využívať sobotné doručenie vo všetkých krajinách v rámci siete.

 Odteraz je možné online zákazníkov zastihnúť v 18 najdôležitejších európskych destináciách pomocou tejto harmonizovanej siete s jej štandardizovanými vlastnosťami a službami, v prospech predajcov aj zákazníkov (s menšinovým podielom spoločnosti DHL v spoločnosti Relais Colis vo Francúzku je táto krajina tiež zapojená do siete ako 18. krajina).
 Týmto podporujeme konkurenciu a zlepšujeme logistické služby v európskych krajinách, napr. so 4,2 milióna internetových zákazníkov v Maďarsku a v Slovinsku. (zdroj: Eurostat)
 Zároveň zriadením štandardizovanej služby DHL Parcel Connect sa zabezpečí konzistentná úroveň kvality a základňa pre operácie v celom logistickom reťazci, napr. štandardné procesy medzi partnerskými spoločnosťami a vysoká úroveň zdieľania dát urýchlia a zjednodušia doručenie. Takisto ponúkame štandardné štítky pre posielanie a vrátenie zásielky a jednoduché vyzdvihnutie pre koncových zákazníkov.
1.4 Naše výsledky
 V Maďarsku a v Slovinsku predstavuje objem výnosov z on-line obchodovania 1,535 miliárd Eur
 Predpokladaný rast výnosov v e-commerce do roku 2020: 39 % v oboch krajinách
 4,2 miliónov nakupujúcich na internete v Maďarsku a v Slovinsku

Podľa najnovšej správy Európskej komisie, v súčasnosti až 75 percent internetových predajcov v Európe stále nevyužíva možnosť rôznych príležitostí, ktoré im ponúka medzinárodný on-line obchod.
 Pre Maďarsko a Slovinsko je Nemecko najväčšou dovoznou krajinou v oblasti e-commerce v rámci celej EÚ

2. Otázky a odpovede

Vstup na trh

Čo presne robí spoločnosť DHL v Maďarsku a v Slovinsku?

Spoločnosť DHL Parcel spolupracuje so spoločnosťou Magyar Posta, s maďarským prevádzkovateľom poštových služieb, a so spoločnosťou Posta Slovenije, so slovinským prevádzkovateľom poštových služieb. Spolu tieto spoločnosti zabezpečujú medzinárodnú
infraštruktúru na prepravu balíkov v ďalších dvoch európskych krajinách. V dôsledku toho bude možné posielať a prijímať zásielky v týchto krajinách v súlade so spoločnými štandardmi v rámci spolupracujúcej konsolidovanej siete. Tá zahŕňa 16 ďalších európskych krajín, v ktorých už spoločnosť DHL riadi sieť DHL Parcel.

Ktoré krajiny sú zapojené do siete?

Okrem Maďarska a Slovinska sú do siete DHL Parcel Europe zapojené krajiny Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Švédsko, Dánsko a Nórsko, Fínsko a pobaltské krajiny. Vďaka menšinovému podielu spoločnosti DHL v spoločnosti Relais Colis vo Francúzsku je táto krajina tiež súčasťou siete. Prečo spoločnosť DHL Parcel rozširuje svoje aktivity v krajinách Strednej a Východnej Európy?

Spoločnosť DHL Parcel Europe rozširuje svoju ponuku služieb na medzinárodnú sieť v oblasti balíkovej prepravy za účelom systematického využívania potenciálu, ktorý predstavuje internetový predaj v Európe. Cieľom je čo najoptimálnejšie rozvíjať trhy krajín Strednej a Východnej Európy. Mnoho z našich zákazníkov v súčasnosti už posiela tovar do krajín Strednej a Východnej Európy. Chceme im pomôcť rozširovať ich podnikanie ponúkaním homogénnej služby v oblasti balíkovej prepravy v rastúcom počte krajín. Zároveň chceme využiť túto ponuku harmonizovanej siete pre podporu úsilia internetových predajcov, ktorí zatiaľ neposielajú produkty do týchto krajín, aby tiež využívali tieto trhy.

Spoločnosť DHL je už značne aktívna v týchto krajinách – čo je nové na aktuálnom oznámení? V dôsledku partnerskej spolupráce a výsledného zjednodušenia, bude možné doručovať zásielky rýchlejšie ako v minulosti na základe poštovej siete a v súlade s vysokými štandardmi spoločnosti DHL investujete (do ParcelShopov, vozidiel, atď.)?

Nebudeme poskytovať žiadne informácie o výške našich investícii.

Aké sú konkrétne výhody pre zákazníkov?

Zákazníci budú využívať výhody rýchleho doručenia a flexibilných možností prevzatia svojich zásielok. Partneri sa zároveň dohodli na dodatočnej službe: na sobotnom doručovaní v rámci štandardnej služby. Spoločnosť DHL a jej partneri budú jedinými poskytovateľmi v Európe, ktorí ponúkajú doručovanie v sobotu, a tým poskytujú vyšší komfort príjemcom ako ich konkurencia. Pre zvýšenie transparentnosti príjemcovia budú informovaní o pravdepodobnom dátume doručenia svojej objednávky. Zároveň budú existovať riešenia orientované na zákazníka týkajúce sa vrátenia zásielky: rovnaký proces vrátenia zásielky sa použije, bez ohľadu na to, či je zásielka zasielaná napr. z Nemecka, Belgicka alebo Slovinska do Maďarska. Už nebudú existovať rozdiely medzi
krajinami. V každej krajine spoločnosť DHL alebo spolupracujúci partneri budú ponúkať klientom profesionálne a kompetentné služby zákazníkom v ich rodnom jazyku.

Aké ďalšie krajiny máte v pláne?

V súlade s našou Stratégiou 2020, neustále skúmame každý trh v Európe, ktorý je atraktívny a vhodný, aby sme vedeli urýchliť rozširovanie obchodných aktivít spoločnosti DHL v Európe. V tejto chvíli nemôžeme poskytnúť žiadne konkrétne vyhlásenia, ani oznámiť žiadne plány.

Partneri

Ako bude vyzerať spolupráca so spoločnosťami Magyar Posta a Posta Slovenije?

Spoločnosti Magyar Posta a Posta Slovenije sú významnými spolupracujúcimi partnermi. Naša spolupráca nie je výhradná. Je obmedzená na zdieľanú prevádzkovú sieť, ktorá vyhovuje všetkým zákonným požiadavkám, predovšetkým protimonopolným právnym predpisom. Všetci partneri budú naďalej spolupracovať s ostatnými poštovými organizáciami. Partneri sa vo svojej pozícii poskytovateľov služieb zaviazali orientovať na štandardy kvality predpísané spoločnosťou DHL. Naopak, zabezpečujeme prepravu a dodanie tovarov z partnerských krajín do krajín rozširujúcej sa siete DHL Parcel Europe.

Čo, kto presne robí v tomto vzťahu spolupráce? Pridelili ste konkrétne úlohy konkrétnym partnerom? 

Naša spolupráca je založená na vzájomných zmluvách o službách. Štandardy siete Parcel Europe zadefinuje spoločnosť DHL a budú ďalej rozvíjané v koordinácii s partnermi.

Je možné, aby prevádzkovatelia poštových služieb mali bezproblémovú spoluprácu, t. j. bez porušovania protimonopolných zákonov alebo legislatívy EÚ?

Počas prípravy tohto projektu sme podrobne a detailne preskúmali protimonopolné zákony a naďalej ich počas prevádzky skúmame. Brali sme ich do úvahy. Zmluvné strany nezistili žiadne obmedzenia hospodárskej súťaže porušujúce protimonopolné zákony. Viacero rôznych právnických tímov v pozícii tretej strany potvrdili, že spolupráca spĺňa protimonopolné zákony a regulačné požiadavky. Tento druh spolupráce už existuje medzi inými prevádzkovateľmi poštových služieb.

Budú rôzni partneri ponúkať zdieľaný produkt?

DHL Parcel Connect sa bude používať ako zdieľaný produkt na doručovanie so spoločnosťou DHL z akejkoľvek krajiny siete Parcel Europe. Pre tento produkt existuje harmonizovaný štandard služieb bez ohľadu na krajinu určenia. Spoločnosť DHL a jej partnerské organizácie nebudú však ponúkať zdieľaný produkt. Ale prísľub služby zadefinovanej pre sieť Parcel Europe bude slúžiť ako zdieľaný základ. Partneri sa zaviazali splniť tento prísľub, ktorý zahŕňa napríklad ponuku špecifických možností doručenia a procesu
vrátenia zásielky, dodržiavanie času prepravy a poskytovanie sledovania zásielky a údajov sledovania. Okrem toho sa všetci partneri dohodli na rozšírení svojej doručovateľskej siete.

Aká je doručovateľská sieť v Slovinsku a v Maďarsku? 

Maďarsko: Magyar Posta – so sieťou pozostávajúcou z 2600 pôšt – pokrýva celé územie Maďarska a svoje služby ponúka občanom ako aj podnikateľom. Okrem poštových prevádzok je možné si vyzdvihnúť zásielku na 125 čerpacích staniciach, v 265 supermarketoch a 50 balíkomatoch. Vďaka tomu sa doručovanie zásielok stalo flexibilnejším. Okrem toho, v súlade s medzinárodnými trendmi, sme ako prví medzi poskytovateľmi logistických služieb v Maďarsku, uviedli do prevádzky päťdesiat balíkomatov.

Slovinsko: Poštová doručovateľská sieť pozostáva z 556 organizačných útvarov, vďaka čomu je spoločnosť Pošta Slovenije v rámci EÚ zaradená ku krajinám s najvyššou dostupnosťou poštovej siete pre užívateľov. Počas posledných piatich rokov sieť prechádza procesom optimalizácie. Zároveň projekt zlepšenia informačných a komunikačných technológii fyzického doručovania je v poslednej fáze, čo bude viesť k tomu, že doručovateľ bude vybavený mobilným doručovacím zariadením do konca roka 2016.

Elektronické obchodovanie

Akú úlohu zohráva elektronické obchodovanie v Strednej a Východnej Európe? 

Stredná a Východná Európa je región, v ktorom už elektronické obchodovanie zohráva významnú úlohu a stále vykazuje znaky obrovského potenciálu. Ľudia sú otvorení internetovému maloobchodnému predaju a rastie počet užívateľov, ktorí využívajú túto službu.

Medzinárodný maloobchodný predaj v Európe – aké sú jeho výhody?

Európa využíva výhody internetového maloobchodného predaja, pretože v súčasnosti colné a finančné prekážky tohto predaja takmer neexistujú. To je jedným z dôvodov, prečo rastú možnosti atraktívneho medzinárodného predaja. Ponúkaním riešení logistických služieb môžeme vytvoriť štruktúry, ktoré umožnia obchodníkom a spotrebiteľom využívať tento potenciál.

Prečo sa spoločnosť DHL zameriava na logistiku v oblasti on-line obchodovania?

Internetový maloobchodný predaj neustále rastie a ponúka spotrebiteľom a zasielateľom nové možnosti: Tovar je okamžite dostupný a zákazníci sú ľahšie zastihnuteľní. Rozširovaním našej siete vytvárame základy európskeho elektronického obchodovania a
pomáhame našim zákazníkom ďalej využívať tento potenciál a rozširovať ich aktivity.

Trh

Čo Express znamená pre váš biznis v Strednej a Východnej Európe?

DHL Express je medzinárodný špecialista v oblasti doručovania zásielok v rámci vzťahov B2B v určený čas. DHL Parcel naďalej bude rozširovať svoje portfólio v oblasti balíkovej prepravy v segmente B2C v prospech rastúceho medzinárodného trhu e-commerce. Znamená to, že tieto služby sa budú navzájom dopĺňať.

Predaj

Aké výhody ponúkne sieť v oblasti balíkovej prepravy svojim zákazníkom – obchodným spoločnostiam?

Spoľahlivosť a flexibilita v oblasti logistiky sú hlavnými faktormi úspechu v internetovom maloobchodnom predaji. Spoločnosť DHL Parcel spolu so svojimi partnermi zabezpečuje infraštruktúru, ktorá slúži ako základ úspešného internetového maloobchodného predaja. Obchodníci majú možnosť využívať výhody tohto významného potenciálu pre rast. Obchodníci v Strednej a Východnej Európe zasa môžu využívať nové možnosti vývozu v kontinentálnej Európe.

Predpokladané výhody pre nášho zákazníka:

 Štandard doručovateľskej siete, pomocou ktorého balíky sú spoľahlivo a rýchlo doručené, ponúka významné zjednodušenie cezhraničnej prepravy balíkov, ktorá sa v súčasnosti ponúka pre dve krajiny.
 Štandardné procesy medzi partnerskými spoločnosťami a vysoká úroveň zdieľania dát urýchľuje a zjednodušuje prepravu.
 Štandardné štítky pre doručovanie a vrátenie zásielky. Celkovo sa doba prepravy skráti.
 Vyšší komfort pre koncových zákazníkov v dôsledku hustej siete odovzdávacích a doručovacích miest.
 Zlepšené procesy starostlivosti o zákazníkov a sledovanie zásielok.

Čo sa stane so súčasnými balíkmi, ktoré už zákazníci posielajú do Maďarska a Slovinska?

Spoločnosť DHL má dlhodobo vynikajúce vzťahy s maďarskými a slovinskými prevádzkovateľmi poštových služieb, ktorí sú v súčasnosti našimi poštovými partnermi pre väčšinu našich zásielok (z Nemecka). Vďaka užšej spolupráci teraz vieme lepšie zoptimalizovať ponuku našich služieb v Maďarsku a v Slovinsku. Vďaka využívaniu výhod spoločného a moderného produktu a IT platformy dokážeme poskytovať dodatočné služby a ešte vyššiu úroveň kvality.

Značky: