Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nová verzia rozširuje možnosti produktu a umožňuje tak zákazníkom používať nástroje v rámci neustále rastúceho počtu aplikácií

Spoločnosť OnRobot, popredný dodávateľ uceleného radu robotických nástrojov pre kolaboratívne aplikácie, predstavila novú verziu softvéru pre OnRobot Eyes, populárneho robotického 2.5D kamerového systému. Aktualizácia softvéru je súčasťou stratégie spoločnosti OnRobot zameranej na neustále zdokonaľovanie portfólia svojich produktov, ktoré zaisťuje zákazníkom ich využitie v neustále sa zvyšujúcom počte aplikácií.

Ľahko použiteľné roboty a koncové nástroje, ktoré sa dajú opakovane a flexibilne nasadzovať v rámci širokej škály aplikácií predstavujú v porovnaní s tradičnými jednoúčelovými priemyselnými robotmi cenovo dostupnú alternatívu. Investície do automatizácie touto cestou zaisťujú výrobcom ešte vyššiu produktivitu.

„Tradičné prístupy k priemyselnej automatizácii stavajú do centra pozornosti produkt, čo vedie k nákladným a komplikovaným riešeniam jednoduchých automatizačných problémov,“ hovorí Enrico Krog Iversen, CEO spoločnosti OnRobot. „OnRobot preferuje praktický prístup zameraný na konkrétnu aplikáciu, čo znamená, že našim zákazníkom poskytujeme ľahko použiteľné nástroje prispôsobené konkrétnym aplikačným potrebám. Zároveň to znamená neustále rozširovanie funkcií prostredníctvom aktualizácií jestvujúcich produktov kvôli možnému nasadeniu v nových oblastiach aplikácie.

„Nové funkcie umožňujúce nasadenie systému Eyes v rámci aplikácií určených na kontrolu kvality a do mobilných zostáv zahŕňajú jednorazovú detekciu viacerých objektov, farieb, štruktúr a nástroje na automatickú kalibráciu orientačných bodov s cieľom skrátiť výrobný cyklus mobilných zostáv.“

„Spoločnosť OnRobot vedie so svojimi zákazníkmi praktické diskusie, na ktoré potom rýchlo reaguje prostredníctvom nových verzií a produktových aktualizácií,“ hovorí E. K. Iversen. „Od našich zákazníkov sme sa dozvedeli, že sú spokojní s jednoduchým používaním systému Eyes, ale radi by mali k dispozícii nové funkcie na bežné úlohy v rámci kontroly kvality a práve najnovšia aktualizácia Eyes túto funkciu prináša.“

Nové funkcie vizuálnej kontroly kvôli skráteniu doby cyklu a rýchlu ROI

Nové funkcie kontroly umožňujú systému jednoducho triediť, kontrolovať alebo vyberať a umiestňovať neštruktúrované objekty pomocou detekcie farieb a obrysov – t. j. schopnosti, ktorú väčšina konkurenčných kamerových systémov neponúka. Táto metóda detekcie nevyžaduje žiadne programovanie, objekty vyhľadáva na základe operátorom zadaných informácií o farbe a veľkosti.

Funkcie kontroly Eyes môžu byť použité napríklad na kontrolu dielov vybraných z CNC strojov alebo na zisťovanie nadmerného alebo nedostatočného množstva materiálu po vylisovaní súčiastky. Nástroje tak podporujú manuálnu kontrolu: operátori môžu nastaviť kameru a program kontroly, umiestniť ručne súčasť do náhľadu a uskutočniť kontrolu bez toho, aby bolo potrebné zapojiť robota.

Nová verzia umožňuje užívateľom aj jednorazovú detekciu viacerých objektov, v rámci ktorej systém vyberá všetky objekty na základe jediného obrázka. Proces sa tým zjednodušuje a skracuje sa doba cyklu. Aktualizácia obsahuje nástroje, ktoré umožňujú užívateľom vyžadovať konkrétne typy objektov a špecifikovať parametre použitého uchopovača.

Integrácia „Eyes“ do mobilných robotov

Do výkonného súboru nástrojov Eyes bola pridaná nová funkcia, ktorá umožňuje rýchle nasadenie na mobilné roboty a nastavenie na vozíky, zásobníky a palety. Funkcia orientačného bodu zjednodušuje programovanie mobilných robotov na pohyb z miesta na miesto pomocou orientačných bodov definovaných koncovým užívateľom. Orientačné body môžu byť použité i na iniciovanie konkrétnych robotických operácií: napríklad pri zistení príjazdu mobilného prepravníka so súčasťami určenými na manipuláciu do vyhradeného pracovného priestoru je možné ľahko  prejsť do aplikácie „pick & place“.

„Stále viac výrobcov má záujem o nasadenie robotických ramien na mobilné platformy v rámci rôznych výrobných a skladových aplikácií. Najnovšia aktualizácia umožňuje našim zákazníkom nasadiť „Eyes“ na mobilné roboty bez toho, aby museli znížiť svoje požiadavky na jednoduché používanie. Naše produkty sú vďaka tomu presvedčivou alternatívou pre výrobcov všetkých veľkostí,“ hovorí E. K. Iversen.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.