Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

WebLytics prináša funkčnosti vzdialeného monitoringu, diagnostiky zariadení a analýzy dát kolaboratívnych riešení OnRobot  

OnRobot, poskytovateľ jednotného kontaktného miesta (One Stop Shop) pre kolaboratívne robotické aplikácie, uvádza na trh WebLytics, svoje prvé softvérové riešeniena monitoring výroby, diagnostiku zariadení a analýzu dát, umožňujúce zvyšovať produktivitu a minimalizovať prestoje. Riešenie WebLytics je globálne dostupné prostredníctvom predplatného od dnešného dňa.

Riešenie WebLytics dokáže v reálnom čase monitorovať výkonnosť niekoľkých kolaboratívnych aplikácií súčasne, zbiera dáta z robotov aj nástrojov a transformuje ich na veľmi zrozumiteľné, vizualizované prehľady o zariadeniach a aplikáciách.

„Uvedenie WebLytics na trh je dôležitým medzníkom pre OnRobot, našich zákazníkov a globálnu sieť integrátorov,“ hovorí Enrico Krog Iversen, CEO spoločnosti OnRobot. „WebLytics je prvé softvérové riešenie poskytujúce dáta v reálnom čase o kolaboratívnych aplikáciách naprieč hlavnými značkami robotov. WebLytics, ako náš prvý softvérový produkt, predstavuje začiatok cesty spoločnosti OnRobot k robotickému softvéru a završuje našu víziu poskytovania jednotného kontaktného miesta (One Stop Shop) pre kolaboratívne aplikácie – ako pre hardvér, tak aj softvér.“

WebLytics umožňuje koncovým užívateľom a integrátorom nielen eliminovať manuálny zber dát, ale poskytuje tiež užitočné informácie o výkonnosti kolaboratívnej aplikácie, ponúka diagnostiku zariadení v prevádzke, funkcie upozornení a odporúčaní preventívnej údržby tak, aby bolo možné minimalizovať nákladné odstávky robotických pracovísk.

Vďaka integrovanému priemyselnému štandardu celkovej vyťaženosti zariadení OEE (Overall equipment effectiveness), identifikuje WebLytics trendy robotického pracoviska v reálnom čase, vrátane stavov, špičiek a porúch produktivity aplikácie. OEE meria percento výrobného času, ktorý je skutočne produktívny – 100-percentné skóre znamená, že kolaboratívna aplikácia vyrába iba dobré diely čo najrýchlejšie a bez prestojov. WebLytics s využitím OEE dát informuje, či beží výrobný proces optimálnou rýchlosťou, monitoruje a analyzuje kvalitu aplikačných cyklov, čo sú kľúčové poznatky pre výrobcov všetkých veľkostí.

WebLytics reportuje využitie ako robotického ramena, tak OnRobot nástrojov typu uchopovačov, kamerových systémov a senzorov a tiež počet bezpečnostných zastavení a cyklov úchopov vykonaných počas aplikácie.

Ak dôjde k zmenám robotického pracoviska, napr. k zmene rýchlosti robota alebo nastavenia uchopovača, poskytuje WebLytics automatické reportovanie dopadu týchto zmien na výkonnosť aplikácie. V prípade výskytu anomálií v kolaboratívnej aplikácii, WebLytics umožňuje užívateľom analyzovať dáta zhromaždené od robotov a nástrojov a reportovať svoje zistenia prostredníctvom nastaviteľných riadiacich panelov.

„V tomto rýchlo sa meniacom svete je čas to najdôležitejšie a WebLytics pomáha identifikovať chyby spôsobujúce časové prestoje,“ povedal Laszlo Papp, produktový a obchodný manažér spoločnosti Wamatec Hungary Kft., ktorý testoval WebLytics na aplikáciách pre obsluhu strojov, pick & place a paletizácii. „WebLytics tiež ušetrí množstvo času tým, že uľahčuje plánovanie celej údržby a produktové zmeny. Najviac som ocenil, že WebLytics umožňuje sledovať všetky aplikácie, koboty, roboty a koncové nástroje z jedného centrálneho panelu, ktorý poskytuje monitoring v reálnom čase, zber dát a grafické prehľady. Optimalizácia všetkých aplikácií je vďaka WebLytics jednoduchšia než kedykoľvek predtým.“

WebLytics si zachováva jednoduchosť pri používaní, cenovú dostupnosť a aplikačné zameranie, ktoré sú vlastné každému produktu OnRobot. Riešenie WebLytics je kompatibilné so všetkými poprednými značkami kolaboratívnych a ľahkých priemyselných robotov, aj so všetkými nástrojmi OnRobot, a je možné ho jednoducho rozšíriť a pripraviť na budúce požiadavky v prípade, že budú k dispozícii nové roboty a nástroje. Prístup k WebLytics je poskytovaný prostredníctvom zabezpečeného, intuitívneho užívateľského rozhrania webového prehliadača, ktorý zobrazuje dáta OEE a užívateľom definované KPI prostredníctvom prispôsobiteľných riadiacich panelov poskytujúcich okamžitý a transparentný pohľad na výkonnosť aplikácií v reálnom čase, či na historické dáta.

Server WebLytics je možné nasadiť do lokálnej siete výrobného zariadenia alebo pridať do virtuálnej siete prepojenej s robotickým pracoviskom. Zhromaždené dáta sú uložené na serveri WebLytics. Webový server WebLytics je vždy dostupný z lokálnej siete či odkiaľkoľvek prostredníctvom zabezpečeného pripojenia HTTPS.

WebLytics nie je iba výkonný nástroj pre koncových užívateľov; vytvára tiež nové možnosti príjmov pre systémových integrátorov tým, že poskytuje softvér umožňujúci rozšíriť ponuku zákazníkom o služby zálohovania prevádzkových dát a technickej optimalizácie robotických pracovísk.   

„WebLytics predstavuje skvelý doplnok k nášmu existujúcemu produktovému portfóliu a je prirodzeným pokračovaním tradície OnRobot v tvorbe pokročilých nástrojov a technológií – v tomto prípade vzdialeného monitoringu, diagnostiky zariadení a analýzy dát – rýchlo dosiahnuteľných a cenovo dostupných spoločnostiam všetkých veľkostí,“ dodáva Iversen.

Značky: