Predná spoločnosť v oblasti inteligentných zariadení, OPPO, dnes oznámila, že podpísala globálnu dohodu o vzájomnej licencii na patenty so spoločnosťou Nokia.

Licenčná dohoda medzi spoločnosťami OPPO a Nokia pokrýva štandardne nevyhnutné patenty v oblasti 5G a ďalších technológií mobilnej komunikácie. Po uzatvorení dohody sa obe strany zaviazali vyriešiť všetky prebiehajúce súdne spory vo všetkých jurisdikciách. Konkrétne podmienky dohody nie sú podľa vzájomnej dohody verejné.

Feng Ying, vedúci oddelenia duchovného vlastníctva v OPPO, je potešený, že “sme dosiahli dohodu o vzájomnej licencii s Nokiou, ktorá zahŕňa vzájomnú licenciu na štandardne nevyhnutné patenty pre 5G. Táto dohoda reflektuje uznanie a rešpekt k duchovnému vlastníctvu a pokladá základy pre budúcu spoluprácu medzi oboma spoločnosťami.“ Ďalej zmienil prístup OPPO k poplatkom za licencie. „Naďalej budeme presadzovať rozumné poplatky za licencie a dlhodobý prístup k duchovnému vlastníctvu, ktorý podporuje riešenie sporov prostredníctvom priateľských jednaní a vzájomného rešpektu.“

Prezidentka Nokia Technologies, Jenni Lukander, uviedla: „Sme potešení, že sme dosiahli dohodu o vzájomnej licencii, ktorá odráža rešpekt oboch strán k duchovnému vlastníctvu a našim investíciám do výskumu a vývoja a prínosom pre otvorené štandardy. OPPO je jednou z predných firiem na globálnom trhu s inteligentnými telefónmi a tešíme sa na spoluprácu prinášajúcu ďalšie inovácie pre ich používateľov po celom svete. Nová dohoda, spolu s ďalšími významnými dohodami o inteligentných telefónoch, ktoré sme uzatvorili počas minulého roka, poskytne dlhodobú finančnú stabilitu našim licenčným zásadám.“

Ako kľúčový vlastník práv k štandardne nevyhnutným patentom 5G a globálny líder v inováciách inteligentných zariadení, je OPPO ako inovátorom, tak realizátor technologických štandardov. K 31. decembru 2023, OPPO nasadilo patenty pre komunikáciu v štandarde 5G vo viac ako 40 krajinách a regiónoch, s celkovým počtom viac ako 5 900 patentových rodín celosvetovo, viac ako 3 300 patentami 5G štandardu deklarovanými u ETSI a viac ako 11 000 štandardnými dokumentami predloženými 3GPP. Podľa správy o 5G z roku 2023 zverejnenej China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) a správy od IPlytics z novembra 2023, sa OPPO radí medzi predné spoločnosti na svete v oblasti patentov štandardne nevyhnutných pre 5G.

Značky: