Sieť 6G sieť zásadne zmení spôsob, akým umelá inteligencia tvorí informácie, učí sa, komunikuje, aj ako je používaná. 6G však sprístupní túto technológiu používateľom, ktorí ju budú využívať. .

OPPO vydalo svoju prvú štúdiu o sieti novej generácie 6G pod názvom „Sieť 6G s umelou inteligenciou“. Prináša hĺbkový pohľad na to, ako môže umelá inteligencia posilniť architektúru sietí 6G. Spoločnosť OPPO tiež vytvorila prípravný tím, ktorý vykonáva predbežný výskum požiadaviek v oblastiach siete 6G, ich kľúčových technológií, aj jednotlivých funkcií systému.

Soeť 6G má zmeniť spôsob, akým ľudia komunikujú s umelou inteligenciou a zároveň umožní, aby sa umelá inteligencia stala technológiou, ktorá bude v prvom rade slúžiť ľudom. Inteligentné zariadenia s podporou siete 6G sa stanú pomocníkmi umelej inteligencie. Tieto zariadenia budú sťahovať a nasadzovať jej algoritmy na rôznych aplikačných úrovniach. Zariadenia budú taktiež neustále zhromažďovať dáta ako základ pre pokročilejšie nástroje umelej inteligencie.

Takto by mohlo vyzerať v budúcnosti využívanie autonómnych vozidiel

Siete 6G budú schopné na základe polohy vozidla a aktuálnych podmienok (napr. denná doba či počasie) priradiť najvhodnejší algoritmus umelej inteligencie rovnako ako odporúčať optimálne komunikačné spojenie. Pretože bude vozidlo schopné okamžite stiahnuť a spustiť algoritmy umelej inteligencie, ktoré sa učili v rámci prevádzky iných vozidiel a zariadení, bude k dispozícii pre cestujúcich tá najbezpečnejšia a najpohodlnejšia trasa.

Budúci vývoj 6G

Súčasné siete možno rozdeliť do dvoch úrovní: riadiacu úroveň (control plane, CP) a používateľskú úroveň (user plane UP). Používateľská úroveň je zodpovedná predovšetkým za výkon siete, ktorý sa priamo dotýka používateľov, teda napríklad za jej rýchlosť a latenciu. Riadiaca úroveň naproti tomu úzko súvisí s konfiguráciou siete, zaisťuje jej bežnú prevádzku pri rôznych vzorkách pohybu a rozmedzí polohy uzlov siete. Ak prirovnáme používateľskú úroveň k vozidlám, ktoré sa rýchlo pohybujú mestskou prevádzkou, potom tá riadiaca predstavuje riadenie cestnej prevádzky.

Jednou z inovácií, ktorú štúdia spoločnosti OPPO o sieťach 6G priniesla, je pomenovanie celkom novej funkčnej úrovne umelej inteligencie. Tá vytvorí komplexné prostredie postavené na umelej inteligencii a vylepší sieť 6G na dvoch úrovniach: Vďaka sieťovým funkciám a pokročilým sieťovým schopnostiam sa bude sieť 6G sama optimalizovať a dynamicky sa spravovať, rovnako ako inteligentne distribuovať svoje zdroje.

Nový spôsob získavania informácií

Sieť 6G zásadným spôsobom zmení metódy, akými umelá inteligencia získava informácie, učí sa, komunikuje a používa sa. Táto sieť taktiež vyrieši mnoho tradičných problémov, s ktorými sa vývoj umelej inteligencie stretáva, ako sú napríklad dátová sila a súkromie používateľov. Aby sa zmiernili niektoré súčasné obmedzenia algoritmov umelej inteligencie, navrhuje štúdia rozdeliť zdroje do rôznych oblastí.

Usporiadanie podľa konkrétnych úloh rovnako ako integrácia viacerých uzlov a zdrojov v rámci siete 6G vytvorí domény umelej inteligencie, ktoré poskytnú optimálnu stratégiu na presné prideľovanie najvhodnejších modelov, plánovanie sieťových zdrojov a zdieľanie dát.

Efektívnejšie využitie umelej inteligencie

V súčasnej dobe je kvôli obmedzenému výpočtovému výkonu a úložnej kapacite inteligentných zariadení náročné využívať rozsiahle a všeobecné algoritmy umelej inteligencie. Zároveň špecializovaná AI, ktorá je schopná na týchto zariadeniach fungovať, nemôže uspokojiť obrovské dátové nároky. V rámci siete 6G však bude vedieť zastávať viacero úloh, napríklad úlohu základnej dosky, databázy, úložisko modelov umelej inteligencie a aplikačného serveru.

V rámci navrhovanej siete budú zariadenia podporujúce 6G prideľované do oblastí umelej inteligencie na základe ich umiestnenia a požiadaviek. Umelá inteligencia potom pridelí najvhodnejší algoritmus a úlohu potrebnú na poskytnutie požadovaných služieb. Na rozdiel od sietí 4G a 5G bude umelá inteligencia používaná na odvodzovanie a rozhodovanie v sieťach 6G organicky integrovaných na strane zariadení aj na strane siete, pričom dôležitejšiu úlohu bude hrať samotné zariadenie.