Sieť 6G sieť zásadne zmení spôsob, akým umelá inteligencia tvorí informácie, učí sa, komunikuje, aj ako je používaná. 6G však sprístupní túto technológiu používateľom, ktorí ju budú využívať. .

OPPO vydalo svoju prvú štúdiu o sieti novej generácie 6G pod názvom „Sieť 6G s umelou inteligenciou“. Prináša hĺbkový pohľad na to, ako môže umelá inteligencia posilniť architektúru sietí 6G. Spoločnosť OPPO tiež vytvorila prípravný tím, ktorý vykonáva predbežný výskum požiadaviek v oblastiach siete 6G, ich kľúčových technológií, aj jednotlivých funkcií systému.

Soeť 6G má zmeniť spôsob, akým ľudia komunikujú s umelou inteligenciou a zároveň umožní, aby sa umelá inteligencia stala technológiou, ktorá bude v prvom rade slúžiť ľudom. Inteligentné zariadenia s podporou siete 6G sa stanú pomocníkmi umelej inteligencie. Tieto zariadenia budú sťahovať a nasadzovať jej algoritmy na rôznych aplikačných úrovniach. Zariadenia budú taktiež neustále zhromažďovať dáta ako základ pre pokročilejšie nástroje umelej inteligencie.

Takto by mohlo vyzerať v budúcnosti využívanie autonómnych vozidiel

Siete 6G budú schopné na základe polohy vozidla a aktuálnych podmienok (napr. denná doba či počasie) priradiť najvhodnejší algoritmus umelej inteligencie rovnako ako odporúčať optimálne komunikačné spojenie. Pretože bude vozidlo schopné okamžite stiahnuť a spustiť algoritmy umelej inteligencie, ktoré sa učili v rámci prevádzky iných vozidiel a zariadení, bude k dispozícii pre cestujúcich tá najbezpečnejšia a najpohodlnejšia trasa.

Budúci vývoj 6G

Súčasné siete možno rozdeliť do dvoch úrovní: riadiacu úroveň (control plane, CP) a používateľskú úroveň (user plane UP). Používateľská úroveň je zodpovedná predovšetkým za výkon siete, ktorý sa priamo dotýka používateľov, teda napríklad za jej rýchlosť a latenciu. Riadiaca úroveň naproti tomu úzko súvisí s konfiguráciou siete, zaisťuje jej bežnú prevádzku pri rôznych vzorkách pohybu a rozmedzí polohy uzlov siete. Ak prirovnáme používateľskú úroveň k vozidlám, ktoré sa rýchlo pohybujú mestskou prevádzkou, potom tá riadiaca predstavuje riadenie cestnej prevádzky.

Jednou z inovácií, ktorú štúdia spoločnosti OPPO o sieťach 6G priniesla, je pomenovanie celkom novej funkčnej úrovne umelej inteligencie. Tá vytvorí komplexné prostredie postavené na umelej inteligencii a vylepší sieť 6G na dvoch úrovniach: Vďaka sieťovým funkciám a pokročilým sieťovým schopnostiam sa bude sieť 6G sama optimalizovať a dynamicky sa spravovať, rovnako ako inteligentne distribuovať svoje zdroje.

Nový spôsob získavania informácií

Sieť 6G zásadným spôsobom zmení metódy, akými umelá inteligencia získava informácie, učí sa, komunikuje a používa sa. Táto sieť taktiež vyrieši mnoho tradičných problémov, s ktorými sa vývoj umelej inteligencie stretáva, ako sú napríklad dátová sila a súkromie používateľov. Aby sa zmiernili niektoré súčasné obmedzenia algoritmov umelej inteligencie, navrhuje štúdia rozdeliť zdroje do rôznych oblastí.

Usporiadanie podľa konkrétnych úloh rovnako ako integrácia viacerých uzlov a zdrojov v rámci siete 6G vytvorí domény umelej inteligencie, ktoré poskytnú optimálnu stratégiu na presné prideľovanie najvhodnejších modelov, plánovanie sieťových zdrojov a zdieľanie dát.

Efektívnejšie využitie umelej inteligencie

V súčasnej dobe je kvôli obmedzenému výpočtovému výkonu a úložnej kapacite inteligentných zariadení náročné využívať rozsiahle a všeobecné algoritmy umelej inteligencie. Zároveň špecializovaná AI, ktorá je schopná na týchto zariadeniach fungovať, nemôže uspokojiť obrovské dátové nároky. V rámci siete 6G však bude vedieť zastávať viacero úloh, napríklad úlohu základnej dosky, databázy, úložisko modelov umelej inteligencie a aplikačného serveru.

V rámci navrhovanej siete budú zariadenia podporujúce 6G prideľované do oblastí umelej inteligencie na základe ich umiestnenia a požiadaviek. Umelá inteligencia potom pridelí najvhodnejší algoritmus a úlohu potrebnú na poskytnutie požadovaných služieb. Na rozdiel od sietí 4G a 5G bude umelá inteligencia používaná na odvodzovanie a rozhodovanie v sieťach 6G organicky integrovaných na strane zariadení aj na strane siete, pričom dôležitejšiu úlohu bude hrať samotné zariadenie.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.