Prima Cool, Prima Max, Prima Zoom, Prima Love, Prima Star, Prima Show, Prima Krimi, ale aj ČT Sport, ČT 😀 a ČT art sú české kanály, na šírenie ktorých vlastníci vysielacích práv žiadnemu z operátorov na Slovensko neudelili licenciu. Orange ich preto zatiaľ ako prvý operátor na Slovensku vypol, keďže ich nechce šíriť protiprávne a bez platnej licencie.

V skutočnosti sledujeme české stanice na Slovensku protiprávne a tento stav trvá už dlho. Dnes sa filmy a iné relácie kupujú za sumy odvodené od počtu ľudí v danej krajine a české stanice platia podľa veľkosti Českej republiky. Ich vysielanie sleduje ale aj značná časť ľudí na Slovensku, čo je dané históriou a zrozumiteľnosťou českého jazyka na Slovensku. Nikomu z operátorov sa do kroku s vypnutím českých staníc zatiaľ nechcelo, lebo je jasné, že to zákazníkov nepoteší.

Podľa tlačovej správy Orangeu záleží na tom, aby jeho zákazníci mali predmetné české TV kanály k dispozícii a vo svojej TV službe ich chce šíriť v plnom rozsahu. Uvedomuje aj spoločenskú potrebu a význam týchto kanálov pre Slovákov, operátor si je vedomý aj príslušného právneho rámca a to, že nie je možné šíriť niečo, na čo neexistuje právny nárok. Spoločnosť Orange Slovensko využila všetky možnosti, ako zabezpečiť ďalšiu legálnu distribúciu dotknutých českých TV staníc, ale po komunikácii s českými vlastníkmi vysielacích práv bola z ich strany odpoveď jednoznačná – licenciu na vysielanie týchto staníc na Slovensku žiadnemu operátorovi neudelili. Preto Orange dotknuté české stanice vyradil zo svojej ponuky; zostali tam tie české TV kanály, ktoré vlastníci práv umožňujú šíriť na Slovensku.

Považujeme za nesmierne dôležité, aby  boli zachované naše kultúrne a spoločenské väzby s Českom, medzi ktoré patrí aj šírenie českých televíznych kanálov na Slovensku. Tak, ako nám záleží na tom, aby sme predmetné české kanály mohli šíriť, rovnako nám záleží aj na  tom, aby sme pri tom neporušovali zákon. Od začiatku tohto roka sa snažíme nájsť legálnu možnosť na ďalšie šírenie vybraných českých TV kanálov, zachovanie ich distribúcie, avšak legálnou cestou. Licenciu na predmetné české kanály sa snažíme získať, ale zatiaľ ju podľa vyjadrenia vlastníka vysielacích práv nezískal nikto na Slovensku. A zákon by mal platiť pre všetkých rovnako,“ povedal Martin Mosný, riaditeľ úseku Stratégie, Právneho & Wholesale spoločnosti Orange Slovensko.

Otázne teraz je, čo urobia ostatní operátori. Ak sa rozhodnú české stanice vyradiť z ponuky, pravdepodobne je čas na zmenu tejto dlhoročnej situácie. Ak budú naďalej šíriť české stanice, bude zaujímavé sledovať, čo urobí Orange.

Zdroje: Orange

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.