Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Cisco predstavila dôležité novinky vo svojom portfóliu inteligentných sietí, ktoré sa prispôsobujú biznisovému zámeru. Nové inovácie sa zameriavajú na zvýšenie prevádzkyschopnosti sietí. IT oddelenia dnes totiž strávia priemerne 43 % pracovného času odstraňovaním problémov. A práve nové technológie spoločnosti Cisco im poskytujú analýzu celého IT systému, vrátane upozornenia, že v budúcnosti môže prísť k výpadku. IT oddelenie tak môže potenciálne problémy odstrániť skôr než nastanú, ušetrí tak čas a môže sa venovať činnostiam podporujúcim obchodnú stratégiu firmy.

V ostatných niekoľkých rokoch prešla oblasť IT dynamickým vývojom: výrazne vzrástol počet pripojených zariadení, využitie cloudu a množstvo i sofistikovanosť kybernetických hrozieb. Všetky tieto zmeny sa dnes premietajú aj do spôsobu, akým funguje základný stavebný kameň celého digitálneho sveta – siete. Spoločnosť Cisco preto napĺňa svoju víziu o sieťových technológiách, ktoré sa neustále prispôsobujú aktuálnej situácii, poskytujú komplexnú ochranu a pomocou umelej inteligencie neustále zdokonaľujú svoju prevádzku na základe nových informácií.

Spoločnosť Cisco najnovšie predstavila už druhú vlnu inovácií v oblasti sietí, ktorej podobu definuje vopred daný zámer, tzv. intent-based networks. Nové oznámenie zahŕňa produkty zaisťujúce maximálne plynulú prevádzku:

  • Nástroj Cisco Network Assurance Engine pre dátové centrá, ktorý neustále preveruje dátovú prevádzku celej siete a pomáha udržať chod podniku v požadovanom stave, i keď sa prevádzka siete dynamicky mení.
  • V kampusových a pobočkových sieťach zaisťuje vyššiu úroveň poznatkov a viditeľnosti siete nástroj Cisco DNA Center Assurance. Vďaka tomuto nástroju sa dramaticky skracuje doba a znižujú náklady, ktoré musí IT vynakladať na riešenie problémov v pevných i bezdrôtových sieťových prostrediach.
  • Zákazníkom s distribuovaným IT skracuje nové riešenie Cisco Meraki Wireless Health priemerný čas, potrebný na odstránenie problémov bezdrôtových sietí vďaka ich podrobnému prehľadu a analýze.

Portfólio technológií Cisco pre inteligentné automatizované siete predstavuje zásadný posun od tradičných manuálnych a časovo veľmi náročných metód správy sietí. Takéto moderne navrhnuté siete sa riadia biznisovým zámerom a prispôsobujú mu konkrétne sieťové politiky, ktoré aktivujú v celej infraštruktúre. Vďaka novým funkciám pre zaistenie prevádzkyschopnosti dokážu takéto siete teraz samé priebežne overovať, či fungujú správne.

Zákazníci nové siete intenzívne testujú

Nové inteligentné siete už zavádzajú zákazníci po celom svete. Takmer 200 zákazníkov, okrem iných napríklad spoločnosť Robert Bosch GmbH či skupina REWE Group (pod ktorú patrí reťazec Billa), už spustilo testovacie verzie technológií pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti. Viac ako 1100 zákazníkov už nasadzuje nedávno predstavené prepínače radu Catalyst 9000 a 150 zákazníkov realizuje pilotné projekty riešenia DNA Center. V oblasti dátových centier má spoločnosť Cisco viac ako 14500 zákazníkov, ktorí využívajú prepínače radu Nexus 9000 a 45 % z nich používa aj softvér Cisco ACI.

Inovácie pre dátové centrá i podnikové siete

V sieťach dátových centier umožňuje trvalé zaistenie prevádzkyschopnosti nástroj Cisco Network Assurance Engine. Spojenie matematicky presných modelov siete s viac ako 30 rokmi skúseností spoločnosti Cisco umožňuje IT tímom nasadiť riešenie, ktoré okamžite zistí kedy a prečo môže dôjsť k potenciálnemu výpadku siete a zároveň automaticky navrhne možnosť riešenia. Takýto komplexný prehľad o sieti IT tímom pomáha:

  • Predpovedať dopady zmien – vykonávať zmeny v sieti rýchlejšie, s väčšou istotou a zachytiť chyby v konfigurácii spôsobené človekom skôr, než spôsobia problémy.
  • Priebežne overovať správanie siete – aktívne eliminovať výpadky siete a zraniteľnosti vďaka priebežnej analýze stavu celej siete.
  • Zabezpečiť uplatňovanie a dodržiavanie bezpečnostnej politiky – obmedziť riziká vďaka konzistentnému uplatňovaniu bezpečnostných pravidiel v celej sieti a zaistiť, aby pravidlá v každom okamihu zodpovedali obchodným požiadavkám.

Platformy Cisco ACI a Tetration poskytujú možnosť interpretovať zámer aplikácií a aktivovať v sieti príslušné politiky. Teraz Cisco pridáva posledný dielik do skladačky, ktorý zaistí, že daný zámer sa naozaj napĺňa, je v súlade s bezpečnostnou politikou i validovanými dizajnami pre daný typ služieb.

V kampusových a pobočkových sieťach Cisco umožňuje využiť každý prvok v nich ako senzor a zhromažďovať tak údaje zo siete, aplikácií, klientov a ďalších pripojených zariadení. Vďaka tomu má organizácia ucelený prehľad vrátane úplných informácií o kontexte. Také funkcie zásadne znížia podiel pracovného času, ktorý musí podnikové IT oddelenie venovať riešeniu problémov, čo dnes predstavuje až 43 % času. Zároveň zlepšujú používateľský zážitok zamestnancov i zákazníkov.

Nástroj Cisco DNA Center Assurance poskytuje komplexný, do kontextu zasadený prehľad vrátane všetkých vzťahov, väzieb a informácií o aktéroch, situácii, prostredí, čase a spôsobe dátovej komunikácie. Cisco DNA Center Assurance tak poskytuje úplný prehľad o tom, čo sa odohráva medzi používateľmi a aplikáciami v pevných i bezdrôtových sieťach v reálnom čase i historicky a predikuje tak budúce správanie celého systému.

Cisco DNA Center Assurance pomáha IT tímom v troch dôležitých procesoch:

  • izolácia problému – odhalí základnú príčinu problému rádovo v minútach – nie v dňoch alebo týždňoch – a identifikuje presné miesto, kde k nemu došlo.
  • replikácia problému – riešenie umožňuje návrat do situácie, keď k problému došlo. IT oddelenie tak získava kompletné informácie o stave siete, používateľoch, zariadeniach a aplikáciách priamo v momente vzniku problému.
  • riešenie problému – IT oddelenie dostane k dispozícii sprievodcu riešením daného problému.

Vďaka riešeniu Cisco Meraki Wireless Health získava IT lepší prehľad a analytické funkcie, ktoré umožňujú rýchlejšie a efektívnejšie riešiť problémy v bezdrôtových prostrediach. Cisco Meraki využíva model cloudovo riadeného IT pre automatizáciu prevádzky, čím zjednodušuje zložitosť podnikových IT. Nové riešenie Meraki Wireless Health umožňuje IT tímom rýchlo identifikovať anomálie v bezdrôtových sieťach a vyhľadávať problémové prístupové body a klientov. Okrem toho poskytuje informácie, ktoré možno ihneď využiť na zlepšenie fungovania a výkonu siete.

Analýza siete a dáta obohatené o kontext sú základom nových služieb Cisco Services, ktoré zákazníkom pomáhajú zjednodušiť nasadenie nových riešení pre zaistenie prevádzkyschopnosti. Tieto služby zahŕňajú poradenstvo a implementáciu, optimalizáciu a prevádzku v režime riadených služieb. Spoločnosť Cisco a jej partneri tak pomáhajú zákazníkom urýchľovať prechod na skutočne inteligentné automatizované siete.

Značky: