Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Počas trojročného projektu bola vytvorená aj prvá celoštátna sieť nabíjacej infraštruktúry EV v Poľsku

Tento týždeň sa odborníci na elektrickú mobilitu a zástupcovia Európskej únie zišli na konferencii projektu NCE-FastEvNet a diskutovali o zisteniach a záveroch dvoch komplexných štúdií o EV priemysle.

Trojročný projekt priniesol ovocie v podobe inštalácie a komerčnej prevádzky 75-tich multištandardných rýchlonabíjacích staníc v Poľsku a 10-tich na Slovensku, ako aj vytvorenie prvej celoštátnej siete pre rýchlonabíjanie elektromobilov v Poľsku. Nabíjacie stanice, ktoré sú umiestnené v mestských a medzimestských lokalitách, podporujú intermodálnu dopravu a medzinárodný roaming, čím otvárajú možnosť vycestovať do susedných krajín s inými nabíjacími sieťami.

Projekt spolufinancovala Európska komisia prostredníctvom svojej Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) v rámci Nástroja na prepájanie Európy. Neskôr ho podporila aj Európska investičná banka pôžičkou cez program InnovFin, ktorý je jedinečným programom svojho druhu v strednej a východnej Európe. K tomuto financovaniu sa pridal aj Slovenský investičný holding, ktorý poskytol významnú časť kofinancovania.

Zvlášť inovatívny prístup bol zvolený pre tri lokality nabíjacích staníc na Slovensku – v Bratislave, Trenčíne a Ružomberku. Zariadenia na akumuláciu energie (batérie) a energetické systémy sa tu prepojili s dvomi rýchlonabíjacími stanicami a umožnili tak, aby sa na miestach so slabším pripojením k elektrickej sieti inštalovali rýchlonabíjacie stanice s vysokým výkonom. Energia potrebná na nabitie vozidla sa tak získava z batérie a nie priamo zo siete. Úspech prvých lastovičiek je významným krokom k rozmiestneniu rýchlonabíjacích staníc vo viacerých lokalitách. Tento spôsob tiež optimalizuje nároky na elektrickú sieť v čase dopravnej špičky a skracuje dobu čakania vodičov elektrických áut.

V rámci projektu pripravila spoločnosť GreenWay dve komplexné štúdie o EV priemysle. Jedna z nich sa zameriava na zákazníka, ktorý sa snaží zorientovať v problematike elektromobilov a ich nabíjania. Štúdia taktiež analyzovala obchodné praktiky, preferencie a očakávania viac než dvetisíc súčasných a budúcich vodičov elektromobilov. Výsledky analýzy pomôžu pri vytvorení výnimočného zákazníckeho servisu, ktorý zabezpečí bezproblémovú a plynulú skúsenosť s nabíjaním a zároveň zvýši povedomie v oblasti elektromobility. Súhrnná verzia správy je k nahliadnutiu tu.

Tieto zistenia boli doplnené odbornou konferenciou, ktorú spoločnosť GreenWay organizovala v Poľsku v novembri 2017. Skupina popredných odborníkov z celej Európy tu diskutovala o elektromobilite. Zamerali sa na úlohu, ktorú zohrávajú obce pri rozvoji infraštruktúry nabíjacích staníc. Následne zverejnili publikáciu s názvom Infraštruktúra nabíjania EV: Príručka pre mestá, ktorá má pomôcť obciam v regióne pri zavádzaní elektromobilov na trh. Táto správa je k dispozícii na internetovej stránke.

Vo svojom závere ponúkajú štúdie kľúčové odporúčania pre kompetentných:

Regulačné orgány a vlády

1. Podpora elektromobility musí byť viditeľná a priebežná, aby sa na ňu verejnosť a firmy mohli pripraviť.
2. Spoločnosť pociťuje výrazný nedostatok informácií o EV technológiách a súvisiacich témach. Vlády by mali prioritizovať vzdelávanie verejnosti v tejto téme a poskytovať spoľahlivé informácie.
3. Pre rozsiahle investície do infraštruktúry a jej rozvoja je rozhodujúce znížiť poplatky za pripojenie k energetickým sieťam a službám Operátora distribučnej sústavy (DSO) najmä pre infraštruktúru rýchlych a ultrarýchlych nabíjacích staníc.
4. Zabezpečenie presadzovania a dodržiavania nedávno schválených noriem Európskej únie v oblasti emisií CO2 pre automobily a dodávky tak, aby sa na trh dostalo viac elektromobilov a aby boli dostupné spotrebiteľom.
5. Poskytovanie priamych finančných stimulov a dotácií na počiatočné náklady na EV.

Obce

1. Jasne, zreteľne a kontinuálne komunikovať verejnosti príklad aktívneho využívania elektromobility.
2. Ísť príkladom v kúpe elektrických vozidiel v rámci vozového parku verejnej správy.
3. Upraviť zákony v obciach tak, aby podporovali infraštruktúru nabíjacích staníc v blízkosti bytových domov a v okolí miest.
4. Vytvoriť pracovnú silu, ktorá sa bude sústrediť na rozvoj elektromobility (od koordinovania vzdelávania, cez plánovanie až po uvedenie do prevádzky) a zároveň bude kontaktným bodom pre občanov, ktorí majú záujem o nabíjaciu infraštruktúru.
5. Podporovať obyvateľov, podniky či návštevníkov v elektromobilite napríklad prostredníctvom mestských dotácií, jasných značení, bezplatného parkovania, využívania častí komunikácií vyhradených pre autobusovú dopravu, stanovením zón s nízkymi alebo nulovými emisiami, atď.
Spoločnosti aktívne v oblasti rozvoja infraštruktúry nabíjacích staníc
1. Pohodlný prístup, fyzické prostredie a vybavenie okolo miesta nabíjacej stanice zohrávajú významnú rolu. Preto je dôležité zabezpečiť tie najlepšie lokality s výnimočnými službami a vybavením.
2. Najmä často navštevované lokality by mali disponovať viacerými nabíjacími stanicami, aby sa skrátila doba čakania.
3. Zabezpečiť vzdelávanie a informovanosť verejnosť tak, aby EV vodiči využívali nabíjacie stanice a možnosť nabíjania doma alebo v práci v efektívnom pomere.
4. Využívanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je dôležité najmä v krajinách s vysokou intenzitou emisií CO2, napríklad v Poľsku. Za obsah tejto publikácie nesie výhradnú zodpovednosť GreenWay a nemusí sa nevyhnutne zhodovať s názormi Európskej únie.