Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na pôde Národnej diaľničnej spoločnosti sa otvorila široká diskusia o transpozícii európskej smernice Eurovignette, ktorá prinesie zmenu v spoplatnení diaľnic, rýchlostných ciest i niektorých ciest I. triedy.

NDS pozvala zástupcov miest, samospráv, krajov či zástupcov rôznych združení autodopravy alebo nákladnej dopravy, aby im vysvetlili, aké budú nové, budúce pravidlá.

Na verejnej platforme sa zúčastnili zástupcovia združenia ČESMAD, Únie autodopravcov Slovenska, Dopravného podniku Bratislava, samospráv a samozrejme, Ministerstva dopravy SR.

Zástupcov združení NDS už takto s veľkým časovým predstihom informovala, aký vplyv bude mať transponovanie smernice. Jedným z dôležitých sprevádzajúcich zmien smernice je reportovanie na dvojročnej báze. NDS takto komunikuje, aby umožnila predvídať zmeny. Dopravcovia sa budú vedieť vopred pripraviť na budúce novinky v mýte na Slovensku ako aj v okolitých krajinách EÚ. Zmeny pre nich budú predvídateľné a budú si vedieť prispôsobiť svoje biznis postupy, zapracovať zmenu do svojich verejných obstarávaní a zmlúv.

Európska smernica Eurovignette má byť transponovaná do slovenskej legislatívy v roku 2024. Dopravcov sme upozornili, že tento dátum znamená „prevtelenie“ pravidiel do legislatívy, nie okamžitú účinnosť. Samotnú účinnosť zmien určí až legislatíva. Smernica prináša viacero zmien, najdôležitejšou je fakt, že aktuálne jednozložkové mýto sa zmení na trojzložkové. V sadzbe mýta by bol okrem aktuálneho poplatku za využívanie ciest zohľadnený aj poplatok za znečisťovanie prostredia a smernica umožňuje aj zavedenie zložky sadzby emisie CO2.

Značky: