Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spolupráca medzi Registrom prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) a spoločnosťou AUTOCENTRUM AAA AUTO, a. s. (ďalej len AAA AUTO) prináša nové partnerstvo v oblasti overovania vozidiel.

Vďaka tejto spolupráci bude spoločnosť AAA AUTO na svojom webovom sídle ponúkať bezplatné overenie histórie najazdených kilometrov prostredníctvom výpisu z RPZV, tzv. ODO-Passu pre všetky inzerované vozidlá registrované na Slovensku. Ako prvý predajca tak priamo na svojej webovej stránke sprístupní kupujúcim informácie o histórii vozidiel v detaile inzerátu. Výpis bude tiež ľahko dostupný v procese samotnej kúpy formou prílohy ku kúpnopredajnej zmluve.

Ochrana záujmov spotrebiteľa je prvoradá

Za kľúčový prínos tohto partnerstva pre spotrebiteľa môžeme považovať fakt, že spoločnosť AAA AUTO svojim zákazníkom prostredníctvom ODO-Passu bezplatne poskytne informácie o histórii vozidla predtým, než uskutočnia nákupné rozhodnutie. Spotrebiteľ má tak možnosť rozhodnúť sa na základe oficiálnych údajov a jeho záujmy sú v procese kúpy chránené. Táto iniciatíva presahuje rámec zákona, ktorý pod hrozbou vysokej pokuty ukladá povinnosť všetkým predajcom vozidiel doložiť výpis z RPZV, ak kedykoľvek v histórii vozidla došlo k manipulácii s najazdenými kilometrami. Slovenská obchodná inšpekcia môže pri opakovanom porušení tejto povinnosti zrušiť predajcovi živnostenské oprávnenie.

ODO-Pass zobrazuje stav najazdených kilometrov v čase, keď boli zaznamenané. Inými slovami, poskytuje historické záznamy o stave odometra pri rôznych životných situáciách, ako napr. pri servisných prehliadkach, technických a emisných kontrolách, škodových udalostiach a pod. Vďaka tomu získa spotrebiteľ prehľad, či je priebeh stavu kilometrov reálny a odometer nebol stočený. Navyše ako jediný poskytuje relevantné údaje s uvedením konkrétneho zdroja a dátumu zapísania daného záznamu. Spotrebiteľ tak zistí nielen históriu nájazdu, ale aj subjekt, ktorý v danom čase záznam vykonal a tiež životnú situáciu, pri ktorej bol stav zaznamenaný. Vďaka tomu je možné jednoducho identifikovať zdroj potenciálneho problému. Pre vytvorenie predstavy ako výpis vyzerá si pozrite jeho vzor.

Zvyšovanie štandardov nákupu a predaja je tiež jednou z priorít AAA AUTO. „Tento rok bol pre AAA AUTO z hľadiska predajných výsledkov rekordný a my chceme tento trend naďalej podporovať. Rastúca zákaznícka základňa je spojená so spokojnosťou zákazníkov, a preto sme radi, že môžeme spolupracovať s Registrom prevádzkových záznamov vozidiel a ponúknuť zákazníkom prístup k údajom o histórii vozidla bez toho, aby sa museli zaviazať k jeho kúpe. V AAA AUTO sa neobávame kvality a bezpečnosti automobilov, ktoré ponúkame na kúpu, nemáme čo skrývať. Sme prvým predajcom ojazdených vozidiel, ktorý poskytuje kontrolu vozidiel od RPZV pre všetky slovenské vozidlá v ponuke. Vnímame to aj ako ďalší krok k zvyšovaniu štandardov nákupu a predaja na trhu s ojazdenými vozidlami,“ hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO.

Našim spoločným cieľom je transparentný trh

Nová služba ponúkaná sieťou AAA AUTO prostredníctvom RPZV môže prispieť k vyššej transparentnosti na trhu s ojazdenými vozidlami a poskytnúť kupujúcim väčšiu istotu a dôveru vo vybrané vozidlo.

„Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) ako vnútroštátny register zriadený Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky disponuje miliónmi legálnych a relevantných záznamov z rôznych udalostí priebežne zaznamenaných 2 500 „prispievateľmi“ počas životného cyklu vozidiel. Je prepojený s medzinárodnou informačnou sieťou EUCARIS a dostupný pre členské štáty EÚ. Údaje z RPZV prispievajú ku kultivácii trhu s ojazdenými vozidlami na Slovensku a znižujú riziko podvodov a kúpy problémového vozidla pre bežných spotrebiteľov a predajcov vozidiel. Sme preto radi, že sa v spolupráci s AAA AUTO môžeme podieľať na významnom kroku k ďalšiemu zlepšeniu podmienok pre spotrebiteľov a prispieť k zvýšeniu transparentnosti trhu s ojazdenými vozidlami“ hovorí Ing. Róbert Zrubák, konateľ spoločnosti IRIS IDENT, s. r. o., ktorá je Technickou službou kontroly originality a správcom RPZV.

Manipulácia stavu odometra nie je jedinou hrozbou

Tak ako „stáčanie kilometrov“ je jednou z mnohých nekalých praktík podvodníkov, aj zistenie histórie najazdených kilometrov je iba časť informácií, ktoré môže kupujúci získať. Preto je súčasťou spolupráce možnosť zakúpenia komplexných informácií o vozidle v aktuálnom čase vo forme AUTO-Passu so zľavou 50% z bežnej predajnej ceny pre vozidlá ponúkané prostredníctvom webovej stránky www.aaaauto.sk.

Kupujúci sa tak môže dozvedieť, napríklad či vozidlo nie je evidenčne blokované, čo bráni jeho ďalšiemu prepisu na nového majiteľa. K dispozícii sú tiež informácie o pozastavení prevádzky vozidla z dôvodu haváriou poškodených bezpečnostných prvkov, výskyte v pátraní, záložnom práve, výsledku kontroly originality, počte predchádzajúcich majiteľov a držiteľov, financovaní vozidla, či poškodeniach haváriou, alebo škodovou udalosťou, a to vrátané príslušnej fotodokumentácie a mnohé iné. AUTO-Pass je dostupný v troch verziách – základný, rozšírený, úplný – a to podľa rozsahu poskytovaných služieb. Získané informácie poskytujú ucelený pohľad na aktuálny stav vozidla v čase, v ktorom sa overuje.

Podľa slov Ing. Zrubáka, „má každé štvrté overované vozidlo registrované na Slovensku neoprávnene manipulovaný stav odometra. Nezákonné omladzovanie, zatajované poškodenia, ich neodborné opravy a exekučná blokácia predstavujú pre spotrebiteľa ďalšie hrozby. V kombinácii s overením kilometrov tvoria najviac dopytované služby RPZV.“

Zodpovedné rozhodnutie vďaka včasným a správnym informáciám

Cítime, že je našou zodpovednosťou chrániť kupujúcich pred nečestnými praktikami pri predaji ojazdených vozidiel. Preto sme nadviazali úzku spoluprácu so spoločnosťou AAA AUTO, ktorá zdieľa naše hodnoty. Naším cieľom je poskytovať kupujúcim informácie, ktoré im umožnia bezpečne a s istotou investovať do kúpy ojazdeného vozidla. ODO-Pass a AUTO-Pass predstavujú výpisy, ktoré poskytujú nielen kontrolu nad informáciami o vozidle, ale aj otvárajú dvere k uváženým rozhodnutiam o jeho kúpe. Tieto výpisy vám umožnia nahliadnuť do histórie vozidla, čím pomáhajú odhaliť akékoľvek problémy, ktoré by mohli byť inak utajené. Víziou novonadviazanej spolupráce je zabezpečiť ľahkú dostupnosť potrebných informácií, ktorým môžete zároveň dôverovať. Veríme, že týmto spôsobom prispievame ku skvalitneniu trhu s ojazdenými vozidlami a pomáhame kupujúcim vyhnúť sa nečakaným prekvapeniam,“ hovorí Ing. Róbert Zrubák.

Spolupráca dvoch silných partnerov pôsobiacim v automobilovom segmente je výsledkom snahy zabrániť negatívnym dôsledkom plynúcim z kúpy neovereného vozidla. „Dôraz kladieme na dostupnosť, kvalitu informácií, minimalizáciu potenciálnych rizík a ochranu záujmov kupujúcich, čím sa snažíme zvýšiť dôveru v bezpečný nákup ojazdených vozidiel,“ dodáva.

Značky: