Spoločnosti Panasonic Corporation a Trend Micro Incorporated oznámili uzatvorenie dohody o spoločnom vývoji bezpečnostného riešenia, ktoré umožní detegovať kybernetické útoky proti autonómnym a prepojeným vozidlám (takým, ktoré je možné pripojiť na internet) a zároveň ponúkne čo najvyššiu možnú ochranu proti týmto útokom.

Cieľom tohoto partnerstva je zaistiť vysokú bezpečnosť autonómnych a prepojených automobilov, a to pomocou riešenia schopného detegovať a predchádzať prenikom do elektronických riadiacich jednotiek (Electronic Control Unit, ECU*1), ktoré majú na starosti kontrolu a ovládanie jazdných vlastností ako akcelerácia, riadenie alebo brzdenie. Podobne bude toto bezpečnostné riešenie chrániť informačné a zábavné zariadenia vo vozidle (IVI, In-Vehicle Infotainment*2) vrátane automobilových navigačných systémov a telematických zariadení*3.

Riziko, že hacker môže v prepojenom vozidle prevziať kontrolu nad volantom či brzdným systémom, je viac ako reálne a vysoké. Nové bezpečnostné zraniteľnosti sa objavujú každý deň a je možné ich zneužiť na neoprávnené, vzdialené ovládanie automobilu. Viac než kedykoľvek predtým je preto okrem bezpečnostných prvkov automobilov potrebné pamätať aj na analyzovanie nových útokov – ideálne pomocou neustáleho monitorovania interných systémov automobilu z prostredia cloudu. A výsledky týchto zistení potom využiť na prípravu a implementáciu protiopatrení do všetkých vozidiel.

Výsledná platforma bude postavená na technológii detekcie a prevencie prenikov Control Area Network (CAN*4) od spoločnosti Panasonic a na riešení IoT Security*5 spoločnosti Trend Micro. Technológia značky Panasonic umožní rozpoznať akýkoľvek neautorizovaný príkaz, zaslaný do elektronickej riadiacej jednotky. Riešenie Trend Micro IoT Security, ktoré využíva globálne bezpečnostné informácie a expertízu, ako je analýza malware *6, bude implementované do IVI zariadení. Tieto systémy, vrátane navigácií, tak budú schopné detegovať útoky, zneužívajúce známe zraniteľnosti prepojených automobilov prostredníctvom internetu. Obe technológie spoločne umožnia zbierať informácie o bezpečnostných udalostiach a posielať ich do analytickej cloudovej platformy a tú využiť na odhalenie a blokovanie podozrivej komunikácie.

Vývoj spoločného riešenia umožní ponúknuť komplexnú ochranu pred kybernetickými útokmi na autonómne a prepojené vozidlá, a to vrátane interných informačných a cloudových systémov. Obe spoločnosti sa budú usilovať o komerčné uvedenie zamýšľaného riešenia už okolo roku 2020.

■ Plánovaná podoba budúcej, spoločne vyvinutej architektúry:

*1 Elektronická riadiaca jednotka: počítače, ktoré ovládajú aktívne prvky vozidla ako je motor alebo volant
*2 Informačné zariadenia vo vozidle: Zábavné a informačné aplikácie
*3 Telematika: služba, ktorá posiela/prijíma informácie do/z vozidiel
*4 Technológia detekcie a prevencie prenikov CAN: technológia, ktorá monitoruje zbernicu CAN (Control Area Network), umožňujúcu komunikáciu medzi jednotlivými elektronickými riadiacimi jednotkami – a to s cieľom detegovať neautorizované príkazy a spracovávať ich ako neplatné
*5 Trend Micro IoT Security: bezpečnostné riešenie pre vstavané zariadenia, pripájajúce sa mimo vozidla, ktoré využívajú IP komunikáciu s bežnými operačnými systémami, ako je napríklad Linux
*6 Malware: všeobecný termín, používaný na označenie rôznych foriem nepriateľského softvéru alebo škodlivého kódu, vytvoreného s cieľom spáchať nejakú škodu. Patria sem napríklad počítačové vírusy.