Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Aktuálna pandémia ochorenia COVID-19 zavrela doma väčšinu žiakov aj učiteľov. Situácia spojená s dištančným vzdelávaním je náročná pre všetky zúčastnené strany vrátane rodičov. Ľudia si uvedomujú dôležitosť prezenčného štúdia. Dokonca je podľa prieskumu[1] 365.bank návrat detí do škôl pre 85 % populácie silným motivátorom v prospech očkovania. Pri príležitosti nedeľňajšieho Dňa učiteľov sme sa bližšie pozreli na aktuálnu situáciu.

Dôležitosť práce učiteľov vníma väčšina populácie, pričom 62 % si ich profesiu váži viac než pred pandémiou. Dostať vzdelávací systém do normálnych koľají je nevyhnutné. Ľudia vidia východisko v očkovaní. Návrat detí do škôl považuje dokonca za jednu z hlavných výhod vakcinácie viac Slovákov (85 %), než je tých, čo zdôrazňujú potrebu zlepšenia svojej finančnej situácie (67 %). Jej zhoršenie pritom pociťuje každý druhý človek.

Aktuálny spôsob výučby má vplyv na objem získaných informácií a zručností, ale aj na psychiku detí, ich režim dňa či socializáciu. Tisícky žiakov zároveň nemajú technické zabezpečenie potrebné na dištančnú formu vzdelávania. „Práve v tejto dobe si veľmi vážime snahu mnohých učiteľov, pretože hľadajú cesty, ako aj napriek zatvoreným školám učiť svojich žiakov kvalitne. Poskytujú im podporu a adekvátne nástroje výučby a hodnotenia aj v online prostredí, prípadne v malých skupinkách či v exteriéri, kde je riziko nákazy menšie. Učitelia sa vo svojom voľnom čase aj vzdelávajú, delia sa o svoje skúsenosti a navzájom sa inšpirujú, hovorí Zuzana Labašová z Komenského inštitútu.

Návrat detí do škôl patrí hneď po potrebe opätovnej socializácie medzi hlavné motivátory ochoty dať sa zaočkovať. Spolu s naštartovaním ekonomiky uzatvára trojicu oblastí, ktoré aktuálne považujú ľudia za najnevyhnutnejšie. „Tí, ktorí pociťujú potrebu opätovného prezenčného vzdelávania, sa pritom prikláňajú k očkovaniu priemerne o 10 % viac než zvyšná populácia, uzatvára Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank, ktorá ako inštitúcia verejne podporuje vakcináciu a vníma ju ako jediný účinný prostriedok na návrat do normálu.

Značky: