Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rôzne skupiny ľudí majú rozdielny prístup k digitálnemu vzdelávaniu, ale tiež majú aj odlišné podmienky na takéto vzdelávanie. Aj v dobe pandémie je dôležité, aby tento prístup nemali dnes už len deti, ale aj ľudia rôznych vekových skupín.

Prechod do on-line priestoru

Vzdelávanie je mimoriadne dôležité pre našu budúcnosť a je o príležitostiach. Vzdelávanie sa však v časoch pandémie zmenilo, a to nielen u nás, ale po celom svete. Deti sa presunuli zo školských lavíc viac do online priestoru. Zmenu však aktuálna situácia nepriniesla len vo vyučovaní. Množstvo aktivít sa presunulo do virtuálnej roviny, a to aj v prípade dospelých ľudí či dôchodcov. A tu nastal problém, pretože digitálne vzdelávanie, resp. digitálne zručnosti nie sú na Slovensku na takej úrovni, akú si 21. storočie a doba pandémie vyžaduje.

Podmienky nie sú rovnaké

Problémom môže byť aj to, že rôzne skupiny ľudí – ľudia v regiónoch, deti, bohatí či chudobní, dospelí, ale aj dôchodcovia – majú rozdielny prístup k digitálnemu vzdelávaniu a veľmi sa rôznia aj podmienky.

A tu sa treba sústrediť nielen na deti, ale aj na staršie generácie, a to predovšetkým v prípade digitálneho vzdelávania či samotného využívania technológií. Všetci by totiž mali mať rovnaký prístup k technológiám a mohli ich naplno využívať a užívať si ich prínos práve v každodennom živote.

Práve pandémia nám ukázala, aké veľké nerovnosti v tejto oblasti existujú a sú veľké. „Je dôležité, aby mali prístup k technológiám všetci. Vzdelávať v IT oblasti treba nielen študentov, ale všetky skupiny obyvateľstva,“ povedal na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2021 v paneli venovanom modernému regionálnemu školstvu Colin Cui Yu zo spoločnosti Huawei Technologies, ktorá má s IKT obrovské skúsenosti.

Huawei a jeho pomocná ruka

Spoločnosť vo svete pomáha v časoch pandémie prehlbovať IT zručnosti vo vzdelávaní. Napríklad v Spojených arabských emirátoch zlepšuje prístup k online vzdelávaniu najmä v skupinách, ktoré majú obmedzené zdroje, slabú infraštruktúru či nedostatok učiteľov a škôl. Od novembra 2020 do augusta 2021 sa do projektu zapojilo už 21 000 študentov. Spoločnosť žiakom poskytuje rýchle internetové siete, tablety, ako aj elektronický obsah, ktorý zahŕňa potrebné knihy. Robí tak spoločne s rôznymi partnermi zo štátu či napríklad z e-Learningových platforiem. Druhým príkladom je projekt Národná smart vzdelávacia stratégia v Číne, vďaka ktorému odučilo počas pandémie milión univerzitných učiteľov viac ako 1,1 milióna online hodín.

Pomoc na Slovensku

Spoločnosť Huawei Technologies Slovakia chce pomôcť aj u nás, a to v spolupráci s univerzitami, IT komunitou či s vládnymi predstaviteľmi. Svoju pomoc ponúka pri budovaní komplexného IT ekosystému, ktorý by vychovával IT talenty. Digitálna transformácia sa totiž deje už aj na Slovensku, no zatiaľ pomalým tempom. Treba si uvedomiť, že práve mladí ľudia sú budúcnosťou digitálneho sveta.

Prostredníctvom investícií a úsilia sa spoločnosť zaviazala, že zlepší digitálne zručnosti mladých ľudí a povzbudí ich v tom, aby našli vášeň pre vedu. Cieľom plánovaného projektu, zasadeného do slovenských podmienok, je poskytovať vzdelanie v digitálnych technológiách každému, kto prejaví záujem a bude chcieť vedieť, čo sa deje v tomto smere na druhom konci sveta. V pláne je takisto vytvorenie IKT Akadémie v spolupráci s univerzitami, ktorej program bude poskytovať tréning a prostriedky na učenie sa IT technológií podľa toho, čo tento priemysel vyžaduje. V neposlednom rade je cieľom rozvíjať talenty, a to nielen v oblasti IT, ale napríklad aj matematické či fyzikálne. „Technológie prinášajú nové prístupy ku vzdelávaniu, pričom vedomosti nemajú žiadne hranice – je jedno, odkiaľ ste či koľko máte rokov.“ 

Pozrite si celé vystúpenie Colina Cui Yu v rámci panelu Moderné regionálne školstvo.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.