Od 1. júna 2022 vám bude môcť lekár vystaviť elektronickú PN (práceneschopnosť).

Ide o ďalšiu službu v rámci elektronického zdravotníctva a digitalizácie služieb Sociálnej poisťovne. Je to spoločný projekt Národného centra zdravotníckych informácií a Sociálnej poisťovne a ako prví si ho vyskúšali vybraní lekári.

Takýto postup testovania služieb doteraz v NCZI neexistoval. Lekár, ktorý je v tomto procese rozhodujúci, musí mať možnosť si elektronickú službu vyskúšať, aby vedel, s čím bude pracovať a ako má reagovať.

Počas stretnutia sa lekári oboznámili s celým procesom elektronického toku informácií o dočasnej pracovnej neschopnosti. Po tom, čo si ju cez svoj zdravotnícky softvér vyplnili a zapísali do systému ezdravie, mohli sledovať, ako záznam putuje do systémov Sociálnej poisťovne. Zástupcovia Sociálnej poisťovne im predstavili aj samotné prostredie e-Služieb Sociálnej poisťovne – teda mohli vidieť, ako a kde sa zobrazí informácia o práceneschopnosti zamestnancov ich zamestnávateľom, či občanom/pacientom v novom Elektronickom účte poistenca.  

„Elektronická PN významne zjednoduší poistencovi postup v životnej situácii, keď by sa mal sústrediť na liečbu. Je to prvá služba štátu, kde povinné kroky nemusí vykonať občan, ale celý proces za neho vykonajú úrady. Občan, ktorý je chorý, tak už nebude musieť od lekára chodiť po úradoch, nosiť papierovú PN zamestnávateľovi, či žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku nemocenské. Jeho starosťou bude už len ísť domov a liečiť sa,“ povedal Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Od 1. júna 2022 zákon umožní všeobecným lekárom v ambulanciách pre dospelých, deti a dorast, gynekológom a ústavným zariadeniam vystavovať elektronickú péenku namiesto jej doterajšej papierovej podoby. Po roku, teda po 1. júni 2023 už títo lekári papierové tlačivá o práceneschopnosti vydávať nebudú. Postupne sa k nim pripoja ďalšie odbornosti.

Národné centrum zdravotníckych informácii, Sociálna poisťovňa i Ministerstvo zdravotníctva SR im pri zapojení sa do nového systému ponúkajú aj informačnú a metodickú pomoc.

Zdroje: Sociálna poisťovňa

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.