Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Novela tiež oslobodzuje občanov od poplatku za výmenu občianskeho preukazu s čipom, ktorým sa končí platnosť do konca roka 2022

Elektronické služby štátu budú jednoduchšie. Zaistí to novela zákona o e-Governmente, ktorú vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová predložila do Národnej rady SR a parlament ju dnes schválil. Za vládny návrh zákona hlasovalo 93 zo 148 prítomných poslancov.

„Presadzujeme dobré riešenia pre ľudí a zjednodušujeme elektronickú komunikáciu občanov so štátom. Moderný štát musí prinášať jednoduchšie, bezpečnejšie a fungujúce služby. Naša novela už od novembra zavedie jasnejšie pravidlá napríklad pri zriaďovaní a deaktivácii elektronických schránok či pri vytváraní elektronických úradných dokumentov,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová na pôde parlamentu, ktorý dnes schválil novelu zákona o e-Governmente.

Novela zavádza zmeny v nasledujúcich štyroch oblastiach – pri elektronických schránkach, autentifikácii, zaručenej konverzii a v oblasti integrovaných obslužných miest. Na jej príprave Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) úzko spolupracovalo so zástupcami užívateľov štátnych elektronických služieb, so starostami a primátormi, s bankovým sektorom aj IT komunitou. Výsledkom je úprava alebo zrušenie tých povinností, ktoré sa v dlhodobej praxi ukázali ako neúčelné.

„Naším cieľom je neustále zjednodušovať a sprehľadňovať elektronické služby štátu, aby sme ich sprístupnili oveľa väčšiemu počtu užívateľov ako doteraz.  Novela zákona to umožní vo viacerých oblastiach tým, že zavedie presnejšie pravidlá a odstráni zbytočne komplikované procesy, ktoré zaťažovali občanov a klientov. Novela uľahčí elektronickú komunikáciu nielen úradom medzi sebou, ale jej prínos pocítia aj používatelia elektronických schránok. Svoju elektronickú schránku dnes aktívne využíva skoro 210 000 občanov a vyše 520 000 podnikateľov. Príkladom pozitívnych zmien, ktoré zákon prinesie, je napríklad aj to, že občania pri kontakte s bankou už nebudú musieť chodiť konvertovať svoje dokumenty k notárovi či na poštu,“ vysvetlila ministerka.

Novela taktiež oslobodzuje občanov od správneho poplatku za výmenu občianskych preukazov s elektronickým čipom, ktorým sa tento rok končí platnosť certifikátov. Odpustenie od správneho poplatku sa týka viac ako 440 000 držiteľov občianskych preukazov, ktorým sa 31. 12. 2022 končí platnosť certifikátov.

Prehľad vybraných zmien v novele

Elektronické schránky

 • Pre zjednodušenie komunikácie obcí a miest so štátom a inštitúciami sa ponechá iba jedna elektronická schránka, do ktorej budú užívateľom doručované všetky elektronické správy.
 • Znížením počtu aktívnych elektronických schránok pre jeden subjekt sa zníži byrokracia a tiež riziko nedoručenia elektronickej správy.
 • Aby sa zamedzilo špekulatívnej deaktivácii e-schránok s cieľom znemožniť doručovania úradných rozhodnutí, upravia sa podmienky deaktivácie e-schránky.
 • Cudzincom s pobytom na území SR sa elektronické schránky zriadia automaticky.

Autentifikácia

 • Otvoria sa pravidlá pre prístup k webovým portálom štátnych inštitúcií napríklad z mobilných zariadení.
 • Novela do budúcna otvára možnosti pre zavedenie nových spôsobov autentifikácie, ktoré budú uznané zo strany MIRRI SR a centrálne evidované. Môže ísť napríklad o využitie Apple ID, bankového ID alebo podobných spôsobov autentifikácie na prihlasovanie k službám e-Governmentu.
 • Aktuálne už môže občan na Ústrednom portáli verejnej správy Slovensko.sk využívať aj iné autentifikačné prostriedky ako len občiansky preukaz s čipom či doklad o pobyte cudzinca – a to mobilné ID. Túto zmenu prinieslo MIRRI pred troma mesiacmi vďaka mobilnej aplikácii Slovensko v mobile. Mobilné ID v aplikácii Slovensko v mobile si od 20. júna aktivovalo viac ako 30 000 občanov.

Zaručená konverzia

 • Zjednodušia sa pravidlá pre osoby, ktoré vykonávajú konverziu, teda prevod medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov. Konkrétne sa zruší povinnosť viesť lokálne evidencie, ako aj povinnosť autorizovať záznamy o konverzii.
 • Možnosť ukladania záznamov priamo do existujúcej štátnej evidencie a ich overovania online každou osobou, ktorá konvertovaný dokument bude používať, posilní dôveryhodnosť takýchto kópií.
 • Pre zjednodušenie komunikácie občanov s orgánmi štátnej správy bude zoznam subjektov, ktoré môžu vykonávať zaručenú konverziu dokumentov, rozšírený o banky a pobočky zahraničných bánk. To v praxi pomôže zlepšiť komunikáciu klientov bánk napríklad s orgánmi štátnej správy v katastrálnom konaní. Banky už nebudú posielať občana do iných inštitúcií (napr. notár, pošta, atď.), aby tam vybavili zaručenú konverziu dokumentov, ale urobia si ju samé pri jednotlivých bankových službách, napríklad pri vybavovaní hypotekárneho úveru.

Integrované obslužné miesta

 • Vzhľadom na to, že poskytnutie asistovaného podania za občana si našlo len minimálne uplatnenie v praxi, ruší sa inštitút integrovaných obslužných miest. Ročne sa tým ušetrí približne 440 000 eur.
 • Na pobočkách Slovenskej pošty však budú naďalej dostupné služby vydávania výpisov a odpisov z verejných evidencií, ako aj zaručená konverzia dokumentov, keďže o tieto služby má verejnosť stále záujem.

„Novela zákona o e-Governmente je ďalším dôležitým krokom k lepším službám štátu. V tomto duchu sme v januári spustili doteraz najväčšiu antibyrokratickú reformu v histórii Slovenska. Ľudia vďaka tomu nemusia strácať čas chodením po úradoch a osobne im predkladať už 13 potvrdení a výpisov, vrátane kópií rodného či sobášneho listu. Štát ich totiž vo svojej databáze má a jednotlivé úrady si ich medzi sebou už vymieňajú elektronicky. V rámci veľkej antibyrokratickej revolúcie zrušíme celkovo až 21 okruhov výpisov, čím občanom ušetríme ročne až 42 miliónov eur,” uviedla Remišová s tým, že ďalšou zásadnou zmenou je proaktívny prístup štátu pri riešení životných situácií.

„Nejde nám však len o rušenie papierových dokumentov, naším cieľom je, aby štát sám vychádzal občanom v ústrety pri riešení ich životných situácií. Preto zavádzame proaktívne služby štátu. Prvou životnou situáciou, ktorú sme tento rok zaviedli, je narodenie dieťaťa. Rodičom vďaka tomu príde automaticky rodný list dieťaťa domov, dieťa získa automaticky aj zdravotnú poisťovňu matky a bez behania po úradoch získajú rodičia tiež príspevok pri narodení dieťaťa. Za päť mesiacov sme takto odbremenili od behania po úradoch už približne 23 000 rodičov,” dodala vicepremiérka Remišová.

Viac informácií nájdete na webe MIRRI SR a na https://stopbyrokracii.sk/.

Značky: