Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slávnostné prestrihnutie pásky prebehlo za účasti rektorky Žilinskej univerzity Tatiany Čorejovej, zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, spoločnosti Huawei a ďalších hostí v priestoroch Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline.

Otvoreniu laboratória predchádzalo podpísanie zmluvy o spolupráci pri výskumnej činnosti, ktorú spoločnosť Huawei Technologies (Slovak) a Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) podpísali 2. marca 2016. V rámci tejto dohody poskytla spoločnosť Huawei práve Univerzitnému vedeckému parku UNIZA špičkovú technológiu pre aplikovaný výskum. Jeho oblasti sú zamerané na dopravu, ktorá je tradičnou témou výskumu na Žilinskej univerzite a koncept Bezpečné mesto (SAFE CITY), v ktorej je spoločnosť Huawei celosvetovým lídrom.

 

„Vízia Žilinskej univerzity v Žiline je byť „univerzitou otvorenou“ novému poznaniu. Byť  miestom pre zdieľanie, spoluprácu a genézu nových ideí, prístupov a riešení. K tomu smerujú aj naše aktivity  spolupráce so špičkovými technologickými spoločnosťami, akou je firma Huawei Technologies, osobitne v oblasti vývoja aplikácií a služieb pre siete novej generácie,“ vyjadrila sa Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity v Žiline.

Technológia spoločnosti Huawei v podobe taktickej rádiovej komunikačnej siete štvrtej generácie eLTE Rapid je zameraná na krízovú komunikáciu a využívaná predovšetkým na zaistenie prenosu hlasovej a širokopásmovej dátovej komunikácie (vrátane obrazu vo vysokom rozlíšení) pre policajné, vojenské, záchranné zložky a zbory.

Táto technológia je prelomová a je viac než dôležitá vo všetkých kritických situáciách, ako napríklad v oblastiach zasiahnutých prírodnou katastrofou alebo priemyselnou haváriou či pri veľkých dopravných nehodách. Jej hlavnými výhodami sú systémová integrácia a rýchle zabezpečenie komunikácie pre všetky jednotky integrovaného záchranného systému už v priebehu niekoľkých minút. Taktiež sa využíva vo verejných a uzavretých priestoroch masových podujatí na zaistenie hlasových a širokopásmových dátových služieb. Integrácia daného systému do takýchto miest zvyšuje informovanosť jednotlivých príslušníkov zborov a výrazne prispieva k zvýšeniu ochrany civilných osôb prítomných na takýchto podujatiach.

Riešenie Huawei SAFE CITY využíva viac než 200 miest v zhruba 80 krajinách, a pomáha teda chrániť životy viac ako 800 miliónom obyvateľom po celom svete.

Ako povedal Shi Yi, generálny riaditeľ Huawei Technologies pre Slovensko: „Celý svet prechádza v súčasnosti digitálnou transformáciou a príprava študentov na používanie a aktívnu prácu s najnovšími technológiami nie je možná bez úzkej spolupráce medzi technologickými spoločnosťami a vládami i vzdelávacími inštitúciami. V rámci nášho záväzku podporovať lokálne komunity investíciami do rozvoja špičkových technológií som hrdý, že môžeme práve dnes slávnostne odovzdať na užívanie plne vybavené laboratórium Huawei Safe City.“