Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pre školákov zo Stredného Slovenska sa dnes začínajú jarné prázdniny, neskôr budú oddychovať školáci z Východného a nakoniec Západného Slovenska. Viac voľného času, ale aj pohybu, so sebou prináša aj vyššie riziko detských úrazov. Údaje ČSOB Poisťovne potvrdzujú, že aj v minulom roku sa úrazy stávali častejšie chlapcom (62%).

 V minulom roku hlásili úrazy najčastejšie rodičia detí vo veku 14 a 6 rokov. Pod veľkú časť poistných udalostí a zranení detí sa pritom podpísali pády (50,5%), vrátane tých z bicyklov, ale výnimkou nebolo ani pohryzenie zvieraťom.

Evidujeme napríklad prípad 7-ročného chlapca, ktorý vlani počas jarných prázdnin spadol na skateboarde a zlomil si pravú ruku. Išlo o komplikovanú zlomeninu, s nutnosťou hospitalizácie. Vďaka uzatvorenému úrazovému poisteniu sme klientovi mohli vyplatiť odškodné za chirurgický zákrok a za hospitalizáciu,“ hovorí Peter Ripka, riaditeľ Odboru produktového manažmentu ČSOB Poisťovne.

Viacerí rodičia sa s deťmi počas jarných prázdnin vyberajú na zjazdovky. Na nich by však nemali zabúdať na ochranné prilby, ktoré sú pre deti mladšie ako 15 rokov je na slovenských zjazdovkách od roku 2015 povinné. „V zahraničí sú podmienky rôzne, najbezpečnejším riešením je však používať prilbu bez ohľadu na to, či je alebo nie je povinná,“ zdôrazňuje Ripka.

Úrazy a ich ošetrenie, či už doma alebo v zahraničí, znamenajú neraz väčšiu záťaž na rodinný rozpočet. S kompenzáciou nákladov preto pomáhajú rôzne typy poistenia pre deti.

V prípade úrazového poistenia poisťovňa vypláca odškodné – podľa závažnosti úrazu. Na rozdiel od toho, cestovné poistenie kryje náklady spojené s ošetrením a liečbou v cudzine, či prípadným prevozom. „Ideálne je mať preto uzatvorené obidva typy poistenia,“ dodáva Ripka.

Úrazové poistenie k Detskému účtu Sloník od ČSOB

Poistenie platí nielen na území Slovenska, ale aj po celom svete a pomôže v prípade úrazu doma, v škole, vo voľnom čase či pri rekreačnom športe. Uzavrieť ho je možné pre deti od narodenia do 15 rokov a platí pre prípad:

  • trvalých následkov úrazu
  • odškodné za chirurgický zákrok po úraze
  • odškodné za hospitalizáciu po úraze

Úrazové poistenie môžu rodičia uzavrieť svojim potomkom v ČSOB k detskému účtu Sloník za ročný poplatok 6,64 eura.

Cestovné poistenie

Ak rodičia cestujú s deťmi do zahraničia, odporúčame im uzatvoriť pre dieťa dlhodobé alebo krátkodobé cestovné poistenie. Môžu si pritom vybrať z viacerých variantov poistenia, ktoré sa líšia rozsahom pripoistených rizík. Platí nie len v prípade úrazu, ale aj choroby počas pobytu.

Pokiaľ ide o klienta ČSOB Banky, odporúčame uzavrieť cestovné poistenie k platobnej karte variant Standard Family alebo Exclusive Family (líšia sa rozsahom pripoistených rizík). Poistenie má tú výhodu, že sa vzťahuje na všetkých členov rodiny cestujúcich opakovane do zahraničia, a to aj vtedy, ak cestujú sami, bez držiteľa platobnej karty.

 

Značky: