Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Elektronické PN (ePN) dosiahli významný míľnik. Vo štvrtok 8. februára 2024 prekročili hranicu 1 milión doručených ePN – a to od spustenia tejto služby pre občanov a poistencov v júni 2022.

Sociálna poisťovňa tak do dnešného dňa prijala viac ako 1 milión ePN (1 000 156), z ktorých bolo viac ako 963 tisíc (963 409) určených pre výkon sociálneho poistenia, teda vznikol nárok na dávku nemocenské.

Elektronická práceneschopnosť – ePN slúži verejnosti od 1. júna 2022 a nahrádza tak pôvodné päťdielne tlačivo. Lekár vás tak môže uznať práceneschopným elektronicky.

Ak je váš lekár zapojený do systému ePN a po návšteve vás uzná dočasne práceneschopným elektronicky, už vám nevystavuje papierové potvrdenie. Vaša cesta od lekára vedie priamo domov, liečiť sa.

Ak vás lekár uznal práceneschopným cez ePN:

  • neprenášate a nedoručujete žiadne potvrdenia o vašej práceneschopnosti zamestnávateľovi ani Sociálnej poisťovni,
  • nežiadate o náhradu mzdy ani o dávku nemocenské,
  • nenahlasujete číslo účtu v banke, na ktorý vám bude poukazovaná dávka nemocenské,
  • neoznamujete ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti.

Pri ePN si lekár a inštitúcie všetky potrebné údaje vymieňajú elektronicky, s potvrdeniami nemáte nijaké povinnosti a starosti.

Viac informácií nájdete na www.elektronickapn.sk