Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Svet trápi nárast kybernetických hrozieb, firmy a štátne inštitúcie sa obávajú najmä  nedostupnosti systémov a vydierania. Lukratívnym cieľom počas prvých troch kvartálov 2023 boli nemocnice.

Podľa kvartálneho reportu spoločnosti Check Point Software Technologies sa počet globálnych kyberútokov za deväť mesiacov roka 2023 na jednu organizáciu medziročne zvýšil o 3 %.  Priemerný počet útokov na organizáciu tak presiahol hranicu 1200 týždenne.

Najvyšší medziročný rast počtu útokov, až 11%  zaznamenáva sektor zdravotníctva. V roku 2023 čelí jedno zdravotnícke zariadenie týždenne priemerne až 1613 kybernetickým útokom.

S podobným medziročným nárastom počtu kyberútokov – 3 percentá, sa vo svete borí aj odvetvie vzdelávanie a výskum. Prvenstvo v počte útokov týždenne na organizáciu patrí vládnemu a vojenskému sektoru, avšak medziročne klesla početnosť útokov o 11%.

„Situácia v kybernetickej bezpečnosti na Slovensku je veľmi podobná tej svetovej. Masívne phishingové kampane sú zamerané na používateľov na všetkých úrovniach, s cieľom preniknúť do systémov alebo ukradnúť a zneužiť citlivé údaje,“ hovorí Tomáš Valenta zo spoločnosti Check Point Software Technologies.

Každý týždeň zaznamená jedna z 34 organizácií vo svete pokus o ransomvérový útok, čo predstavuje nárast 4% v porovnaní s minulým rokom. Zdravotníctvo bolo druhým najviac postihnutým sektor ransomvérom, pričom vydieračské útoky týždenne zasiahnu štyri zdravotnícke organizácií zo sto.

Útoky smerujú na zdravotníctvo hneď z niekoľkých dôvodov. Zdravotnícke organizácie uchovávajú obrovské množstvo citlivých informácií, sú súčasťou kritickej infraštruktúry a využívajú množstvo zariadení pripojených do internetu. Problémom sú aj nedostatočné finančné a ľudské zdroje v kyberbezpečnosti v zdravotníctve a zraniteľnosti v starších systémoch. Zdravotnícky ekosystém prepojený dodávateľskými reťazcami zároveň vytvára rozsiahlu plochu na kybernetické útoky.  Globálne krízy a pandémie poskytujú krytie pre phishingové kampane, pričom útočníkom pomáha aj psychologický nátlak v podobe vydierania a naliehavosť, s akou musia zariadenia vyriešiť kybernetický incident.

„Prvú obrannú líniu, ktorú dokážeme vybudovať a posilňovať v každej organizácii bez rozdielu a veľkosti a zamerania, sú samotní používatelia. Ich schopnosť rozoznať útok na základnej úrovni, pozornosť a opatrnosť sú kľúčovým faktormi kybernetickej bezpečnosti,“ uzatvára Tomáš Valenta.

Viac Informácii: CPR Report

Spoločnosť Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP) poskytuje riešenia kybernetickej bezpečnosti pre štátnu aj súkromnú sféru a vo svete chráni viac ako 100-tisíc organizácií všetkých veľkostí. Vznikla v roku 1993 a v súčasnosti ju tvorí päťtisíc odborníkov, kde viacej ako 80 percent personálnych kapacít predstavujú inžinieri a vývojári.