Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Polovica firiem musela pre pandémiu inovovať IT.

Firemné bezdrôtové siete na Slovensku a v Česku sú pomerne moderné. Takmer 20 % firiem už využíva najpokročilejšie Wi-Fi 6. generácie a 77 % inovovalo svoju Wi-Fi sieť počas posledných troch rokov. Na druhej strane ale sieť v 24 % firiem neumožňuje zamestnancom plnohodnotnú prácu na diaľku, ktorá by im v tejto chvíli pomohla lepšie zvládať dopady pandémie. Ukázal to aktuálny rozsiahly prieskum spoločnosti Cisco, na ktorom sa zúčastnilo 900 manažérov a IT špecialistov slovenských a českých firiem.

V rámci protipandemických opatrení množstvo spoločností urýchlilo projekty digitálnej transformácie a inovovalo svoju IT infraštruktúru. V prieskume sa tak vyjadrila viac ako polovica opýtaných. V rámci inovácií 37 % podnikov zaviedlo alebo rozšírilo využitie VPN prístupu do firemnej siete a viac ako štvrtina zaviedla nástroje na spoluprácu používateľov (skupinové chaty, videohovory a podobne).

Moderný spôsob práce na diaľku – office extend, ktorý umožňuje pracovať z domova na firemnej Wi-Fi sieti, vrátane všetkých nastavení a zabezpečení, zavádzali najmä najmenšie a najväčšie firmy. Pri tých prieskum tiež ukázal, že sú, čo sa týka IT infraštruktúry, najinovatívnejšie. Svoju chrbticovú infraštruktúru musela preto najčastejšie posilňovať skupina stredne veľkých firiem, a to v 24 % prípadov. Dôvodom je to, že stredne veľké firmy investovali do inovácie svojich sietí v posledných rokoch najmenej úsilia a neboli teda na pandémiu tak dobre pripravené. Aj napriek všetkým opatreniam nedovoľuje nastavenie a zabezpečenie siete až 24 % firiem zaistiť zamestnancom možnosť plnohodnotne pracovať na diaľku.

Firmy vo veľkom nakupovali počítače a iné vybavenie pre domáce kancelárie svojich zamestnancov, aby im umožnili pracovať na diaľku, no často zabúdajú na to najdôležitejšie – aby s týmito zariadeniami mohli pracovať plnohodnotne. Preto aj teraz, rok od nástupu opatrení a vo chvíli, keď sa hľadajú spôsoby, ako donútiť firmy zavádzať home office, nemá túto možnosť taká veľká časť z nich,“ hovorí Pavel Křižanovský, technický riaditeľ spoločnosti Cisco.

Príležitosť robí zlodeja

V rámci inovácií musia organizácie riešiť aj otázku kybernetickej bezpečnosti. Prieskum Cisco dokázal, aké dôležité je nepodceňovať zabezpečenie siete. Firmy, ktoré nemajú vôbec žiadne zabezpečenie Wi-Fi, riešia bezpečnostné problémy omnoho častejšie ako ostatní – 29 % z nich uviedlo, že sa s týmito problémami pasujú často. Medzi respondentmi so zabezpečenou sieťou to deklaruje len 6 %. Firmy, ktoré nevyužívajú sieťové nástroje na zabezpečenie, sa tak s bezpečnostnými problémami stretávajú takmer 5-krát častejšie.

Nevhodné alebo chýbajúce zabezpečenie Wi-Fi je ako keď necháte kľúčiky od auta v zapaľovaní a idete na nákup. Nikto si to nedovolí, pretože je pravdepodobné, že by o vozidlo prišiel. Pri firemných dátach a systémoch ale táto opatrnosť často chýba. Z našich skúseností pritom vieme, že percento firiem, ktoré reálne čelí bezpečnostným problémom, je v skutočnosti ešte výrazne vyššie než ukazuje prieskum. Firmy totiž často o probléme ani nevedia. A práve tu môže pomôcť nasadenie Wi-Fi 6, presnejšie povedané zabezpečenia WPA3, ktoré je jej súčasťou. To aj pri sieťach s nižšou úrovňou zabezpečenia pomocou zdieľaného kľúča výrazne obmedzí možnosť úniku citlivých dát,“ upozorňuje Pavel Křižanovský na prínos Wi-Fi 6.

Wi-Fi 6, most medzi bezpečnosťou a inováciou

Jedným zo spôsobov, ako vylepšiť sieťovú infraštruktúru a zároveň výrazne zvýšiť zabezpečenie Wi-Fi siete a teda hlavného prístupu k podnikovým dátam a systémom, je prechod na Wi-Fi 6. generácie. Tá totiž ponúka zabezpečenie štandardom WPA3. Ten bol navrhnutý tak, aby dokázal čeliť súčasným bezpečnostným hrozbám – a to i tým, na ktoré už jeho predchodca WPA2 nestačí. Hoci už WPA2 neposkytuje najvyšší stupeň ochrany, využíva ho stále 85 % firiem. Pritom práve Wi-Fi je jedným z miest, kadiaľ útočníci dokážu preniknúť do systému.

Ďalším spôsobom, ako sa firmy chránia, je VPN, ktorú prevádzkuje štvrtina z nich. Vo veľkých firmách bodujú aj webová autentifikácia a security gateway, ktoré využíva 51 % respektíve 25 % z nich.

Hoci Wi-Fi 6 ponúka i benefity v podobe väčšej rýchlosti a stability, najrozšírenejším štandardom je podľa prieskumu 802.11ac – čiže Wi-Fi 5, ktorý využíva 70 % slovenských a českých firiem. Viac než tretina spoločností ale stále prevádzkuje i staršie Wi-Fi 1., 2. alebo 3. generácie. Najnovší štandard 802.11ax (Wi-Fi 6) zaviedlo už takmer 20 % podnikov.

Tým, že firmy stále využívajú staršie štandardy, sa nielen okrádajú o biznisové benefity moderného pripojenia, ale znižujú aj svoju bezpečnosť, nehovoriac už o vyššej zložitosti správy takého IT prostredia a teda vyšších nákladoch,“ komentoval Pavel Křižanovský výsledky prieskumu.

Prieskum ukázal aj to, že z hľadiska prístupu k inováciám a zabezpečeniu sa slovenské a české firmy nijako zásadne nelíšia. Zber dát sa konal vo februári 2021 a zúčastnilo sa ho 900 manažérov a IT špecialistov slovenských a českých firiem.

Značky: