Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Odvetvie priemyselného čistenia je jedným z posledných, od ktorého by ste čakali, že bude napredovať v digitalizácii a automatizácii. No pravdou je, že ostatné roky ovplyvnili každý jeden priemysel.

Veľa sa zmenilo. Upratovanie firiem, strojov a veľkých objektov bude čoskoro zahŕňať digitálne riešenia, zvýšenú závislosť od internetu a aj automatizáciu.

Digitalizácia v odvetví priemyselného čistenia

Pre spoločnosti, ktoré majú záujem o digitálny prechod v oblasti upratovania, to môže znamenať výraznú zmenu priorít a investícií do inteligentných nástrojov a platforiem. Jednou z výziev je samotná povaha tohto odvetvia. Doteraz bolo toto odvetvie náročné na prácu a do technických riešení sa investovalo len minimálne. No v dnešnej dobe hľadajú všetky spoločnosti príležitosti, ako sebe a svojim zamestnancom uľahčiť každodenné úkony.

V najbližších rokoch bude digitalizáciu v oblasti upratovania poháňať využívanie robotiky, strojového učenia, umelej inteligencie a internetu. Keďže technológie podporujú vyššiu efektívnosť a znižovanie nákladov, spoločnosti sa budú snažiť menej využívať manuálnu prácu a prijímať inteligentnejšie rozhodnutia.

Interná optimalizácia

Vďaka údajom zo snímačov a kamier môžu spoločnosti lepšie sledovať zásoby, zabezpečiť doobjednanie produktov ako čistiace prostriedky či pracovné oblečenie a včasné odhalenie problémov s krádežami alebo podvodmi. Transformácia interných operácií znamená, že spoločnosti môžu znížiť náklady, zlepšiť personálne zabezpečenie a výsledkom je inteligentnejšie plánovanie, prideľovanie zdrojov a vytváranie rozvrhov.

Digitalizácia upratovaniaZdroj: elements.envato.com
Digitalizácia upratovania

Zhromažďovanie a využívanie údajov

Snímače a kamery môžu zhromažďovať rozsiahle údaje o využívaní priestorov. Zhromažďovanie týchto údajov a ich spájanie s programami umelej inteligencie umožňuje efektívnejšie využívanie upratovania.

Vezmite si napríklad obrovský letiskový terminál. Opakované a neefektívne prechádzanie terminálom s cieľom skontrolovať odpadkové koše, dávkovače mydla a papierové utierky nie je najpraktickejšie. Údaje zo snímačov využívajúce algoritmy, ktoré interpretujú údaje o pohybe, však môžu rozmiestniť zamestnancov na správne miesta v správnom čase.

Podobne ako v prípade mnohých technologických pokrokov existuje reálne riziko, že tieto riešenia budú mať za následok vytlačenie ľudí a stratu pracovných miest v čase, keď sú ľudia s nízkymi príjmami najzraniteľnejší. Pandémia však spôsobila, že mnohí opustili aj nízko platené zamestnania a tie, ktoré sa z hľadiska verejného zdravia považujú za rizikovejšie. Spoločnosti môžu zvážiť rekvalifikáciu a modernizáciu pracovných miest, čo umožní zamestnancom získať nové technické zručnosti a pracovať popri niektorých nových technológiách.

Upratovacie pomôcky a ďalšie produkty ako sypké sorbenty a havarijne súpravy nájdete na stránke AkraClean.