Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Jednoduchý, so širokým rozsahom krytia a cenovo výhodný. Taký je nový produkt poistenia pre malých a stredných podnikateľov Moje Podnikanie 2020, ktorý po mesiacoch príprav a vývoja, uviedla v týchto dňoch na trh Allianz – Slovenská poisťovňa.

Produkt je určený živnostníkom, spoločnostiam s ručením obmedzeným, akciovým spoločnostiam, štátnym podnikom, verejným obchodným spoločnostiam, družstvám, ale aj slobodným povolaniam ako sú umelci, architekti či advokáti, ktorí zamestnávajú do 10 zamestnancov a ich ročný obrat nepresahuje 1 milión eur. Poistenie kryje všetky podnikateľské činnosti, na ktoré má klient oprávnenie. „Ide o výnimočný produkt určený malým podnikateľom na Slovensku, v ktorom sa snúbi mnohoročná skúsenosť skupiny Allianz s vysokou úrovňou technickej vyspelosti v oblasti cenotvorby a s jednoduchosťou, ktorú považujeme za najvyššiu formu dokonalosti. Som presvedčený, že naši klienti produkt ocenia, najmä pre jeho široký rozsah krytia, ľahké pochopenie a v neposlednom rade aj dobrú cenu,“ hovorí viceprezident rezortu produktov a upisovania rizík Allianz – SP, Jozef Paška.

Klienti – podnikatelia, si v novom produkte Moje Podnikanie 2020 môžu vybrať zo štyroch balíkov poistenia – COMFORT, PLUS, EXTRA alebo MAX. Už v základnom balíku im poistenie kryje všetky škody spôsobené živelnými udalosťami, požiarom, bleskom či výbuchom, ďalej zodpovednosť za škodu, vrátane chybného výrobku, ale aj všetky hnuteľné veci, vrátane výrobných a prevádzkových zariadení a zásob, tiež prerušenie prevádzky a asistenčné služby.

Dojednaním vyšších balíkov si klient môže pripoistiť poistnú ochranu budov a stavieb, strojov a elektroniky, krádež, vandalizmus, ale aj zodpovednosť za škodu spôsobenú únikom znečisťujúcich látok. Za bezškodový priebeh môžu navyše klienti získať až 5-percentný bonus z ročného poistného, a to až do výšky 15 percent. „Nové Moje Podnikanie zohľadňuje špecifiká nášho trhového prostredia a sme presvedčení, že na trh prichádza v tom správnom čase,“ uzatvára J. Paška.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.