Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ďalšiu výzvu zameranú na rozvoj Smart Cities, tentokrát pre manažment energií, vyhlasuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Malí a strední podnikatelia so skúsenosťami v inováciách sa môžu prihlasovať do 14. mája.  

 „Prostredníctvom týchto výziev pomáhame do slovenských miest zavádzať inovácie pre lepší život a súčasne podporujeme slovenských podnikateľov pri experimentálnom vývoji, aby sa presadili vo svetovom meradle,“ uviedol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.  

ÚPVII vyhlasuje v poradí už piatu výzvu na podporu Smart Cities na Slovensku. Tentoraz je výzva zameraná na manažment energií. Predkladané projekty môžu riešiť napríklad inteligentný systém verejného osvetlenia, software/hardware na meranie a riadenie verejnej infraštruktúry alebo zber dát o spotrebe energie v reálnom čase. Úspešní žiadatelia môžu získať podporu až do výšky 388 000 eur.

Výzva je určená pre malých a stredných podnikateľov, ktorí už majú preukázateľnú históriu v oblasti inovácií a grant využijú na dokončenie vlastných riešení. Výsledkom podporeného projektu teda nebude len tzv. nultý prototyp, ale aj jeho zavedenie a otestovanie v podmienkach konkrétneho slovenského mesta.

ÚPVII výzvu vyhlasuje v spolupráci s Lotyšskou spoločnosťou Teliko, ktorá pôsobí na medzinárodnom trhu v oblasti technologického rozvoja, programovania, výroby a inteligentného riadenia. Predložené projekty bude hodnotiť medzinárodná odborná komisia.

Prihlasovať sa je možné do 14. mája do 14:00 hod. 

Podrobné informácie získate tu: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/investicie/podpora-inovacii/vyzvy-na-prekladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie/vyzva-c-32018-manazment-energii/index.html

Okrem aktuálne vyhlásenej sú otvorené ešte ďalšie dve výzvy zamerané na manažment dopravymanažment vôd. Záujemcovia sa môžu prihlasovať do 30. apríla 2018, 14:00 hod. Viac info: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/investicie/podpora-inovacii/vyzvy-na-prekladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie/index.html

Prvé výzvy na podporu Smart Cities ÚPVII vyhlásil v októbri minulého roka a boli venované manažmentu dopravy a digitalizácii verejnej správy mesta. Dotácie a možnosť zdokonaliť svoje riešenia v špičkových podmienkach Centra pre inovačné technológie vo Virgínii, kam chodia testovať svoje produkty vývojári z celého sveta, nakoniec získali dva projekty – Digitálna platforma na vizualizáciu urbanistického plánovania a Riešenie pre  bezpečné rezidentské parkovanie.

Značky: