Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mestá, spoločnosti a jednotlivci si uvedomujú, ako kvalita ovzdušia ovplyvňuje naše zdravie, a preto hľadajú spôsoby, ako znížiť emisie a prevziať zodpovednosť za svoj vplyv na životné prostredie.

Cieľom technológie, ktorú zavádza spoločnosť Ford, je podpora čistejšieho vzduchu na miestach, kde je to najviac potrebné. Preto zabezpečila, aby nový rad plug-in hybridných úžitkových vozidiel jazdil v citlivých oblastiach v režime elektrického pohonu s nulovými emisiami.

Dodávky Transit Custom Plug-In Hybrid Electric (PHEV) využívajú údaje o polohe v reálnom čase a automaticky sa prepnú do režimu elektrického pohonu vždy, keď vojdú do vopred definovaných oblastí, napríklad do oblastí s dopravnými zápchami a do nízkoemisných zón, čím pomáhajú udržiavať čistý vzduch v meste.*

Táto technológia sa však nevyužíva len v centrách miest: prevádzkovatelia vozidiel si môžu vytvárať aj vlastné „zelené zóny“ a podporovať jazdu s nízkymi emisiami na rôznych miestach, napríklad v okolí škôl, ihrísk a skladov.

A keď vozidlo vyjde z kontrolovanej zóny, môže sa automaticky prepnúť do najvhodnejšieho režimu jazdy, v ktorom bude jazdiť na ďalšom úseku cesty – napríklad sa spustí zážihový motor EcoBoost, ktorý bude generovať elektrickú energiu kvôli predĺženiu dojazdu vozidla.

Zlepšenie kvality ovzdušia v meste

Nízkoemisné zóny predstavujú v Európe stále častejší spôsob, ako môžu mestá lepšie regulovať environmentálny vplyv vozidiel pri jazde v mestských oblastiach. Zistilo sa, že v prvých šiestich mesiacoch prevádzky londýnskej ultra nízko emisnej zóny (ULEZ) sa úrovne oxidu dusičitého (NO2) – jedného z najškodlivejších znečisťujúcich látok z vozidiel – znížili takmer o 30 percent.

Nedávna štúdia spoločnosti Ford dospela k záveru, že hybridné elektrické vozidlá by mohli pomôcť zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste. Štúdie sa zúčastnili operátori Addison Lee Group, British Gas, ako aj metropolitná polícia a dopravný podnik v Londýne, ktorí 75 % kilometrov v centre Londýna absolvovali v elektrickom režime s nulovými emisiami v dodávkach Transit. V súčasnosti prebiehajú podobné štúdie v nemeckom Kolíne nad Rýnom a španielskej Valencii.

Modul Geofence vo vozidle Transit PHEV zaznamenáva informácie o prevádzke v čisto elektrickom režime vo vymedzených oblastiach. Šifrované údaje potom možno bezpečne zdieľať s miestnymi orgánmi a potvrdiť dodržiavanie predpisov o nízkoemisných zónach, ktoré by mohli firmám ušetriť peniaze za pokuty a sankcie.

Hybridná elektrická jazda

Dodávka Transit Custom Plug-In Hybrid a mikrobus Tourneo Custom Plug-In Hybrid sú prvé vozidlá vo svojej triede, ktoré ponúkajú hybridnú elektrickú alternatívu. Akumulátor s kapacitou 13,6 kWh zaisťuje jazdu s nulovými emisiami do 56 km pre Transit Custom PHEV a do 53 km pre Tourneo Custom PHEV (podľa NEDC). V oboch vozidlách sa nachádza 1,0-litrový zážihový motor EcoBoost, ktorý slúži na nabíjanie akumulátora podľa potreby a dokáže predĺžiť dojazd na viac ako 500 km (podľa NEDC).**

„Zlepšenie kvality ovzdušia – a kvality života – v našich mestách je našou zodpovednosťou a cieľom, ku ktorému sa chceme priblížiť. Transit Custom Plug-In Hybrid a jeho nová funkcia sledovania geografickej oblasti pomáha našim zákazníkom skutočne prispievať k tomuto cieľu bez kompromisov v oblasti efektivity alebo produktivity.“ Mark Harvey, riaditeľ pre úžitkové vozidlá spoločnosti Ford of Europe

Obidve vozidlá možno úplne nabiť za štyri a pol hodiny zo štandardnej zásuvky v domácnosti alebo za menej ako tri hodiny na verejnom nabíjacom mieste.*** Dodatočná elektrická energia sa získava prostredníctvom rekuperačného brzdenia počas spomaľovania alebo brzdenia vozidla. Sériová výroba modelov Ford Transit Custom Plug-In Hybrid a Tourneo Custom Plug-In Hybrid sa začala koncom roka 2019.

Testy spoločnosti Ford v celej Európe ukázali, že vozidlá typu PHEV predstavujú praktické každodenné riešenie pre majiteľov dodávok a firmy pôsobiace v meste, pričom môžu v prípade potreby absolvovať aj dlhšie cesty. Pretože vozidlá nie sú odkázané na nabíjaciu infraštruktúru, vodič nemusí mať obavy o dojazd ani riešiť problémy s nabíjaním. To znamená, že prinášajú to najlepšie z oboch svetov: možnosť jazdy s nulovými emisiami bez kompromisov pri vykonávaní práce. V porovnaní s bežným modelom so vznetovým motorom nedochádza k žiadnemu obmedzeniu užitočného zaťaženia ani objemu nákladu.


* Modul funkcie sledovania geografickej oblasti bude uvedený v lete 2020 a neskôr v priebehu roka bude k dispozícii na dodatočnú montáž do skôr vyrobených vozidiel. Pri vjazde do vymedzenej zóny sa vozidlo prepne do elektrického režimu len v prípade, ak je dostatočne nabitý akumulátor.

** Emisie CO2 modelu Transit Custom Plug-In Hybrid sú od 60 g/km a spotreba paliva od 2,7 l/100 km (podľa NEDC). Emisie CO2 modelu Tourneo Custom Plug-In Hybrid sú od 70 g/km a spotreba paliva od 3,1 l/100 km (podľa NEDC).

*** Plné nabitie zo štandardnej 240-voltovej/10-ampérovej zásuvky trvá 4 hodiny a 20 minút, pomocou bežnej priemyselnej 16-ampérovej nabíjačky typu 2 trvá nabíjanie 2 hodiny a 45 minút.

* Uvedené hodnoty spotreby paliva/energie, emisií CO2 a dojazdu v elektrickom režime sú odmerané v súlade s technickými požiadavkami a špecifikáciami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 a (ES) 692/2008 v platnom znení. Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2 platia pre variant vozidla, a nie pre jednotlivé vozidlo. Použitý štandardný testovací postup umožňuje vzájomne porovnávať rôzne typy vozidiel od rôznych výrobcov. Na spotrebu paliva/energie, emisie CO2 a dojazdovú vzdialenosť na elektrický pohon má okrem technických vlastností vozidla vplyv aj štýl jazdy a iné netechnické činitele. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a spôsobujúci globálne otepľovanie.

Od 1. septembra 2017 sa niektoré nové vozidlá typovo schvaľujú podľa skúšobného postupu WLTP (celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá) podľa smernice (EÚ) 2017/1151 v platnom znení, čo je nový, realistickejší testovací postup na meranie spotreby paliva a emisií CO2. Od 1. septembra 2018 začal WLTP úplne nahradzovať nový európsky jazdný cyklus (NEDC), čo je zastaraný testovací postup. Počas vyraďovania postupu NEDC sa spotreba paliva a emisie CO2 podľa WLTP prepočítavajú späť podľa postupu NEDC. V porovnaní s predchádzajúcimi hodnotami spotreby paliva a emisiami bude existovať určitá odchýlka, pretože niektoré prvky testov sa zmenili, t. j. to isté vozidlo môže mať rozdielnu spotrebu paliva a emisie CO2.