Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

EIT (Európsky inovačný a technologický inštitút) zmenil život tým inovatívnym tímom, ktoré pracovali na projektoch meniacich budúcnosť nás všetkých.

Viac ako 200 tímov sa zapojilo do akceleračných programov z oblastí EIT zdravie (health), suroviny (raw materials) a potraviny (food) a získali viac ako 200 000 eur v podobe grantov na tréningové programy. Tie podporili spoločnosti alebo inovatívne tímy pri spustení ich vlastného podnikania a previedli ich procesom budovania biznisu a vstupu na zahraničné trhy. Cieľom EIT je podporiť inovácie takých európskych startupov, ktoré sa snažia o prevratné zmeny na trhu EU. V tomto roku sa v porovnaní s rokom 2017 zapojil do programov dvojnásobný počet tímov. EIT plánuje v programoch pokračovať naďalej aj v prípade EIT Jumpstarter, výberovom a súťažnom programe, ktorý otvára dvere na európske trhy a spája účastníkov s rozsiahlymi sieťami Znalostných a inovatívnych spoločenstiev (Knowledge and Innovation Community – KIC). EIT sprostredkúva programy pre inovátorov v rozličných štádiách vývoja; od štádia skorých ideí až po spoločnosti pripravené vstúpiť na zahraničné trhy.

“Môj výskum sa snáď jedného dňa dostane z laboratória do reálneho sveta”

Až 67 tímov sa tento rok zapojilo do súťaže Joint Business Ideas Competition, akceleračného programu od EIT Health, EIT Food a EIT RawMaterials a zúčastnili sa na 2-dňovom intenzívnom tréningu. Boli to tímy s vedeckým pozadím, no iba malou či žiadnou znalosťou podnikania. Počas programu si osvojili základné podnikateľské zručnosti, oboznámili sa s trhovou segmentáciou, vytvorili hodnotovú ponuku, financovanie a pracovali na svojich konkurenčných výhodách. Na konci 2-denného intenzívneho tréningu pripravili prvú prezentáciu svojho biznis plánu. 21 tímov pokračovalo v EIT individualizovanom tematickom vzdelávaní a mentoringových programoch, konkrétne 5 z oblasti zdravia, 6 z oblasti potravín a 10 zo sektora surovín. Prostredníctvom individuálnych mentoringových programov, šitých na mieru ich potrebám, podporili svoj biznis plán, naučili sa, ako identifikovať a nájsť potenciálnych klientov, investorov a partnerov.

V novembri na Veľkom spoločnom finále (Joint Grand Final) sa tímy postavili pred medzinárodnú porotu. Prvou cenou v oblasti zdravia a potravín bolo 10 000 eur, druhou cenou 7 000 eur a treťou 5 000 eur. Víťazi v oblasti surovín získali 10 000 eur, druhé miesto 5 000 eur a tretie miesto 2 500 eur.

Tu bodovali aj Slováci. Špeciálnu podporu na spustenie biznisu vo výške 5 000 eur získal projekt Biomobile spoločnosti Ekolive, ktorý má za cieľ skonštruovať mobilnú stanicu na šetrné spracovanie a čistenie surových rúd tak, aby čo možno najmenej zaťažovalo životné prostredie a umožnilo maximalizovať európske zdroje a minimalizovať import z tretích krajín.

Podpora inovatívnych malých a stredných podnikov prispieva k vytváraniu pracovných miest, čo prispieva ku konkurencieschopnosti Európy

Na začiatku roku 2018 otvorilo EIT Health 3 výzvy pre rôzne akceleračné programy s grantami v hodnote 135 000 eur. Tréningové a súťažné programy InnoStars Awards, European Health Catapult a HeadStart Funding pre mikro a malé podniky, spin-off projekty a startupy s prototypmi či modelmi produktu. Akcelerátory a tréningové programy EIT Health podporujú spoločnosti a pomáhajú budovať ich podnikanie a vstup na zahraničné trhy, a to stimulovaním mimoriadneho inovatívneho potenciálu a znalosti trhu prostredníctvom siete top európskych spoločností z oblasti zdravotníctva a farmácie, prírodovedných a medicínskych univerzít a výskumných inštitúcií.

Víťaz InnoStars Awards bol vybraný z viac ako 1000 uchádzačov. Stala sa ním litovská spoločnosť Oxipit, ktorá získala 25 000 eur na testovanie produktov na trhu. Oxipit aplikuje umelú inteligenciu do medicínskej zobrazovacej techniky. Vytvorili súbor nástrojov pre röntgen hrudníka tak, že pokrývajú všetky patológie a vytvárajú správy, akoby boli písané rádiológom. HeadStart Funding, ktorý bol vytvorený na prípravu spoločností pre vstup investorov, udelil dve prvé miesta s výhrou po 12 000 eur. Výhercami sú taliansky tím HeartWatch a lotyšský Koatum. HeartWatch je SaaS riešenie v podobe chytrého alarmu pre potreby ošetrovateľov v mene zvýšenia bezpečnosti pacientov. Využíva kombináciu pokročilej počítačovej techniky a analýzy založené na inteligentnom strojovom učení tak, aby udržali pod dohľadom pacientov, ktorí by inak neboli kontrolovaní. Koatum je medicínsko-technická spoločnosť, ktorá ponúka prispôsobiteľné bioaktívne riešenia pre prevenciu zápalu a urýchľuje sceľovanie kostí pre rýchlejšie a bezbolestné hojenie.

European Health Catapult má za cieľ podporiť tie najlepšie európske startupy v oblasti Digital Health, Medtech a Biotech. Po koučingu postúpilo 42 regionálnych víťazov do semifinále súťaže. Semifinále v oblasti Biotech sa konalo v holandskom Leuvene, v prípade Medtech vo francúzskom Grenobli a Digital Health v nemeckom Erlangene. Startupy boli posudzované podľa ich rozoznateľnosti na trhu a predpokladaného vplyvu ich inovácií. Najsľubnejších 22 startupov pozvali na finálny EIT Health Summit do poľského mesta Lodz, ktoré sa konalo 4-5 decembra 2018.

„Sme hrdí že startupy z regiónu InnoStars boli ocenené v každej kategórii tejto výberovej európskej súťaže,” povedal Balázs Fürjes, Managing Director v EIT Health InnoStars. SyNoesis, startup vyvíjajúci liečbu Parkinsonovej choroby, vyhral prvú cenu v kategórii Biotech, NeuroPsyAI – umelá inteligencia pre skorú identifikáciu príznakov neurodegeneratívnych ochorení, vyhrala druhú cenu v kategórii Digital Health; a Hydrustent – startup vyvíjajúci biodegradovateľné, antibakteriálne a na mieru šité stenty, dosiahol na tretiu cenu v kategórii Medtech.

V roku 2019 bude EIT Health dobre „naladené“ a rozšíri programy

V roku 2019 bude EIT Health pokračovať v spolupráci s EIT Food a EIT RawMaterials v programe EIT Jumpstarter, výberovom a súťažnom programe zameranom na rozvoj podnikateľských zručností, ktoré otvárajú dvere na európske trhy a spájať účastníkov so sieťami KIC. Do programu pozve až 90 tímov z troch sektorov (30-Health, 30-Food, 30-RawMaterials). Najlepších 18 tímov sa dostane do finále (6 z každého sektora) a budú bojovať o peňažné výhry až do výšky 10 000 eur. Program Jumpstarter je perfektný pre tímy s inovatívnymi podnikateľskými ideami, ktoré chcú budovať svoje podnikateľské zručnosti a budú pripravené na spustenie svojho startupu na konci programu. Výzva sa otvorí na začiatku budúceho roka.

V Innostars Awards sa osvedčené postupy vytvorené a používané v tomto roku, stanú koncepčným základom pre novú etapu programu v roku 2019. EIT Health s potešením privíta startupy s cieľom pripraviť ich na vstup na trh. Výzva na tento program bude vyhlásená od 28. februára. Po výberovom konaní budú vybraní uchádzači pripravovaní na finále v novembri. Príprava spočíva v dvoch kolách intenzívnych tréningov a série profesionálnych tréningov počas roka.

Odborníci z oblasti akademickej a priemyselnej sféry budú vedieť aj na základe skúseností z tohto roku pripraviť startupy nielen na úspešnú účasť v súťaži a umožniť im, aby sa dostali do ďalšej etapy na ceste s EIT Health, ale aj na úspešný vstup na trh.

Ďalšie etapy podpory zo strany EIT Health budú pokračovať aj v roku 2019 s cieľom skrátiť čas vstupu na trh pre startupy v prípade súťaže HeadStart a podporiť rozširovanie zrelých startupov v prípade súťaže Catapult.

EIT Health poskytne v roku 2019 prostredníctvom programov na podporu podnikania celkovo viac ako 600 000 eur, aby pomohla malým a stredným podnikom pri vstupe na domáci či zahraničný trh.

Značky: