Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V Kunsthistorisches Museum vo Viedni otvorili unikátnu výstavu svetoznámeho Pietra Breugela, ktorá potrvá do 13.januára 2019. Peter Breugel (*1525 / +1569) patrí k najlepším svetovým maliarom, je autorom obrazu, ktorý sa stal podkladom pre naše vnímanie Babylonskej veže. UNIQA Austria bola partnerom 6-ročnej výskumnej a reštaurátorskej prípravy výstavy Bruegelových diel, ktorá ponúka jedinečný pohľad na jeho tvorbu. Poistenie umeleckých diel znamená zachovanie umenia pre budúcnosť

Viedenské Kunsthistorisches Museum otvorilo unikátnu výstavu jedného z najlepších svetových maliarov Pietra Breugela staršieho (*1525 /+1569). Dvanásť panelov od tohto holandského maliara je doterajším vrcholom výstavy jeho diel, obsahuje niektoré z najvzácnejších a veľmi unikátnych kúskov umenia, ktoré má Kunsthistorisches Museum vo svojej zbierke. Múzeu sa pri príležitosti 450. výročia úmrtia tohto umelca podarilo získať jeho obrazy a kresby z celej Európy. Výstava tak ponúka naozaj unikátny pohľad na najvýznamnejšie  Breugelové diela, ku ktorým patrí napr. obraz Babylonskej veže, Kristus nesúci kríž či Lovci v snehu.

Poistenie umenia zachraňuje unikátne diela pre budúcnosť

Bruegelove drevené panely sú obzvlášť nákladné na údržbu kvôli ich veku, pretože majú viac ako 450 rokov. Z viac ako 40 ručne namaľovaných obrazov flámskeho majstra už niektoré nemôžu byť viacej prepravované a väčšina z nich nebola nikdy ani zapožičaná. Unikátna výstava v Kunsthistorisches Museum so zhruba 30 obrazmi a ďalšími 60 ilustráciami a umeleckými dielami tak poskytuje vôbec prvý a jedinečný celkový pohľad na jeho tvorbu. Pre verejnosť je otvorená do 13. januára 2019.

Príprave  výstavy Breugelových diel predchádzali dlhodobé výskumné a reštaurátorské práce, na ktorých 6 rokov spolupracovala ako partner UNIQA Austria. Reštaurátorské dielne od roku 2012 postupne preskúmali a vedecky analyzovali celkovo dvanásť jeho malieb. Závery z tejto analýzy tvoria základ pre prvú väčšiu monografickú výstavu „roľníka Bruegela“, ako ho počas jeho kariéry nazývali pre jeho záľubu v maľovaní ľudí z vidieka.

Rakúska UNIQA je jedným z hlavných sponzorov Kunsthistorisches Museum a jej záväzok ďaleko presahuje hranicu priamej ochrany umeleckých kúskov počas ich prepravy a pri výstavách. „Pre nás poistenie znamená zachraňovanie”, povedala Petra Eibelová, vedúca poisťovania umeleckých diel UNIQA. „Považujeme sa za dlhodobého partnera Kunsthistorisches Museum a to aj v zmysle spoločenskej zodpovednosti – teda zachraňovania neoceniteľných umeleckých kúskov pre budúce generácie”.

Pokrytie všetkých rizík pre múzeá, galérie aj súkromné zbierky

UNIQA je hlavným rakúskym poisťovateľom umeleckých diel s medzinárodným dosahom a vyše dvadsaťročnými skúsenosťami. Má pobočky v Kolíne, Zürichu a v Londýne. Jej zákazníkmi sú múzeá, galérie, rôzne umelecké inštitúcie ako aj súkromní zberatelia. Poistenie pokrýva všetky riziká vrátane poradenstva pri prezentácii zberateľových predmetov, pri ich ochrane a reštaurátorských prácach. Špecialisti poisťovne pomáhajú aj pri bezpečnom upevňovaní predmetov a zabezpečovaní optimálnych podmienok prostredia. Pre zberateľov umenia je mimoriadne dôležité, aby ich poisťovací partner nebol len expert na poisťovanie, ale aby tiež rozumel umeniu ako aj vášni jeho zberateľov a, samozrejme, aby bol diskrétny, čo je v tejto oblasti nevyhnutné. V roku 2017 UNIQA poistila umelecké diela za viac ako 29 miliárd EUR.

Umelecké diela poisťuje aj slovenská UNIQA poisťovňa, ktorá pôsobí v rámci európskej skupiny UNIQA Insurance Group. Poistenie sa na pomery slovenského trhu uzatvára v nižších poistných sumách a poistné záleží najmä od výšky hodnoty diela, jeho náchylnosti na jednotlivé riziká (napr. umelecké sklo je náchylnejšie na poškodenie pri preprave ako napr. gobelín a pod.), doby trvania poistenia či miesta vykonávania výstavy. „Umelecké diela poisťujeme nielen na riziká  samotnej výstavy ale aj počas ich prevozu a manipulácie s nimi,“ hovorí Pavol Pastír z oddelenia poistenia zodpovednosti UNIQA poisťovne. „V minulosti sme takto poistili nielen výtvarné diela ale aj zbierky gobelínov, zbierky unikátnych mincí, ľudovo-umeleckú tvorbu, zbierky historických listín a dokonca aj tzv. veterány – poistil sme napr. unikátne historické vozidlo už zaniknutej automobilky na prevoz k zberateľovi“.

Poistenie sa uzatvára podľa požiadaviek klienta, čo môže znamenať napríklad krytie diela iba počas výstavy (napr. na riziká požiaru alebo krádeže diela) alebo len počas prepravy diela na klientom zvolené miesto. Najčastejšie však ide o  komplexné majetkové krytie diela počas manipulácie pred výstavou, jeho prevozu, samotnej výstavy a následne prepravy späť na pôvodné miesto, vrátane jeho naloženia a vyloženia.

Značky: