Každý pracovník tiež každý mesiac stratí jeden deň času kvôli nekvalitným informačným technológiám, ktoré mu bránia vykonávať jeho prácu.

Podľa nového prieskumu spoločnosti Epson viac ako polovica (54 %) pracovníkov vo verejnom sektore priznáva, že v ich pracovných procesoch sú prítomné chyby. Tie počas posledných 12 mesiacov viedli ku strate dát alebo dokumentov.

Ďalšia polovica (49 %) hovorí, že tieto straty dát sú spôsobené zvyšujúcim sa množstvom práce a zlými technológiami. Stratu dát môže spôsobiť množstvo faktorov, dve tretiny (66 %) hovoria, že schopnosť skenovať a digitalizovať záznamy je uznávaná ako najlepšie riešenie na zabezpečenie dát v rámci organizácie. Je to významný a jednoduchý spôsob, ako zlepšiť správu dát.

Avšak iba tretina respondentov (33 %) hovorí, že zvýši objem skenovania, aby sa obmedzili straty dát a záznamov. Respondenti vedia, čo musia urobiť, ale nevyužívajú riešenia, ktoré majú k dispozícii.
Tento prieskum medzi 1 205 pracovníkmi vo verejnom sektore z Európy, Blízkeho východu a Afriky tiež odhalil, že pracovníci každý mesiac osobne prídu o jeden pracovný deň (6 hodín) času. To kvôli nekvalitným informačným technológiám, ktoré im bránia robiť ich prácu. Väčšina výsledkov v tlačovej správe sa týka dát za Slovensko.

Keďže efektivita a produktivita sú vo verejnom sektore vždy dôležité, môže investícia do lepších technológií predstavovať rýchle riešenie.

Marcel Divín, Back Office Manager spoločnosti Epson CZ&SK, tieto zistenia okomentoval nasledovne: „Strata dát a cenného času predstavujú jeden z najväčších problémov, ktorému čelia pracovníci vo verejnom sektore. Mnoho štátnych služieb v súčasnosti používa zastarané systémy, čo môže mať negatívny vplyv na produktivitu a efektivitu. Hoci došlo k určitému pokroku, výrobcovia technológií, ako sme my, musia robiť všetko, čo je v ich silách, aby tieto problémy vyriešili a verejný sektor podporili, keď bude pripravený na digitalizáciu. Tak bude možné zabezpečiť dáta a zlepšiť pracovné postupy.“

Všetky zistenia tohto prieskumu sú k dispozícii na stiahnutie v správe IT periférne zariadenia už nie sú periférne: https://neon.epson-europe.com/files/assets/source/a/h/v/r/a15102-research-lores-cs-cz-vertical_research_report.pdf

Značky: