Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Každý pracovník tiež každý mesiac stratí jeden deň času kvôli nekvalitným informačným technológiám, ktoré mu bránia vykonávať jeho prácu.

Podľa nového prieskumu spoločnosti Epson viac ako polovica (54 %) pracovníkov vo verejnom sektore priznáva, že v ich pracovných procesoch sú prítomné chyby. Tie počas posledných 12 mesiacov viedli ku strate dát alebo dokumentov.

Ďalšia polovica (49 %) hovorí, že tieto straty dát sú spôsobené zvyšujúcim sa množstvom práce a zlými technológiami. Stratu dát môže spôsobiť množstvo faktorov, dve tretiny (66 %) hovoria, že schopnosť skenovať a digitalizovať záznamy je uznávaná ako najlepšie riešenie na zabezpečenie dát v rámci organizácie. Je to významný a jednoduchý spôsob, ako zlepšiť správu dát.

Avšak iba tretina respondentov (33 %) hovorí, že zvýši objem skenovania, aby sa obmedzili straty dát a záznamov. Respondenti vedia, čo musia urobiť, ale nevyužívajú riešenia, ktoré majú k dispozícii.
Tento prieskum medzi 1 205 pracovníkmi vo verejnom sektore z Európy, Blízkeho východu a Afriky tiež odhalil, že pracovníci každý mesiac osobne prídu o jeden pracovný deň (6 hodín) času. To kvôli nekvalitným informačným technológiám, ktoré im bránia robiť ich prácu. Väčšina výsledkov v tlačovej správe sa týka dát za Slovensko.

Keďže efektivita a produktivita sú vo verejnom sektore vždy dôležité, môže investícia do lepších technológií predstavovať rýchle riešenie.

Marcel Divín, Back Office Manager spoločnosti Epson CZ&SK, tieto zistenia okomentoval nasledovne: „Strata dát a cenného času predstavujú jeden z najväčších problémov, ktorému čelia pracovníci vo verejnom sektore. Mnoho štátnych služieb v súčasnosti používa zastarané systémy, čo môže mať negatívny vplyv na produktivitu a efektivitu. Hoci došlo k určitému pokroku, výrobcovia technológií, ako sme my, musia robiť všetko, čo je v ich silách, aby tieto problémy vyriešili a verejný sektor podporili, keď bude pripravený na digitalizáciu. Tak bude možné zabezpečiť dáta a zlepšiť pracovné postupy.“

Všetky zistenia tohto prieskumu sú k dispozícii na stiahnutie v správe IT periférne zariadenia už nie sú periférne: https://neon.epson-europe.com/files/assets/source/a/h/v/r/a15102-research-lores-cs-cz-vertical_research_report.pdf

Značky: