Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Grantový program Kvalita vzdelávania otvárame pre všetky slovenské vysoké školy, bez ohľadu na ich zameranie.

Ak máte projekt, ktorý pomôže zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu na vysokých školách, prihláste ho. „Grant Kvalita vzdelávania patrí medzi naše najstaršie a najobľúbenejšie, čo hovorí o neustálej potrebe vysokých škôl túto formu podpory využívať a rovnako tak o ich ambíciách výučbu naďalej skvalitňovať. V minulom roku sme podporili veľa zaujímavých  projektov, ako napríklad 3D tlač živými bunkami, počítačovú podporu v archeológii či výučbu robotiky,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky a sponzoringu. Cieľom grantu je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky, informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy. Možnosť získať finančný grant budú mať projektové tímy zo slovenských vysokých kôl. Tie môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo externých spolupracovníkov a študentov. 

Hlavné kritériá, ktoré musia projekty spĺňať: 

Inovatívnosť – podporíme projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky, metódy a prístupy.
Medzinárodná spolupráca – aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania.
Prepojenie na prax – aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie pripravenosti študentov na prax.
Udržateľnosť zmien – výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese dlhodobo udržateľné.
Termín na prihlásenie projektov: 2. 9. – 20. 10. 2016
Plánovaná výška grantu: 40 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 €

Viac informácií, kritériá a elektronický formulár na podanie grantu nájdete na: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/