Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nevyspytateľné počasie je najväčším strašiakom poľnohospodárov. Aj tento rok už pocítili potrebu chrániť svoju úrodu a majetok. Prvé vážnejšie škody vznikli napríklad v apríli na cukrovej repe, ktorú pri vzchádzaní a v ranom rastovom štádiu poškodilo sucho a prudký vietor, v dôsledku čoho ju bolo potrebné znovu osiať, a to na ploche viac ako 340 hektárov. Na konci mája sa Slovenskom prevalili dve vlny búrok sprevádzané krupobitím. Prvá spôsobila škody v okolí Prešova a Popradu, druhá prešla naprieč Slovenskom a krupobitie poškodilo plodiny vo viacerých okresoch Nitrianskeho, Trenčianskeho aj Banskobystrického kraja.

Nepredvídateľné počasie

AGRO poistenie od Allianz – Slovenskej poisťovne kryje všetky pestované plodiny vrátane špeciálnych, spadá sem zelenina, ovocie, vinič, chmeľ a tabak. Všetky plodiny je možné poistiť proti ľadovcu, víchrici, požiaru, povodni alebo záplave. Oziminy sú kryté proti vyzimovaniu, vrátane plesne snežnej a škôd z topiaceho sa snehu. Väčšinu plodín možno poistiť aj proti suchu pri vzchádzaní. Široké krytie sa ponúka špeciálne pre cukrovú repu, ktorú je okrem spomínaných rizík možné poistiť aj proti prudkému vetru a mrazu. Pri poisťovaní plodín v zásade platí, že čím viac plodín farmár pestuje, čím má väčší podiel z celkovej plochy ornej pôdy a čím väčší počet rizík má poistených, tým výhodnejšie podmienky pre poistnú ochranu svojich plodín môže získať. Pri uzatváraní poistenia sa prihliada aj na jeho komplexnosť. Dôležité je najmä to, či má klient uzatvorené poistenie aj pre hospodárske zvieratá, majetok, motorové vozidlá alebo zodpovednosť za škodu.

AGRO poistenie je určené pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby, akými sú napríklad poľnohospodárske družstvá, samostatne hospodáriaci roľníci, ale aj akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré sa zaoberajú pestovaním plodín,“ vysvetľuje Anton Jendek, vedúci referátu AGRO poistenia z Allianz – SP.

Záhrada za domom

Poistiť si úrodu však môžu aj bežní záhradkári, ktorí v poľnohospodárstve nepodnikajú. Úrodu záhrady klientov Allianz – SP kryje poistenie domácnosti Môj domov. Predmetom poistenia môžu byť všetky okrasné a úžitkové rastliny, okrasné a ovocné kry vrátane viniča, úroda viniča, úroda úžitkových rastlín a ovocných krov, nadzemné terénne úpravy, ako napríklad skalky, kaskády, solitérne kamene, ďalej trávniky, okrasné a ovocné stromy a ich úroda. Poistenie záhrady sa vzťahuje na zničenie poistených vecí požiarom, výbuchom, úderom blesku, pádom lietadla, víchricou, krupobitím, zosuvom pôdy, lavínou, pádom predmetov, povodňami, záplavou, zemetrasením či dokonca nárazom vozidla. Poistenie záhrad je taktiež zárukou odškodnenia znehodnotených stromov a kríkov ľadovou vrstvou alebo hmotnosťou snehu.

O úrodu sa treba starať

Každý podnikateľ či obyčajný záhradkár, ktorý sa rozhodne poistiť si svoju úrodu, sa musí o pestované plodiny príkladne starať. Poistenie sa totiž nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym obrábaním, škody v dôsledku chýb v agrotechnike alebo ochrane rastlín a, samozrejme, ani na riziká nedojednané v poistnej zmluve.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.