Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dnes ráno 8. júna 2023 na Hlavnom spracovateľskom stredisku Slovenskej pošty v Žiline vypadla pri manipulácii so zásielkou so zle zalepenou obálkou plastová škatuľka, v ktorej sa nachádzal živý čierny škorpión. Škatuľka, našťastie, zostala uzavretá.

Na pracovisko Slovenskej pošty boli privolaní inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žilne, ktorí škorpióna prevzali a budú v prípade ďalej konať. K ohrozeniu pracovníkov pošty, našťastie, neprišlo.

Slovenská pošta pripomína, že v zásielkach je zakázané posielať živé zvieratá (okrem vybraných druhov hmyzu), ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Zakázané je tiež posielať omamné a psychotropné látky, jedy, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky, výbušniny, muníciu, zápalné kvapaliny, strelné zbrane, nože, taktiež zásielky, obsah alebo úprava ktorých môžu ohroziť život a zdravie ľudí či poškodiť životné prostredie a pod. Zakázané sú aj zásielky, úprava alebo viditeľný obsah ktorých je urážlivý alebo hanlivý. Šperky, drahé kovy, bankovky, poštové známky a iné ceniny sú povolené zasielať len v poistených balíkoch.

Ak sa medzi zásielkami vyskytne zásielka s nedovoleným obsahom, poštové podniky sú povinné zásielky s nedovoleným obsahom z prepravy vylúčiť. Ak zamestnanci Slovenskej pošty zistia v zásielke nedovolený obsah, pošta informuje príslušné orgány verejnej správy.

Zoznam vecí, ktoré sú z distribúcie vylúčené, možno nájsť na stránke  Slovenskej pošty v časti Poštové podmienky-medzinárodný styk, bod 8. Obmedzenia: https://www.posta.sk/potrebujem/zaslatprevziat-medzinarodnu-zasielku. Pošta zároveň žiada zákazníkov, aby tieto nariadenia plne rešpektovali.

Značky: