Slovenská pošta ponúka novú zákaznícku zónu Moja ePošta, prostredníctvom ktorej môžete elektronicky požiadať o zriadenie vybraných služieb na doručovanie zásielok, zaplatiť za tieto služby platobnou kartou alebo internetbankingom vybraných bánk.

Teraz si môžete napríklad presmerovať svoje prichádzajúce zásielky počas zvoleného obdobia, predĺžiť úložnú lehotu zásielok, namiesto žltého lístka do schránky dostať SMS či email, alebo splnomocniť na prebratie zásielky inú osobu. Nová zákaznícka zóna Moja ePošta je pre vás dostupná na stránke www.posta.sk.

Na využívanie online služieb v rámci zákazníckej zóny Moja ePošta je potrebné vytvorenie Pošta účtu – Pošta ID, do ktorého sa budete prihlasovať prostredníctvom emailu a hesla. Ak máte zriadené konto do ePodacieho hárku, Pošta účet máte zriadený automaticky. Prihlasovacie údaje do Pošta účtu sú rovnaké, akými sa zákazník prihlasuje do ePodacieho hárku. Po prihlásení do Pošta účtu vám budú dostupné elektronické žiadosti o zriadenie vybraných služieb na doručovanie zásielok a aplikácia ePodací hárok pre elektronický podaj zásielok.

V Pošta účte si môžete vytvoriť elektronické žiadosti o služby Splnomocnenie na preberanie zásielok, Časové doposielanie, Elektronické oznamovanie zásielok (náhrada žltých lístkov), Predĺženie odbernej lehoty zásielok či Vylúčenie náhradného prijímania zásielok alebo si môžete zriadiť poštový priečinok na dodávanie zásielok (P.O.BOX, PostBOX). Na samotné zriadenie týchto služieb je však potrebné jedno overenie identity klienta, ktoré uskutoční na ktorejkoľvek pobočke pošty, pričom jednou návštevou pošty si zabezpečíte overenú elektronickú identitu aj na budúce použitie.

Služby na doručovanie zásielok, ktoré si dokážete zriadiť aj elektronicky v rámci zákazníckej zóny Moja ePošta, môžete následne využívať aj počas dovolenkového obdobia a zabezpečiť si tak možnosť prevzatia zásielok inými osobami udelením Splnomocnenia, presmerovať zásielky na inú adresu kdekoľvek na Slovensku, kde budete tráviť dovolenku prostredníctvom služby Časové doposielanie, prevziať si zapísané zásielky až po návrate z dovolenky aktiváciou služby Predĺženie odbernej lehoty zásielok, prípadne požiadať, aby počas dovolenky boli zásielky dodávané do poštového priečinka.

Ak potrebujete sprístupniť svoj Pošta účet inému používateľovi bez toho, aby ste mu prezradili heslo, môžete tak urobiť udelením poverenia na správu svojho Pošta účtu.

Ďalšou novinkou dostupnou v rámci elektronizácie služieb je online úhrada za zriadené služby k doručovaniu zásielok, ktorá bude dostupná pre všetkých, teda aj pre ľudí bez vytvoreného Pošta účtu. Online úhradu je možné realizovať platobnými kartami VISA, Maestro, Mastercard, ale aj prostredníctvom internet bankingu bánk – Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka. Možnosť úhrady internet bankingom bude dostupná už aj v ePodacom hárku, pričom bude doplnená k súčasnej možnosti úhrady platobnou kartou.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.