Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sociálna poisťovňa v súvislosti s odvodovou úľavou pre určené subjekty v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle vypracovala schému štátnej pomoci, ktorú posudzuje Európska komisia. Jej závery zatiaľ nie sú známe.

Sociálna poisťovňa tento týždeň odoslala odpovede na doplňujúce otázky k navrhovanej schéme pomoci. Medzitým Sociálna poisťovňa pripravila ďalšie kroky, aby bolo zavedenie odvodovej úľavy po schválení Európskou komisiou plynulé a aby mali potravinári čas sa na vykazovanie potrebných údajov pripraviť. Vo svojich elektronických službách pre nich už zverejnila tzv. SK NACE kód.

Sociálna poisťovňa upozorňuje dotknuté subjekty, že na súčasnej situácii sa nič nemení. Naďalej odporúča nemeniť si mzdové softvéry a platiť poistné v riadnej výške tak, ako pred 1. augustom 2023. V prípade ďalšej aktualizácie bude verejnosť včas a proaktívne informovať.

Kde je zverejnený SK NACE

Sociálna poisťovňa zverejnila „aktívnym“ zamestnávateľom v elektronických službách Sociálnej poisťovne (SES) v službe „Odvádzateľ poistného“, v menu „Register“ a rubrike „Prehľad registrácie zamestnávateľa“ SK NACE (Štatistická klasifikácia ekonomických činností), ktorý má zamestnávateľ zverejnený v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Na účely posúdenia odvodovej úľavy pre určené subjekty v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle bude Sociálna poisťovňa vychádzať výlučne z týchto údajov. Zamestnávateľom, ktorých sa odvodová úľava bude týkať, preto odporúča, aby si svoj zverejnený SK NACE skontrolovali, resp. aktualizovali.

Ako má postupovať dotknutý zamestnávateľ

Ak zamestnávateľ zistí, že zobrazený SK NACE je nesprávny, obráti sa na Štatistický úrad SR, ktorý vedie Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci so žiadosťou o nápravu.

V prípade, ak nie je zobrazený SK NACE, Sociálnej poisťovni sa nepodarilo prebrať SK NACE z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Ak zamestnávateľ vykonáva hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomickej činnosti SK NACE vo vybraných triedach divízií v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle, kontaktuje v tomto prípade príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.