Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spolu s Trenčianskym samosprávnym krajom, Združením miest a obcí hornej Nitry, primátormi a starostami miest a obcí regiónu, mimovládnymi organizáciami a ďalšími zainteresovanými aktérmi odsúhlasili priority pri príprave Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra.

,,Podstatou Akčného plánu je pripraviť stratégiu pre zmenu ekonomiky regiónu hornej Nitry.

Do celého procesu sme zapojili aktérov  na lokálnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni a určili sme hlavné priority. Cieľom je pripraviť víziu moderného, diverzifikovaného, udržateľného a prosperujúceho regiónu,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

Navrhované priority pre Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra sú: tvorba udržateľných pracovných príležitostí, dostupnosť, rozvoj a stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily, sanácia environmentálnych záťaží a zdravotných dopadov ťažby a súvisiacich činností.

Každú z priorít bude zastrešovať samostatná expertná pracovná skupina v spolupráci s expertmi Európskej komisie (EK). Výsledkom bude predloženie Akčného plánu, ktorý by mal byť schválený vládou SR do konca roka 2018.

Pracovná skupina na prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra bola založená na Úrade vicepremiéra dňa 27. marca 2018. Tá v súlade s iniciatívou EK Uhoľné regióny v prechodnom období zabezpečuje koordináciu prípravy a implementácie Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra.

Značky: