Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pracoviská spoločnosti Atos patria medzi najlepšie v Európe. Organizácia Great Place to Work® ich tento rok po prvý raz zaradila do svojho zoznamu „Europe’s Best Workplaces“. Atos sa v celkovom poradí v kategórii nadnárodných spoločností umiestnil na 21. mieste. Okrem toho sa nachádza v zozname najlepších pracovísk aj na Slovensku, v Rakúsku, Poľsku a ďalších štátoch.

Ocenenie od organizácie Great Place to Work potvrdzuje silný záväzok spoločnosti voči svojim zamestnancom. Certifikácia je založená na priamej spätnej väzbe od všetkých zamestnancov, ktorí posudzujú svoju zamestnaneckú skúsenosť prostredníctvom indexu dôvery. V rámci neho vyhodnocujú dôveryhodnosť, rešpekt, hrdosť, kamarátstvo a čestnosť.

Atos získal certifikát Great Place to Work pre 13 krajín a 12 subjektov v celej Európe a pre 32 krajín a 42 subjektov na celom svete. Spoločnosť so sídlom vo Francúzsku má v rámci 31 európskych krajín 44 500 zamestnancov. Na celom svete Atos zamestnáva 112-tisíc ľudí v 71 štátoch.

Atos podporuje profesijný rozvoj, ktorý podnecuje rozmýšľanie, inšpiruje kreativitu a vedie k rozvoju kariéry. Skupina ponúka zamestnancom Atosu flexibilné pracovné prostredie, vrátane možnosti práce na diaľku či hybridnej práce, kde je to možné.

Na Slovensku sa môže pobočka Atosu hrdiť certifikátom Great Place to Work už po tretí raz, pričom spoločnosť bola najlepšie hodnotená v oblastiach spravodlivého prístupu k zamestnancom, flexibility pracovného času a priateľskej atmosféry. Prispieva k tomu aj skupina dobrovoľníkov, ktorých cieľom je prinášanie nápadov na ďalšie zlepšovanie pracovného prostredia.

Ide o nezávislú, veľmi rozmanitú skupinu, ktorá je otvorená pre všetkých. Každý môže prísť a predniesť svoj návrh, ktorým sa následne ako tím zaoberáme. Stretávame sa každý mesiac a za posledné roky sa nám podarilo do praxe preniesť viac ako stovku rôznych nápadov na zlepšenie pracovného prostredia,“ vysvetľuje Michal Fusek, šéf personálneho oddelenia slovenskej pobočky spoločnosti Atos

Great Place to Work identifikuje najlepšie pracoviská v Európe. Analyzuje programy spoločností, týkajúce sa pracoviska a pomocou prieskumov vyhodnocuje názory viac ako pol milióna zamestnancov na celom svete na kľúčové faktory, ktoré tvoria skvelé pracovisko pre všetkých.

Táto certifikácia dokazuje naše odhodlanie rozvíjať pozitívne a podporujúce pracovné prostredie – miesto, kde majú naši zamestnanci kontrolu nad svojou kariérou a môžu sa rozvíjať v inkluzívnom, kreatívnom, zodpovednom pracovisku s podmienkami na spoluprácu. Našou prioritou je neustále zlepšovať náš spôsob spolupráce, ktorý zahŕňa integráciu, komunikáciu, spoluprácu, digitálnu podporu, rozvoj, angažovanosť, sociálnu zodpovednosť a v konečnom dôsledku spokojnosť zamestnancov, čo tiež vedie k vyššej spokojnosti zákazníkov,“ povedal Paul Peterson, riaditeľ pre ľudské zdroje v spoločnosti Atos.

Skvelé pracovisko je o vytváraní flexibilného pracovného prostredia, kde sa každému môže dariť, bez ohľadu na to, kým je a na čom pracuje. Naše dáta ukazujú, že skvelé pracoviská ťažia zo silnejšej finančnej výkonnosti, zníženej fluktuácie a vyššej spokojnosti zákazníkov ako podobné spoločnosti. Blahoželáme k oceneniu Najlepšie pracoviská v EurópeTM v roku 2022!,“ povedala Léa Binet-Ferté, zástupkyňa riaditeľa v organizácii Great Place to Work®.

Great Place to Work je globálna autorita v oblasti kultúry vysokej dôvery a vysokého výkonu na pracovisku. Prostredníctvom vlastných hodnotiacich nástrojov, poradenských služieb a certifikačných programov oceňuje najlepšie pracoviská sveta v rámci národných zoznamov. Great Place to Work poskytuje štandardy, rámec a odborné znalosti, potrebné na vytvorenie, udržiavanie a ocenenie výnimočných kultúr na pracovisku.

Značky: