Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Toto si nepraje zažiť žiadny vodič: Lopta kotúľajúca sa na cestu a vysoká pravdepodobnosť, že za ňou okamžite vybehne dieťa, ktoré si nevšíma premávku na ceste.

Zatiaľ čo ľudskí vodiči dokážu takúto situáciu vyhodnotiť pomocou kontextových znalostí, dnešné systémy asistovaného a automatizovaného riadenia sa to ešte musia naučiť. Bosch chce využiť generatívnu umelú inteligenciu (AI) na zlepšenie funkcií automatizovaného riadenia. Z tohto dôvodu diskutuje so spoločnosťou Microsoft o možných spôsoboch spolupráce a využívania potenciálu generatívnej umelej inteligencie.

Bosch a Microsoft pre bezpečnejšie cesty
Bosch a Microsoft pre bezpečnejšie cesty

„Bosch pracuje na tom, aby priniesol nový rozmer aplikácií umelej inteligencie do vozidiel,“ povedal Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, na tohtoročnej konferencii Bosch Connected World (BCW) v Berlíne zameranej na priemysel AIoT.

Očakáva sa, že generatívna umelá inteligencia umožní vozidlám vyhodnocovať situácie a primerane na ne reagovať, čím sa zaistí ešte väčšia bezpečnosť pre účastníkov cestnej premávky. Väčšiu bezpečnosť na cestách si želá až 60 % respondentov tohtoročného prieskumu Bosch Tech Compass, celosvetovo reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Bosch zameraného na technológie a AI.

Generatívna AI na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky

Obe spoločnosti očakávajú, že ich spolupráca posunie výkon automatizovaných riadiacich funkcií na vyššiu úroveň. Chcú využiť generatívnu umelú inteligenciu na zvýšenie komfortu v automobiloch a zabezpečenie väčšej bezpečnosti pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Pomôžu im v tom neoceniteľné komplexné znalosti spoločnosti Bosch v oblasti automobilového priemyslu, ako aj jej odborné znalosti v oblasti umelej inteligencie špecifickej pre automobilový priemysel a prístup k údajom zo senzorov vozidiel, ktoré budú slúžiť ako zdroj generatívnej umelej inteligencie. „V rámci nášho neochvejného záväzku k bezpečnejším cestám Microsoft skúma možnosti spolupráce so spoločnosťou Bosch na priekopníctve generatívnej AI,“ povedal Uli Homann, korporátny podpredseda predstavenstva spoločnosti Microsoft.

Bosch a Microsoft pre bezpečnejšie cesty
Bosch a Microsoft pre bezpečnejšie cesty

Umelá inteligencia už dnes naráža na svoje limity, pokiaľ ide o tréningové systémy pre automatizované riadenie. Dnešné asistenčné systémy pre vodičov dokážu rozpoznať ľudí, zvieratá, predmety a vozidlá. V blízkej budúcnosti by však generatívna umelá inteligencia mohla pomôcť určiť, či by daná situácia mohla viesť k nehode. Generatívna AI využíva obrovské množstvo údajov na trénovanie systémov automatizovaného riadenia, čo im umožňuje vyvodzovať lepšie závery. Dokáže napríklad určiť, či objekt na ceste pred vozidlom je plastové vrecko alebo poškodená časť vozidla. Tieto informácie sa môžu použiť buď na priamu komunikáciu s vodičom – napríklad zobrazením varovania – alebo na spustenie vhodných jazdných manévrov, ako je brzdenie so zapnutými výstražnými svetlami.

Spoločnosti Bosch a Microsoft už spolupracovali na vývoji univerzálnej softvérovej platformy na bezproblémové prepojenie automobilov a cloudu a tešia sa na ďalšiu spoluprácu pri hľadaní nových možností, ako priniesť špičkovú technológiu umelej inteligencie svojim zákazníkom a priemyslu autonómnych vozidiel.

Generatívna AI ako podpora inovácií

„Generatívna umelá inteligencia je impulzom pre inovácie. Môže transformovať priemysel rovnakým spôsobom ako vynález počítača,“ hovorí Tanja Rueckert, členka predstavenstva a riaditeľka pre digitálne technológie spoločnosti Bosch. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Bosch Tech Compass 2024: 64 % respondentov považuje umelú inteligenciu za technológiu s najväčším významom pre budúcnosť. Pre porovnanie, ešte pred rokom malo rovnaký názor len 41 % respondentov.

Generatívna umelá inteligencia sa v spoločnosti Bosch používa už v mnohých oblastiach, od výroby až po každodennú kancelársku prácu. Okrem spoločnosti Microsoft spolupracuje Bosch aj s ďalšími partnermi vrátane spoločností AWS, Google a Aleph Alpha. Bosch Ventures, spoločnosť Bosch Group pre správu rizikového kapitálu, investovala minulý rok do spoločnosti Aleph Alpha, ktorá sa zaoberá umelou inteligenciou. Bosch tiež oznámil, že bude spolu so startupom hľadať nové možnosti využitia AI pre svojich zamestnancov aj zákazníkov. „Bosch a Aleph Alpha sa chcú od seba navzájom učiť, čerpať zo svojho know-how a spolupracovať na ďalších aplikáciách v rôznych oblastiach,“ uviedla Rueckert. Partnerstvo už prinieslo prvé ovocie v Severnej Amerike, kde spoločnosti Aleph Alpha a Bosch prvýkrát predstavili funkciu rozpoznávania reči na báze umelej inteligencie u prémiového výrobcu automobilov. Nové riešenie využíva chatbota, ktorý rozumie a reaguje na volania na cestnú asistenčnú službu. Dokáže spracovať prirodzený jazyk, ktorý rozpoznáva aj dialekty, prízvuk a nálady. Hovor je prijatý priamo, čím sa čas čakania vodiča skráti na minimum. Funkcia dokáže spracovať a automaticky vyriešiť až 40 % hovorov. V prípade zložitejších otázok chatbot prepošle všetky relevantné informácie pracovníkovi servisného centra, ktorý prípad okamžite prevezme.

Od AI vyhľadávača až po výrobu

Odborníci na umelú inteligenciu v spoločnosti Bosch v súčasnosti pracujú na viac ako 120 konkrétnych aplikáciách, ktoré tieto nové modely AI sprístupnia zamestnancom a zákazníkom spoločnosti Bosch. Tieto aplikácie zahŕňajú generovanie programového kódu alebo výkonných chatbotov a voicebotov na podporu inžinierov alebo interakciu so zákazníkmi. Ďalším príkladom je AskBosch, podnikový vyhľadávač s podporou AI, ktorý bol spustený koncom roka 2023. Ponúka rýchlejší prístup k rôznym zdrojom údajov v prirodzenom jazyku – napríklad k zdrojom umiestneným rôzne v rámci intranetu. Okrem externe dostupných údajov obsahuje AskBosch aj interné zdroje, takže zamestnanci môžu vyhľadávať informácie špecifické pre spoločnosť Bosch. Generatívna AI zabezpečuje aj vyššiu rýchlosť výroby: V dvoch pilotných projektoch v dvoch nemeckých závodoch vytvára Bosch generatívnu AI syntetických obrazov na vývoj a rozšírenie riešení AI pre optickú kontrolu a na optimalizáciu existujúcich modelov AI. Bosch očakáva, že sa tým skráti čas potrebný na plánovanie, spustenie a nábeh aplikácií AI zo súčasných 6 až 12 mesiacov na niekoľko týždňov. Po úspešnej skúšobnej prevádzke bude služba generovania syntetických dát ponúknutá všetkým pobočkám spoločnosti Bosch.

Bosch Tech Compass 2024: Udávame tempo vo využívaní AI

S tým, ako sa umelá inteligencia využíva v čoraz väčšom počte oblastí života, rastie aj význam odborného rozvoja: V prieskume Bosch Tech Compass si to myslí 58 % respondentov. Aj v tejto oblasti udáva Bosch tempo vo využívaní AI a získava pre ňu svojich zamestnancov. V roku 2019 spoločnosť Bosch spustila vzdelávací program, ktorého cieľom bolo spočiatku oboznámiť s AI 30 000 zamestnancov. Doteraz sa programu zúčastnilo približne 28 000 zamestnancov. Popri etickom kódexe AI spoločnosti Bosch, ktorý stanovuje etické zásady práce s AI, bol tento program doplnený aj o informácie o generatívnej umelej inteligencii.

Všetky výsledky prieskumu Bosch Tech Compass 2024 nájdete na tomto odkaze.

Značky: