Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nedávno spoločnosť Alanata úspešne zorganizovala odbornú IT security konferenciu Judgment Day 2024, ktorá sa konala v Bratislave. Táto prestížna udalosť sa zamerala na aktuálne trendy a výzvy v oblasti kyberbezpečnosti s dôrazom na vplyv umelej inteligencie (AI). Prinášame vám zhrnutie najdôležitejších momentov a prednášok, ktoré odzneli počas konferencie.

Judgment Day je každoročná odborná konferencia, ktorá spája špičkové inovácie a najnovšie trendy v IT a kyberbezpečnosti. Tento rok sa konferencia zaoberala témou: „Je ohrozená budúcnosť kyberbezpečnosti?“ Účastníci mali možnosť preskúmať potenciál a riziká umelej inteligencie, vývoj súčasných AI-riadených útokov a porovnanie historických a súčasných bezpečnostných výziev.

AI, DÁTOVÉ CENTRÁ A UDRŽATEĽNOSŤ

Konferenciu otvorila renomovaná autorka a expertka na technológie Stephanie Hare, ktorá navštívila Slovensko po prvýkrát. Predstavila tému „AI and making sense of emerging technologies“, počas ktorej pútavo rozoberala jedno z najväčších tajomstiev súčasnosti – rozsah environmentálnej záťaže, ktorú spôsobuje používanie umelej inteligencie.

AI vyhľadávače spotrebujú 4 – 5-krát viac energie ako tradičné. Jednoduchá konverzácia s GPT-3 (20-50 otázok) spotrebuje ekvivalent pollitrovej fľaše vody. Pri zohľadnení energie a chladenia dátových centier môže polhodinová konverzácia s GPT-3 spotrebovať približne 1,8 litra vody.

S rastúcim významom generatívnej AI je potrebné budovať efektívne a udržateľné dátové centrá. Ideálne lokality sú suché krajiny so slnečným svitom ako Španielsko či Arizona, no trpia nedostatkom vody. Naopak, krajiny ako Island, Švédsko a Škótsko majú dostatok vody, ale menej slnečného svetla.

Stephanie navrhuje ako riešenie využívanie efektívnejších čipov na zníženie energetickej náročnosti. Preto je dôležité sústrediť sa na inováciu infraštruktúry a vývoj čipov. Uviedla, že s predpokladanou spotrebou štvrtiny elektrickej energie v USA za šesť rokov je nevyhnutné, aby krajiny začali plánovať umiestnenie a dizajn dátových centier už teraz. Pri rozvoji umelej inteligencie je dôležité zvážiť nielen technické a energetické aspekty, ale aj otázky kybernetickej bezpečnosti. Táto bezpečnosť nezahŕňa len ochranu kódu, ale aj zabezpečenie celého systému.

Alanata Judgment Day konferenciaZdroj: Alanata
Alanata Judgment Day

PREDVÍDANIE A RIEŠENIE RIZÍK V DIGITÁLNEJ ÉRE

Ďalší odborníci z oblasti bezpečnosti sa venovali témam, ktoré zahŕňali implementáciu modelu Zero Trust v ére digitálnej transformácie, kde sa diskutovalo o princípoch, praktickej implementácii, prínosoch a rizikách tohto modelu v podnikovom prostredí, ako aj o spôsoboch, ako ho spoločnosti využívajú vo svojich riešeniach. Ďalšia prednáška ponúkla fascinujúci pohľad na vývoj vírusovej scény za posledné tri desaťročia, motivácie tvorcov vírusov a možné budúce trendy. Súčasne sa preberali aj aktuálne trendy v oblasti DDoS útokov riadených umelou inteligenciou, kde boli predstavené nové metódy a techniky útočníkov, spolu s ochrannými stratégiami a nástrojmi na ochranu sietí pred týmito hrozbami.

Téma kybernetickej bezpečnosti založenej na rizikách sa zameriavala na predvídanie a riešenie kybernetických rizík, kladúc dôraz na strategický prístup a komunikáciu s vrcholovým manažmentom. Zároveň boli poskytnuté praktické rady na ochranu a obnovu kritických dát, pričom sa zdôraznila dôležitosť bezpečných a izolovaných prostredí pre úspešnú a rýchlu obnovu po kybernetickom útoku.

AKÁ JE PRAVDA, JE AI HROZBA ALEBO OCHRANA?

Jedným z vrcholov konferencie bola panelová diskusia. Odborníci vrátane Stephanie Hare (Keynote speaker), Dušana Petrička (Information Security Specialist, Slovenská sporiteľňa), Andreja Jeleníka (Solution Architect, Cisco), Vladimíra Frča (SOC Security Specialist, Alanata) a Ivana Makaturu (Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti) diskutovali o dvojsečnosti AI ako nástroja pre pokrok, a zároveň potenciálneho zdroja rizík. Zamerali sa na predikcie využitia AI útočníkmi, etické dôsledky AI, nové typy hrozieb a automatizáciu prostredníctvom AI.

Alanata Judgment Day konferenciaZdroj: Alanata
Alanata Judgment Day

UMELÁ INTELIGENCIA ZLACŇUJE KYBERNETICKÉ ÚTOKY

Judgment Day 2024 priniesol komplexný rámec pre diskusiu o súčasných trendoch a výzvach v kyberbezpečnosti, zdôrazňujúc prepojenie s AI. „Je to technológia, ktorá má na jednej strane obrovské benefity, pretože nám pomáha efektívne sa stavať k prevencii a chrániť naše informačné systémy. Na druhej strane, keď umelá inteligencia zásadne zlacňuje útoky, a zároveň zvyšuje schopnosti útočníkov, jediným spôsobom, ako na toto odpovedať, je použitie umelej inteligencie na ochranu. Znamená to, že v najbližšej dobe budeme svedkami boja dobrej a zlej AI,“ hovorí v rozhovore generálny riaditeľ spoločnosti Alanata Martin Murgáč.

Účastníci získali hodnotné poznatky od popredných odborníkov a mohli sa zapojiť do podnetných diskusií o budúcnosti digitálnej obrany. Konferencia potvrdila svoj význam ako platforma pre výmenu inovatívnych myšlienok a skúseností v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Celý záznam z konferencie si môžete pozrieť na video.alanata.sk.