Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Objem dát exponenciálne narastá a odpovedá vysokej úrovni rozvoja digitálnej ekonomiky. Zvýšený objem údajov má za následok aj obrovské nároky na úložnú kapacitu, ktorá je základom efektívnej digitálnej infraštruktúry. Zároveň je pre všetky podniky dôležité aj nasadenie záložného úložného riešenia, ktoré dokáže zabrániť tomu, aby firmy alebo jednotlivci prišli o údaje v dôsledku výpadkov, katastrof, porúch zariadení alebo ľudských chýb.

Typy úložných zariadení

Existuje mnoho možností ukladania údajov na osobné alebo firemné použitie, ale aké sú medzi nimi rozdiely? V závislosti od spôsobov pripojenia možno úložné zariadenia rozdeliť do dvoch hlavných kategórií, a to na priamo pripojené úložisko (DAS) a sieťové úložisko (NAS).

Priamo pripojené úložisko (DAS)

Toto úložisko sa často pripája priamo k serveru alebo počítaču, napríklad pevný disk alebo jednotka SSD. Údaje sú potom prístupné len pre hostiteľský počítač.

Medzi výhody patrí napr:

– jednoduché nastavenie

– vysoká dostupnosť

– nákladová efektívnosť

Sieťové úložisko

Sieťové úložisko (NAS) a úložné sieťové pole (SAN) sú dva štandardné typy sieťových úložísk. Medzi týmito dvoma prístupmi existujú určité rozdiely, ale oba sú zamerané na poskytovanie vzdialeného prístupu k údajom viacerým používateľom.

Medzi ich výhody patrí:

– jednoduchá dostupnosť a správa.

– flexibilita a efektívnosť

– úspora miesta

Výpadok napájania a poškodenie údajov

Podľa analýzy výpadkov Uptime Institute 2022 Outage Analysis je 43 % výpadkov dátových centier spôsobených výpadkom napájania, čo môže mať pre úložné zariadenia závažné dôsledky, aj keď bol použitý záložný plán. Bez dodatočnej ochrany napájania môže výpadok napájania spôsobiť poškodenie dát a niekedy aj poškodenie úložných zariadení.

Spolupráca so systémami UPS

Nasadenie spoľahlivých systémov UPS je rovnako dôležité ako výber správnych úložných zariadení na zálohovanie údajov a súborov. Systém UPS chráni zariadenia pred prepätím a výpadkami napájania, ktoré môžu nastať z mnohých dôvodov a poškodiť elektroniku alebo spôsobiť stratu informácií. Okrem toho UPS dokáže regulovať poklesy a prepätia pri kolísaní prichádzajúceho napätia prostredníctvom zabudovanej funkcie automatickej regulácie napätia (AVR). Tým sa zabezpečí konzistentné a spoľahlivé napájanie citlivej elektroniky.

Foto: CyberPower.com, UPS pre domácnosť a kanceláriu, UPS pre firmy Na výber je mnoho výrobcov, napríklad spoločnosť CyberPower, ktorá ponúka široký výber systémov UPS vhodných pre rôzne veľkosti riešení. Ak chcete vedieť, s ktorými UPS je váš NAS kompatibilný, pozrite si zoznam.

Značky: